Karaktergennemsnittet er faldet til niveauet før corona

Eksamensgennemsnittet i 9. klasse er nu på niveau med skoleåret 2018/2019, som er de senest gennemførte prøver uden særlige regler på grund af covid-19, viser opgørelsen fra denne sommers eksamen

Publiceret Senest opdateret

Karaktergennemsnittet ved 9.-klassernes eksamen denne sommer er nu på niveau med skoleåret 2018/2019, som er den seneste eksamen uden særlige coronaregler, viser Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse.

Elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse i skoleåret 2022/2023 blev 7,4. Det skriver ministeriet på uvm.dk.

Karaktergennemsnittet er på niveau med skoleåret 2018/2019, som var sidste eksamen før tre år med særlige coronaregler. 

Karaktergennemsnittet ligger i år lavere end i coronaårene.  

”Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen i de tre foregående skoleår skal ses i lyset af, at eleverne fik ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter ved aflyste prøver og i det tilfælde, at den afsluttende standpunktskarakter var lavere end den opnåede prøvekarakter i de afholdte prøver”, lyder forklaringen fra ministeriet.

Sammenligner man de nyeste tal med skoleåret 2018/2019 er der en tendens til, at karaktererne i de skriftlige prøver – blandt andet dansk læsning, dansk retskrivning og matematik med og uden hjælpemidler - er lavere denne sommer. Til gengæld er de mundtlige prøver i år på niveau med dengang eller højere.

Prøver under covid-19

Skoleåret 2019/2020

  • I skoleåret 2019/2020 blev alle prøver i sommerterminen aflyst, og eleverne fik i stedet ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.

Skoleårene 2020/2021 og 2021/2022

  • I skoleåret 2020/2021 og 2021/2022 blev prøverne delvist aflyst. Der blev således kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse samt i dansk og matematik for elever i 10. klasse.
  • For de aflyste prøver fik eleverne ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Dette gjorde sig gældende for alle tre skoleår.
  • For de afholdte prøver fik eleverne ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede prøvekarakter.
  • Derudover var der ved de afholdte prøver mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver.

Grundskolekarakterdata kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus på uddannelsesstatistik.dk