Antorini: Nye Fælles Mål skal hjælpe læreren med at differentiere

En enig forligskreds har nikket til anbefalingerne fra mastergruppen, og 27 arbejdsgrupper går i næste måned i gang med arbejdet med at forenkle og præcisere de Fælles Mål for fagene. I matematik er det fx planen at skære ned fra over 100 til max. 25 forskellige mål.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nye Fælles mål klar til politisk diskussion

"Forenkling må ikke blive en forsimpling, for vi skal fortsat stille høje krav til vores elever. Men der er behov for en forenkling, så det bliver tydeligt for lærere, forældre og elever, hvad eleven skal lære. Fælles Mål skal være en hjælp, når lærerne skal tilrettelægge en differentieret undervisning. Så kan vi sikre, at der er fokus på både de fagligt svage og de dygtigste elever," siger undervisningsminister Christine Antorini i en pressemeddelelse.

Blog: Hvordan kunne Fælles Mål i dansk se ud?

Hvor der i dag er over 100 mål for faget matematik gennem hele skoleforløbet, lægger mastergruppen op til, at der fremover kun skal være 20-25 mål for. Samtidig skal underliggende mål hjælpe læreren med, hvilken viden og hvilke færdigheder eleven skal lære for at opnå målene. Ideen er, at målene skal blive mere anvendelige i det daglige lærerarbejde, end de er i dag.

Planerne om en "forenkling" har dog fået flere til at frygte forsimpling. Blandt andre Dansklærerforeningen, der i sit høringssvar til folkeskolereformen forudser, "at forenklingen vil ske med hensyntagen til det evaluerbare, således at eleverne vil blive undervist i mere afgrænsede faglige stofområder".

Dansklærerforening: Lad være med at forsimple Fælles mål

 De 27 arbejdsgrupper - én for hvert af folkeskolens fag og emner - skal arbejde med formuleringen af de nye Fælles Mål frem til sommeren 201.