Undervisningsministeriet og professionshøjskolerne har korps af konsulenter, der underviser i, hvordan man arbejder læringsmålsstyret med de nye Fælles Mål. Men selvom Fælles Mål er obligatoriske, er læringsmålstyring det ikke.
Undervisningsministeriet og professionshøjskolerne har korps af konsulenter, der underviser i, hvordan man arbejder læringsmålsstyret med de nye Fælles Mål. Men selvom Fælles Mål er obligatoriske, er læringsmålstyring det ikke.

Kommuner og skoleledere kan kræve målstyret undervisning

Undervisningsministeriet dikterer ikke, hvordan lærerne skal undervise i folkeskolen, men kommuner og skoleledelse kan godt kræve at lærerne arbejder ud fra en læringsmålstyret tilgang til undervisningen, præciserer Undervisningsministeriet i et mailsvar til folkeskolen.dk

Publiceret

mailen fra ministeriet

Hermed et svar med en præcisering af vores oprindeligeformulering ( se 2. afsnit):
 
Ja, kommunen og skoleledelsen kan kræve, at lærerne arbejder udfra en læringsmålstyret tilgang til undervisningen. Skolelederenhar - inden for de mål og rammer, som kommunen udstikker og indenfor de principper, der er fastlagt af skolebestyrelsen - denpædagogiske ledelse, herunder ansvaret for at sikre, at skolenslærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummerudfordringer for alle elever. Dette betyder blandt andet, atskolelederen kan fastsætte de pædagogiske retningslinjer fororganiseringen og tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringenaf undervisningen, herunder arbejdet med en læringsmålstyrettilgang til undervisningen.
 
Det er op til den enkelte lærer inden for de rammer, som kommunenog skolelederen udstikker, at vælge, hvordan han/hun ønsker attilrettelægge undervisningen ud fra Fælles Mål, så den bedst muligtimødekommer elevernes forudsætninger.
 
Som led i folkeskoleaftalen om et fagligt løft af folkeskolen erFælles Mål præciseret og forenklet, så elevernes læringsudbyttesættes tydeligere i centrum med henblik på at understøtte skolernesarbejde med læringsmålstyret undervisning. Det er således encentral del af folkeskolereformen, at skolerne i højere gradarbejder ud fra læringsmål.
 
Lærerne skal gennemføre en undervisning, der lever op til FællesMål for faget. De forenklede Fælles Mål er formuleret somlæringsmål, og lærerens undervisning skal have fokus på eleverneslæringsudbytte. Lærerne skal endvidere i elevplanerne opstilleindividuelle læringsmål for den enkelte elev. Der er dog ilovgivningen ikke udtrykkeligt opstillet krav om, at skolerne skalarbejde med læringsmålstyret undervisning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Skolelederen har - inden for de mål og rammer, som kommunen udstikker og inden for de principper, der er fastlagt af skolebestyrelsen - den pædagogiske ledelse, herunder ansvaret for at sikre, at skolens lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever. Dette betyder blandt andet, at skolelederen kan fastsætte de pædagogiske retningslinjer for organiseringen og tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, herunder arbejdet med en læringsmålstyret tilgang til undervisningen", oplyser ministeriet i svaret til folkeskolen.dk

Som folkeskolen.dk beskrev i sidste uge, er læringsmålstyret undervisning ikke obligatorisk i den danske folkeskole. Ministeriet formulerer det sådan her:

"Læringsmålstyret undervisning er ikke obligatorisk. Det er op til den enkelte lærer at vælge, hvordan han/hun ønsker at tilrettelægge undervisningen ud fra Fælles Mål, så den bedst muligt imødekommer elevernes forudsætninger".

Powered by Labrador CMS