Formanden for Lolland-Falsters Lærerforening, Henrik Hansen, mener, den lave kompetencedækning skyldes en kombination af blandt andet dårlige efteruddannelsesinitiativer og generelt ringe arbejdsvilkår for lærere.
Formanden for Lolland-Falsters Lærerforening, Henrik Hansen, mener, den lave kompetencedækning skyldes en kombination af blandt andet dårlige efteruddannelsesinitiativer og generelt ringe arbejdsvilkår for lærere.

Lolland i bund på kompetencedækning: "Lærerne har haft elendige vilkår"

Lolland skraber bunden af Undervisningsministeriets nylige opgørelse af kommunernes kompetencedækning. "Lærernes vilkår har været elendige", mener formanden for Lolland-Falsters Lærerkreds, Henrik Hansen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

67,9 procent. Så stor en andel af undervisningstimerne i Lolland Kommune bliver varetaget af en lærer med kompetencer i det relevante fag. Dermed ligger Lolland klart i bunden af Undervisningsministeriets årlige kortlægning af kommunernes kompetencedækning og samtidig markant under delmålet på 85 procent for dette skoleår.

På næstsidste-pladsen ligger nabokommunen Guldborgsund med 74,8 procent. Men hvorfor står det så skidt til i den sydlige del af Region Sjælland? Ifølge formanden for Lolland-Falsters Lærerforening, Henrik Hansen, skyldes det flere ting.

Ringe efteruddannelse

"Det skyldes besparelser og regulering som følge af demografien. Man har nedlagt lærerstillinger i stor udstrækning, og det betyder at de ældre går af, mens de kompetente yngre lærere flytter. Samtidig har vi haft dårlige efteruddannelsesvilkår og for lidt fokus på linjefagsuddannelse", siger kredsformanden.

Han peger samtidig på, at kvalitetsrapporterne tilbage fra  2011/12 viser, at Lollands kompetencedækning var helt oppe på 82,7 procent. Det tal dykkede ned på 64 procent i skoleåret 15/16 og steg derefter til de nuværende 67,9 procent.

Hvad skete der i perioden mellem 11/12 og 15/16?

"Lærerne har haft elendige vilkår. Efteruddannelsen var simpelthen så dårlig, at vi direkte frarådede lærerne at benytte sig af dem. Det var struktureret som online-kurser, hvor man ikke nødvendigvis skulle være på uddannelsesstedet", siger Henrik Hansen.

Færre lærere eller ny målingsmetode

Formanden for børn- og skoleudvalget i Lolland Kommune, Tom Larsen, mener imidlertid ikke, at der er gået noget galt mellem de to skoleår, hvor kompetencedækningen dalede med næsten 19 procentpoint.

"Det er opgørelsesformen, der har ændret resultatet. Vi har de samme lærere, men staten lavede nogle andre kriterier, som man skulle måle undervisningskompetence efter. Selvfølgelig sætter vi stadig mange midler af til, at vi kan opfylde kravene".

Den forklaring køber Henrik Hansen ikke.

"Man afskedigede 13-14 lærere i december 2015, og der har været flere fyringsrunder de seneste fem-seks år, så der har været stort gennemtræk i lærerpersonalet. Samtidig er der rigtig mange ikke-læreruddannede ansat i kommunen og der bliver flere og flere. Det kan man jo læse i statistikker".

I løbet af maj og juni har været 13 stillingsopslag med lærerstillinger på Lolland i en periode, hvor skolevæsenet også er ramt af besparelser, øget undervisningstimetal og faldende elevtal.

Rekrutteringsproblemer

Dog er Henrik Hansen og Tom Larsen enige om, at Lolland-Falster står med nogle rekrutteringsproblemer, som er svære at løse.

"Det er svært for de små skoler at leve op til kompetencedækningsmålene", siger Tom Larsen. "Der kan vi måske være presset nogle steder i nogle landområder, hvor man ikke kan have en musiklærer på alle skoler".

Henrik Hansen tilføjer:

"Der er nogle helt grundlæggende strukturproblemer. Jo mindre skolerne er, jo sværere er det at få de rigtige lærere til at undervise i alle timer".

Svært at rette op

Mens Tom Larsen er positiv over, at kompetencedækningen trods alt er steget siden sidste år, er Henrik Hansen mere skeptisk:

"Jeg tror ikke, det er en udvikling, der vil vare ved. Jeg har ikke hørt, at man vil give bedre vilkår, og hvis man ikke vil give bedre vilkår, så tror jeg ikke, kompetencedækningen vil stige særligt meget. Og rekrutteringsproblemerne på Lolland fortsætter, fordi man ikke vil skabe attraktive arbejdspladser. Man vil ikke lave arbejdstidsaftaler med lærerne, man har stadigvæk besparelsesdagsordener, og man laver hele tiden strukturændringer, så jeg tror det bliver rigtig svært at rette op på kompetencedækningen i løbet af de næste år". 

Powered by Labrador CMS