Mark Jewkes mener, at læringsplatformen emmer af et kontrollerende menneskesyn, som han ikke støtter: »Jeg vil i stedet se eleven som en person, jeg forholder mig til. Jeg arbejder med relationer«.

Imod: »Alt, hvad eleven gør, skal måles og vejes – og ansvaret placeres hos eleven«

Læringsplatformen afprofessionaliserer lærerne, tager metodefriheden fra dem og gør eleverne til tal i et regneark, siger lærer Mark Jewkes.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For: »Læringsplatformen svarer bare til de ringbind, jeg havde for fem år siden« 

I en besked fra distriksskolelederen i oktober sidste år fik lærer Mark Jewkes og kollegaerne beskrevet, hvordan læringsplatformen MinUddannelse skulle bruges på Frydenstrandskolen i Frederikshavn. Elevplanerne skulle for eksempel indeholde forløb med evaluerede arbejdsopgaver og evaluerede faglige læringsmål med opstillede tegn på læring.

Mark Jewkes opfatter sig selv som en gatekeeper: Verden er fyldt med modediller og konsulentdrevne kurser, men lærerprofessionen har hele tiden været garant for, hvad der foregik i klasserummet. Læringsplatformen er en rambuk.

»Vores metodefrihed er blevet skrottet, og så går alarmklokkerne i gang. Jeg underviser dialogisk og narrativt, ikke læringsmålstyret«, siger Mark Jewkes og peger på, at metodetvangen opstår, fordi lærerne nu kan kontrolleres i et gennemsigtigt system.

Hvorfor kan du ikke være dialogisk, hvis du skal styre efter læringsmål?

»Jeg har altid haft mål - vi har bare ikke tidligere været nødt til at være så udspecificerede i forhold til forløb med tegn på læring og alle de systematikker omkring det«.

Hvordan påvirker det din undervisning?

»Jeg har evalueret på nogle hold i nogle forløb - fordi det skal jeg - og der sker det, at de svage elever boner ud negativt hele tiden. Hvis jeg har fire-fem forløb med dem, og du er en svag elev, så vil du konstant blive konfronteret med, hvor svag du egentlig er«, siger Mark Jewkes, der grundlæggende er modstander af det syn på børnene:

»Det emmer af et menneskesyn, jeg ikke kan dele. Et teknokratisk menneskesyn, hvor alt, hvad eleven gør, skal måles og vejes - og ansvaret bliver placeret hos eleven«, siger Mark Jewkes.

Bringer læringsplatformen intet positivt til din undervisning?

»I bedste fald er det en kalender. Den kan generere ugeplaner, som forældre også skal kunne gå ind at se: 'Okay, lige nu har 8.b om Alexander den Store'«, siger Mark Jewkes og peger i øvrigt på, at planerne sjældent afspejler virkeligheden, fordi forløb trækker ud eller bevæger sig i nye retninger.

Hvordan forandrer MinUddannelse din lærerrolle i klasselokalet?

»Hvis jeg bruger læringsplatformen, starter lektionen med, at jeg siger: 'Tag jeres computer frem, og gå ind på MinUddannelse og se, hvad vi skal i dag'. De læser beskeden fra mig, og så spørger de: 'Hvad skal vi så?' Uden at bruge læringsplatformen er jeg normalt en, der kan smitte med min begejstring for fagene - også ved hjælp af notebook eller filmklip med mere på smartboardet«, siger Mark Jewkes.

Hvis man ruller læringsplatformene ud efter de instruktioner, hvor der skulle udarbejdes elevplaner med »evaluerede faglige læringsmål med opstillede tegn på læring i alle fag«, så mener han, at der sker en afprofessionalisering af lærerne.

»Så kan vi indføre læringsassistenter, der bruger de forløb, som ligger i forvejen - det kan man blive hevet ind fra gaden og stå for. Der er kommet et nyt begreb, som jeg synes er fedt: formålsstyret undervisning. For selv om mine fag er historie og geografi, så er jeg ikke historiker eller geograf. Vores faglighed er blandt andet at vurdere og evaluere undervisningsmaterialer i forhold til skolens formålsparagraf - det kan jeg som didaktiker«, siger Mark Jewkes.

Efter at læringsplatformene fyldte en del i kommunalvalgkampen i november, hvor Mark Jewkes i øvrigt var kandidat for Alternativet, kom der nye retningslinjer fra forvaltningen. I et brev fra den 30. november stod der nu: »Der er ikke én rigtig måde at anvende MinUddannelse på, og der kan være stor forskel på den enkelte lærers detaljegrad i planlægningen af undervisning«.

Mark Jewkes opfatter den nye formulering som en klar forbedring.

Læringsplatformen begejstrer i engelskteamet