Uddannelsesministeren: Skolerne har brug for psykologfaglige lærere i PPR

Uddannelsesminister Jesper Petersen er enig med Dansk Psykologforening i, at en psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger ikke bør kunne føre til autorisation som psykolog, men han understreger, at der er brug for uddannelsen.

Publiceret Senest opdateret
Der er brug for en psykologfaglig uddannnelse til lærere, fastslår uddannelses- og forskningsminister Jepser Petersen,
Der er brug for en psykologfaglig uddannnelse til lærere, fastslår uddannelses- og forskningsminister Jepser Petersen,

Et forslag om at indføre en psykologfaglig overbygningsuddannelse for lærere og pædagoger har mødt massiv opbakning i Folketinget, men Dansk Psykolog Forening er bekymret. Foreningen er ikke imod, at lærere og pædagoger får efteruddannelse, som retter sig mere mod inklusionsopgaven og PPR, men en ny overbygningsuddannelse i pædagogisk psykologi bør dog ikke give mulighed for at kalde sig psykolog eller skolepsykolog.

”Det skaber titelforvirring, som i sidste ende kan skade patientsikkerheden. Psykolog er en beskyttet titel, ligesom lægetitlen, for at borgere har sikkerhed for, at den pågældende fagperson har gennemført den fulde uddannelse”, skrev foreningen i et notat til Folketingets børne- og undervisningsudvalg forud for et foretræde for en måned siden.

En ny uddannelse skal forbedre PPR

Udvalget har bedt uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) om at kommentere henvendelsen fra Dansk Psykolog Forening om de aktuelle udfordringer med at sikre en mere hurtig og smidig hjælp til børn, der mistrives.

Jesper Petersen er enig i, at psykolog er en beskyttet titel.

”Det begrænsede overlap mellem lærer- og pædagoguddannelserne og psykologiuddannelsen er et godt argument for, hvorfor en ny uddannelse ikke skal kunne føre til generel autorisation som psykolog”, svarer han.

Samtidig peger han på, at erfarne lærere og pædagoger med den rette videreuddannelse kan bidrage positivt til arbejdet i PPR til gavn for børnene og det arbejde, der sker omkring dem.

”Jeg ønsker, at en ny psykologfaglig overbygningsuddannelse skal bidrage til en forbedring af PPR, og at det kan være en spændende vej for lærere og pædagoger til at udnytte deres erfaringer og interesse med fortsat tilknytning til undervisning og pædagogik”, skriver Jesper Petersen.

Læs svarene her

Du kan læse Jesper Petersens to svar via disse link:

Første svar

Andet svar

Lærere og pædagoger kan i samarbejde med psykologer og andre fagligheder gøre en stor forskel for de børn og deres familier, som kan have brug for støtte, vurderer Jesper Petersen.

”I samarbejdet mellem lærere, pædagoger, psykologer og andre med specialiserede kompetencer i PPR kan der skabes rigtig gode løsninger”, uddyber han.

Udfordringer i PPR bekræfter behovet

Børne- og undervisningsudvalget har også bedt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om at kommentere henvendelsen fra Dansk Psykolog Forening. Jesper Petersen svarer på begges vegne, og her gentager han, at tværfagligheden i PPR er en stor styrke. Der er dog et men.

”Flere undersøgelser og senest evalueringen af inklusion og specialpædagogisk bistand fra 2022 viser, at der er udfordringer i forhold til PPR´s kompetencer med at styrke almenundervisningen og skolens fællesskab for elever i vanskelige læringssituationer. Det peger på behovet for at styrke mulighederne for en ny psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger”, skriver Jesper Petersen.

Han peger på, at der er blandt andet på den baggrund bliver igangsat en kortlægning af mulige udfordringer i PPR, herunder fastholdelsesproblemer, områder med lange ventetider og muligheden for bedre videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi. Evalueringen forventes at være færdig ved udgangen af i år.

”Henvendelsen fra Dansk Psykolog Forening bekræfter mig i, at en eventuel ny psykologfaglig overbygningsuddannelse skal tage højde for alle de ting, der allerede foregår omkring PPR. Derfor skal udviklingen af en eventuel ny overbygningsuddannelse også samtænkes med den kommende kortlægning af PPR”, skriver uddannelsesministeren.

Powered by Labrador CMS