SF præsenterer i dag ni forslag, der skal mindske elevernes skærmtid i skolen.

SF vil gøre skolerne mobilfri og have skolebibliotekerne tilbage

Skærme skal fylde markant mindre i elevernes skoletid, lyder det i et nyt udspil fra SF. Partiet vil også have flere fysiske skolebøger, og så skal skolebibliotekerne genindføres.

Publiceret Senest opdateret

Med 9 forslag melder SF sig nu også på banen for at få mindske elevernes skærmforbrug i skolen.

Mest markant er partiets forslag om, at landets folkeskoler ”i udgangspunktet” skal være mobilfri.

Ifølge partiet bør det kræve en aktiv beslutning fra skolebestyrelsen, hvis skolens elever skal have mulighed for at bruge mobiler i skoletiden.

Partiet skriver, at ”skolerne langt henad vejen har tacklet opgaven og debatten om brugen af skærme efter bedste evne”, og at eleverne på mange skoler afleverer deres mobil ved skoledagens begyndelse.

Alligevel mener SF, at det er på tide, ”at det bliver politisk formaliseret i samarbejde med skolens organisationer og aktører”.

I sidste uge viste en rundspørge foretaget for Folkeskolen blandt 285 lærere, at næsten 8 ud af 10 skoler allerede har en mobilpolitik.

Det fik formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Regitze Flannov til at udtale, at der ikke er behov for nationale mobilregler.

De 9 forslag

- Skærme i skolen skal kun bruges, hvis det kan pædagogisk forsvares

- I de store fag skal børn have en fysisk lærebog

- Brug statens penge på indkøb af fysiske lærematerialer – ikke digitale

- Fælles mål afskaffes og erstattes af nye læreplaner.

- Skolebibliotekerne tilbage på skolerne

- Mere tid til forberedelse -Kortlægning af lærematerialer på de digitale platforme

- Styrk læreruddannelsen og pædagoguddannelsen indenfor området

- Indfør faget Teknologiforståelse

SF: Lad os inspirere af Sverige

Inspireret af Sverige vil SF også have indført et princip, der skal sikre flere fysiske lærebøger i undervisningen.

Ifølge SF har den svenske regering vedtaget et princip om ”en bog per elev per fag”.

Det bør herhjemme overføres til, at eleverne skal have en fysisk lærebog i skolens store fag, uden det nærmere præcisere hvilke fag der er tale om.

Giv lærerne langt mere indflydelse

SF mener også, at der er brug for, at lærerne får ”langt mere og systematisk indflydelse”, når der skal indkøbes undervisningsmaterialer.

Partiet foreslår konkret, at regeringen og KL indgår en ny aftale, der skal give skolerne mere selvbestemmelse over køb af undervisningsmaterialer.

”Førhen havde skolerne selv penge til at indkøbe lærebøger, og der blev sparet op til de nyeste, mest opdaterede læremidler. Nu ligger de samme penge placeret i en fælles pulje på en konto i den lokale kommune, der betaler for abonnementer til de forskellige digitale læremidler”, skriver SF om udviklingen, som partiet er imod.

SF mener også, at der er behov for at undersøge, om læremidlerne på de digitale platforme er for ensformige og styret af private aktører.

”Skolebibliotekerne stå i sin egen ret”

Og så vil SF have skolebibliotekerne tilbage. Med folkeskolereformen skiftede skolebibliotekerne navn til Pædagogisk Læringscentre (PLC).

Står det til SF, er det behov for, at læringscentrene igen bliver til skolebiblioteker, og de skal have samme formål som før skolereformen.

Partiet vil have, at skolebibliotekerne skal stå i deres egen ret, og at de prioriteres. Derfor skal de have penge til at købe flere bøger, mener SF.

Partiet ser også gerne, at der bliver taget beslutning om at få indført teknologiforståelse som fag på elevernes skema. Det vil ifølge partiet kræve en plan for kompetenceudvikling af lærerne.

De øvrige elementer i SF’s 9-punktsudspil er mere forberedelsestid til lærerne, og at Fælles Mål skal erstattes af nye læreplaner, der indeholder ”en beskrivelse af, hvornår anvendelse af skærme giver mening”.

Undervisningsministeren har tidligere annonceret, at han også vil have nye læreplaner, og at de i højere grad end i dag skal ”få fagenes praktiske sider frem”.