Det nye forskningscenter får base på DPU.
Det nye forskningscenter får base på DPU.

Nyt nationalt center samler PPR-forskningen

Forskningskræfter på tværs af danske universiteter og professionshøjskoler samles i nyt, nationalt forskningscenter fra 1. december.

Publiceret

Hvordan kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med de professionelle i dagtilbud og skoler udvikle indsatser, der på én gang kan styrke den almenpædagogiske praksis og skabe bedre deltagelsesmuligheder for børn i vanskeligheder?

Dét er et hovedspørgsmål for den pædagogisk-psykologiske forskning i disse år. 

Og det er udgangspunktet for, at forskere fra flere universiteter og professionshøjskoler nu samler  PPR-forskningen i Danmark i et nationalt nyt center, der bliver forankret på DPU, Aarhus Universitet.

”Forskningen i PPR har hidtil været sparsom og spredt, og med det nye center skaber vi overblik over den viden og de erfaringer, der allerede er på området, ligesom vi samler kræfterne i forhold til den fremtidige forskning på PPR-feltet", siger lektor, ph.d. Dorte Kousholt, der bliver leder af det nye center, som åbner 1. december, i en  pressemeddelelse.

"Formålet med at starte et nationalt center er både at styrke eksisterende forskningssamarbejde på tværs af universiteter og professionshøjskoler, men også at skabe nye samarbejdsflader og bedre dialog mellem forskning og praksis", lyder det videre fra Dorte Kousholt. 

Centret er udviklet i forlængelse af det netværk, der er skabt rundt om PPR-dialogkonferencerne, som er blevet afholdt på DPU siden 2018.

Samtidig med åbningen af det nye center etableres et repræsentantskab bestående af repræsentanter for Landssamrådet for PPR-chefer, Pædagogiske Psykologer Forening, BKF, KL, DLF, BUPL, DP, Skolelederforeningen, Børns vilkår, forskningsinstituttet Vive, Danmarks Evalueringsinstitut Eva, Skole og Forældre, FOLA og Danske Handicaporganisationer samt eventuelt andre relevante organisationer.

”Jeg ser frem til, at det nye center kan bidrage med nødvendig og relevant viden om, hvordan vi på tværs af sektorer og professioner kan organisere samarbejdet, fordele opgaverne og sætte de forskellige fagligheder i spil, når PPR skal lave praksisnære indsatser i samarbejde med lærere og pædagoger der, hvor børnene er", siger Bo Clausen, landssamrådet for PPR-chefer, leder af PPR, Slagelse kommune.

Powered by Labrador CMS