'Jeg kunne godt tænke mig, at vi anbefaler, at elevplanen afskaffes og tænkes helt anderledes ind i skolen. Jeg ved ikke, om der er beføjelser til sådan en anbefaling i rådgivningsgruppen, men det håber jeg. Det bliver min mission', siger lærer Mette Frederiksen.
"Jeg kunne godt tænke mig, at vi anbefaler, at elevplanen afskaffes og tænkes helt anderledes ind i skolen. Jeg ved ikke, om der er beføjelser til sådan en anbefaling i rådgivningsgruppen, men det håber jeg. Det bliver min mission", siger lærer Mette Frederiksen.

Lærer skal rådgive minister: Min mission er at afskaffe elevplanerne

Hvis elevplaner udarbejdes i afkrydsningsskemaer, er de ikke et redskab, forældre bliver klogere af, mener lærer Mette Frederiksen. Hun er én af dem, der nu skal rådgive politikerne om, hvordan planerne kan forenkles. Men selv så hun hellere, de blev skrottet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Hvordan kan man forenkle elevplanen, så dokumentationskravene begrænses, og grundlaget for kvalificeret dialog mellem skole og hjem bliver bedre?" Sådan lød oplægget til den rådgivningsgruppe, som folkeskoleforligskredsen nedsatte før valget. Gruppen består af ikke mindre end 21 interessenter omkring skolen - og en af dem er Mette Frederiksen, som foruden at dele navn med den nye statsminister er debattør og fuldtidsansat lærer på Syvstjerneskolen i Værløse.

"Jeg synes, det er et ædelt politisk motiv, at man vil frigive noget tid til lærerne. For at udfylde elevplaner er noget af det, som lærerne synes er det største tidspilde. Men jeg tvivler på, at lærerne har tid nok til at gøre elevplaner til et kvalificeret og brugbart pædagogisk redskab", siger Mette Frederiksen.

Nu går arbejdet med at forenkle elevplanen i gang 

Selvom hun er inviteret til at komme med input til, hvordan elevplaner kan forenkles, så håber hun, at der er mulighed for at anbefale, at politikerne tager mere drastiske beslutninger.

"Jeg kunne godt tænke mig, at vi anbefaler, at elevplanen afskaffes og tænkes helt anderledes ind i skolen. Jeg ved ikke, om der er beføjelser til sådan en anbefaling i rådgivningsgruppen, men det håber jeg. Det bliver min mission".

Og i et interview til folkeskolen.dk i sidste uge gav den nytiltrådte minister, Pernille Rosenkrantz-Theil da også udtryk for, at noget skal ske:

"Kan det være meningsfuldt at lave en elevplan? Ja, det giver sgu da sig selv, at det kan være meningsfuldt. Men mon ikke en lærer, der har haft en klasse de seneste fire år, selv er i stand til at vurdere, for hvem af eleverne det vil være relevant at lave en elevplan?", sagde hun.

Minister: Vi er kun halvvejs med skolereformen 

Mette Frederiksen så meget hellere, at lærerne havde tid til at mødes med forældrene to gange om året.

"Jeg kunne godt tænke mig, at man i stedet for at stille krav om en skriftlig elevplan, lavede nogle retningslinjer for, hvilken viden om elevens faglige status og udvikling, vi skal videreformidle til elev og forældre ved skole-hjem-samtalerne".

I Mette Frederiksens ønskescenarie var der i lærernes arbejdstid plads til to gode og velforberedte årlige forældresamtaler.

"Der skal stilles krav til, hvad der skal være i de samtaler. Vi har ikke tid til at lave en rapport om den enkelte elev, derfor må der være tid til en samtale. Jeg kan godt lide portefolio-tankegangen, hvor man lægger et elevprodukt frem for at vise den udvikling, der har været. Den idé kunne man godt tænke ind i det".

Umulig balance mellem kvalitet og tid

Mette Frederiksen forstår godt, at mange skoler siden 2006 har forsøgt at blive fritaget for elevplanerne. Hun synes, det er meget fornuftigt og helt nødvendigt, at en skole gør sig overvejelser om, hvordan en beskrivelse af den faglige status og udvikling for hver elev formidles til eleven og forældrene, men hun mener ikke, at elevplanerne er den rigtige måde at gøre det på.

"Det er blevet en svær opgave at gøre det skriftligt, sådan så det på den ene side bliver en informativ og fagligt fyldestgørende elevplan for elever og forældre og på den anden side ikke bliver en alt for stor opgave for lærerne. Den balance tror jeg ikke, man kan finde. Enten bliver planen så simpel, at den ikke giver mening, ellers skal der laves et stort dokument, som slet ikke kan tilpasses den arbejdstid, der er", siger hun.  

"Personligt synes jeg, at jeg lavede bedre elevplaner før 2013, men det tog virkelig lang tid. Et stort kritikpunkt er, at elevplanen næsten bliver et karaktersystem, hvor man for eksempel bruger farver eller stjerner. Det skal ikke være et karakterblad".

Debat: Læringsplatforme: Adskil undervisningsforløb og elevplan

Rådgivningsgruppen har foreløbig mødtes en gang i foråret. Nu afventer gruppen, at Undervisningsministeriet efter ministerskiftet inviterer til flere møder.  

Kampen om elevplanerne

 

Powered by Labrador CMS