Giv handlemuligheder i stedet for forklaringer, når talblindhedstesten udvikles, ønsker Danmarks Matematiklærerforening

Matematiklærere: Hast ikke talblindhedstest igennem

Danmarks Matematiklærerforening ønsker fortsat at arbejde med de otte matematiske kompetencer og udtrykker bekymring, hvis alle fag skal rummes i en fælles skabelon for Fælles Mål. Foreningen er også bekymret for, at en kommende test af talblindhed bliver hastet igennem, skriver foreningen i sit høringssvar til lovforslag om skolereform.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I høringssvaret understreger formanden for matematiklærerne Elisabeth Tang, at foreningen forventer, at talblindhedstesten vil fokusere på handlemuligheder i stedet for forklaringer, og at man vil undersøge forskning fra andre lande, for eksempel Norge, der har arbejdet med området i flere år.

Bekymringen går på at udviklingen af testen bliver hastet igennem, fordi den skal være klar til august 2014.

Nationale test skal være pædagogisk værktøj Foreningen ser frem til den skitserede omlægning af de nationale test.

"Som det er nu, bliver kun en mindre del af de fælles mål testet med de standardiserede test. Vi håber på, at omlægningen vil betyde, at testene kan dække alle mål og således blive det pædagogiske værktøj, som der lægges op til", skriver Elisabeth Tang.

"Vi kunne tænke os, at der - måske på frivillig basis - blev tilbudt andre evalueringsformer, der kunne evaluere andre elever af de faglige mål, eleverne skal nå. Et godt eksempel kunne være centralt stillede opgaver til for eksempel 5. og 8. årgang, der løses med en projektopgave".

Danmarks Matematiklærerforening stiller sig til rådighed i arbejdet, da de for eksempel har gode erfaringer med projektarbejdsformen på 8. årgang i forbindelse med Nordisk Matematikkonkurrence.

Antorini: Nye Fælles Mål skal hjælpe læreren med at differentiere

Behov for efter- og videreuddannelse Der er behov for forenkling af Fælles Mål med fokus på faglighed, diffentiering og inklusion, men matematiklærerne er betænkelige ved, at alle fag skal kunne rummes i en fælles skabelon.

"Vi vil anbefale, at OECCs komptencebegreb ikke udelukker, at vi fortsat skal arbejde med de otte matematiske kompetencer", skriver formanden i høringssvaret.

Dansklærerforening: Lad være med at forsimple Fælles Mål

 Hun fremhæver, at det beskrevne kompetenceløft i reformteksten ikke må ses snævert alene i forhold til linjefagskomptence, da der er behov for efter-og videreuddannelse på mange områder - også hos linjefagsuddannede lærere. Også fagteam har behov for efter- og videreuddannelse.

Forsøgs- og udviklingsarbejde inden for matematik hilses velkomment. Det samme gør de flere timer i matematik på 4. årgang og fokus på mulighederne for at bruge matematik i en tvær- og flerfaglig sammenhæng.

Læs mere

De otte matematiske kompetencer