Modtageklasser

Uanset hvor mange modtageklasser en skole har, indgår deres afgangskarakterer i skolens karaktergennemsnit.

Modtageklassers eksamen tæller med i skolens karaktersnit

Det giver ikke et retvisende billede, når modtageklassernes afgangskarakterer tæller med i skolens gennemsnit, mener skoleleder på Bavnehøj Skole i København. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye afviser behovet for særlige hensyn i beregningerne

Publiceret Senest opdateret

Ranglister over skolers karaktergennemsnit er populær læsning hos forældre på bolig- og dermed skolejagt. Men når man slår en skoles karaktergennemsnit op i Børne- og Undervisningsministeriet, risikerer man at få et billede, der ikke er retvisende.

Det mener i hvert fald skoleleder på Bavnehøj Skole i København Pia Grevelund. Ifølge hende tegnes der et forkert billede af skolens indsats, når man kigger på dens afgangsresultater. Det skyldes, at en stor del af Københavns Kommunes modtageklasser for nytilkomne unge med et andet sprog end dansk holder til på Bavnehøj Skole. Og deres afgangsprøveresultater indgår i  skolens samlede karaktergennemsnit.

”Vi synes, det er trist, at vi på denne måde bliver ’fejlvurderet’, når vi løfter et stort arbejde med at integrere og uddanne nytilkomne elever”, forklarer hun til Folkeskolen.

Bavnehøj Skole har fire modtageklasser, herunder en Ukraine-klasse, med 13-17-årige elever, der er kommet til landet som for eksempel flygtninge eller som følge af forældrenes arbejde.

Modtageelever skal ifølge Børne- og Undervisningsministeriets eksamineres på dansk i alle andre fag end sprogfag, medmindre det vurderes, at en elev slet ikke skal til prøve, fordi det er ”uhensigtsmæssigt på grund af elevens utilstrækkelige danskkundskaber”. Men selv når en modtageelev vurderes egnet til at gå til prøve, afspejler manglende danskkundskaber sig ofte i den givne karakter, oplyser Pia Grevelund:

”Eleverne har haft kort tid til at tilegne sig det danske sprog og særligt alle fagbegreberne. Det resulterer i, at modtageklasseelevernes gennemsnit jo ofte er meget lavt, da det tager tid at tilegne sig et nyt sprog og særligt et fagsprog”.

Fordi modtageelevernes samlede karakter regnes med i skolens gennemsnit, faldt Bavnehøj Skoles karaktergennemsnit med 0,4 for skoleåret 2022/2023. I stedet for et karaktergennemsnit på 7,6 endte skolen med et resultat på 7,2.

Oppe i Folketinget

Spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at modtageelevers karakterer tæller med i skolegennemsnittet, har for nylig været oppe i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg: Udvalget har spurgt børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), om den praksis ikke forhindrer en meningsfuld sammenligning af folkeskolernes evne til at løfte eleverne på baggrund af socioøkonomisk baggrund.

I svaret til udvalget forklarer ministeren, at Børne- og Undervisningsministeriet kun har begrænsede muligheder for at frasortere modtageklasser i skolernes samlede afgangskarakterer.

”Det skyldes, at ministeriet ikke aktuelt har oplysninger på elevniveau om modtagelsesklasser i en tilstrækkelig kvalitet. Derfor indgår afgangskarakterer fra modtagelsesklasser som udgangspunkt, når der beregnes gennemsnit af afgangskarakterer på den enkelte skole”.

Mattias Tesfaye afviser desuden, at man bør inkludere oplysninger om undervisning i modtageklasse, når man beregner, om en skole lykkes med at løfte elevernes karakterer højere op end forventet ud fra socioøkonomisk baggrund. Der er nemlig, forklarer ifølge ministeren,  allerede taget højde for andelen af elever med indvandrerbaggrund på en skole. Og at det er op til den enkelte kommune, om den vil organisere undervisningen for elever, som skal have basisundervisning i dansk som andetsprog, i modtageklasser, på særlige hold, som enkeltundervisning eller på anden vis.

”Når der tages højde for elevernes herkomst, vil oplysninger om, hvorvidt eleverne går i modtagelsesklasse, blot beskrive skolernes konkrete organisering af basisundervisningen i dansk som andetsprog”, skriver Mattias Tesfaye til udvalget.

Skolelederformand: Styrer efter måltal

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal forstår godt Bavnehøj Skoles frustration. Han kalder det et ”generelt problem”, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) styrer efter måltal uden at kigge på konteksten. For jo større en inklusionsopgave, en skole løfter, uanset om det drejer sig om flygtninge, tosprogede eller elever med diagnoser, desto større er risikoen for, at skolens karaktergennemsnit falder, påpeger han.

”Og det kan være lidt af en håbløs opgave at stå med, når Stuk kræver gennemsnittet hævet igen. Vi har ofte kritiseret Stuk for ikke at kigge på den enkelte skoles kontekst. Folkeskoleaftalen er et skridt på vejen henimod, at der skrues ned for den centrale styring af folkeskolen. Del to af arbejdet bliver blandt andet et opgør med styringsmekanismerne i Stuk”, siger han.

Max Ulrich Larsen, der er formand for Skolelederforeningens lokalafdeling i København,  hæfter sig først og fremmest ved, at der blot er 0,4 karakterers forskel på gennemsnitskarakteren på Bavnehøj Skole, alt efter om modtageelevernes afgangskarakterer regnes med eller ej.

”Det vidner om, at skolen løfter en vigtig opgave på meget flot vis. Det bør den roses for”, siger han.

Max Ulrich Larsen mener dog også, at ville være hensigtsmæssigt, hvis man som skole kunne få lov at tegne et billede af skolens profil, så det ikke blot er afgangskarakterer, der tegner skolerne.

”Det kunne være en god idé, hvis man til Stuk lige på otte linjer kunne få lov at beskrive, hvilken skole man er. Afgangskarakterer er en meget begrænset data-profil. En skole er meget mere end blot de karakterer, der gives til de afsluttende eksamener”, siger han.