Ved at arbejde i læringsplatformen slipper Peter Noritaka blandt andet for at stå i kø foran kopimaskinen. Undervisningsforløbene planlægger han ved at bruge forlagenes læringsportaler og platformen MinUddannelse.

For: »Læringsplatformen svarer bare til de ringbind, jeg havde for fem år siden«

Med læringsplatformen er undervisningen blevet nemmere at forberede og mere struktureret. Det hjælper på planlægningen i en travl hverdag, fortæller lærer Peter Noritaka.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Imod: 
»Alt, hvad eleven gør, skal måles og vej es - og ansvaret placeres hos eleven«


For en håndfuld år siden gik Peter Noritaka i kælderen, når skolehverdagen skulle planlægges. Her havde han sine forskellige undervisningsforløb i ringbind. Nu ligger det meste på læringsplatformen MinUddannelse.

»Jeg kan godt lide at bruge det i undervisningen, men jeg synes også, det er godt at planlægge ud fra«, siger Peter Noritaka fra Frydenstrandskolen i Frederikshavn.

Han ser de mange forlagsportaler som spisesedler, hvor han kan plukke de forløb, der passer til hans undervisning, og via læringsplatformen bliver det let tænkt ind i skolehverdagen.

»Der er sindssygt meget derinde, og det er lidt som at gå på biblioteket via sin computer, der er forløb, tekster og opgaver, det gør det hele meget hurtigere og nemmere for mig«, siger Peter Noritaka.

Hvordan oplever dine elever, at de har en lærer, der bruger læringsplatform?

»Jeg tror, de oplever det som den måde, vi kommunikerer på. Ikke sådan forstået at vi ikke også kommunikerer verbalt, men det er der, vi starter, og så tager undervisningen afsæt i det. Der er tit elever, som på forhånd har læst det, jeg har skrevet, at vi skal. Specielt de elever, som godt kan lide at være velforberedte, finder tryghed i på forhånd at tjekke, hvad vi skal«.

Hvordan er læringsplatformen i spil i løbet af ugen?

»Jeg har et rimeligt presset skema med 28 lektioner fordelt på fem tyskhold, to håndværk og design-hold og et danskhold. Jeg oplever, at det letter arbejdet for mig, at jeg fra ugens start ved, hvad det er, jeg skal. Jeg åbner bare computeren, og jeg skal ikke stå i kø ved den åndssvage kopimaskine«, siger Peter Noritaka.

Læringsplatformene er kritiseret for at afprofessionalisere lærerne - oplever du det?

»Jeg er overhovedet ikke enig i, at det er en afprofessionalisering. Jeg betragter ikke læringsplatformen som min undervisning. Det er stadigvæk mig som relationsarbejder, pædagog og lærer, der skal levere. På den måde er det ikke sådan, at vi blot åbner computerne og siger: 'I går bare i gang', og så kigger eleverne på skærmene«.

Påvirker læringsplatformen din metodefrihed?

»Hvis jeg virkelig skal skære ind til benet, så synes jeg, at MinUddannelse bare er ringbind på en skærm. Jeg ser det overhovedet ikke som et angreb på metodefriheden. Læring sker i relationen mellem mig, mine elever og det, jeg har tilrettelagt«.

Ville du kunne arbejde med læringsplatformen, hvis du ikke syntes om læringsmålstyret undervisning?

»Ja, det er ikke styret af mål. Det kunne sagtens eksistere, uden at vi skulle lægge mål for alle forløb. Men jeg ville da synes, at det ville være svært at gennemføre alle processer i min undervisning, hvis jeg ikke havde mål - hvad skulle vi så? Jeg har oplevet, at det nærmest er kommet som en overraskelse for nogle lærere, at vores undervisning skal være styret af mål - det har den altid skullet. Læringsplatformen stiller skarpt på ens evne til at formulere mål. Når vi har et forløb, så opretter vi mål til det. Og det at få målene formuleret på en måde, så eleverne kan forstå, hvad vi skal arbejde med - det er en udfordring«, siger Peter Noritaka.

Læringsplatformen begejstrer i engelskteamet