”Lærerne og skolen oplevede en slags offentlig umyndiggørelse, ved at man satte de her alt for snævre mål op, og at man inden havde lockoutet lærerne”, siger Lars Qvortrup, der 1. februar blev professor emeritus.

Kendt forsker ser tilbage: Skolereformens største problem var umyndiggørelsen af lærerne

Der er mange årsager til, at skolereformen slog fejl, men den største var, at lærerne blev umyndiggjort, mener professor Lars Qvortrup. En erkendelse, han hellere end frihed ser præge den politiske debat.

Publiceret Senest opdateret

”I stedet for at tale om den frigjorte skole vil jeg hellere tale om den myndiggjorte skole”.

Skoleforsker Lars Qvortrup har inviteret Folkeskolen på besøg i sit private hjem i indre København i anledningen af, at han siden 1. februar er professor emeritus.

Da det pædagogiske universitetsinstitut DPU skulle finde besparelser for 12 millioner på sit årlige lønbudget, indgik han en aftale om en frivillig fratrædelse.

Lars Qvortrup har dog ingen planer om at trække sig tilbage fra offentligheden eller skoleforskningen. Han har allerede flere bøger på tegnebrættet, og lige nu arbejder han på et treårigt forskningsprojekt om samarbejdsformer i folkeskolen.

Han har ved flere lejligheder været kritisk over for den nuværende frihedsdagsorden. For han tror ikke på, at en offentlig institution som folkeskolen kan være helt fri fra politisk styring, og så mener han ikke, at den politiske debat om problemerne med folkeskolereformen er præcis nok.

Lærerne arbejder meget bottom-up-agtigt

Det er særligt arbejdet med forskningsprojektet om, hvordan lærerne samarbejder, der har fået ham til at tænke over, hvad der gik galt med reformen, som ”der jo ikke er nogen tvivl om ikke gav de resultater, man havde forventet og håbet på”, som han formulerer det.

”Der er brugt rigtigt mange penge på understøttelse af professionelle læringsfællesskaber blandt lærerne. Vi undersøger, om det overhovedet har haft nogen effekt, og om det er den måde, som lærere samarbejder på i praksis?”

Det er de foreløbige resultatet herfra, som har fået ham til at tænke grundigt over hovedårsagerne til, hvorfor skolereformen langt fra har leveret de ønskede resultater.

”Der er mange gode ting at sige om professionelle læringsfællesskaber, og lærerne er også selv glade for dem. Men måske er det alligevel en lidt for topdown-agtig model, hvor der er en ledelse, som fx bestemmer, at lærerne skal samarbejde i fag- eller årgangsteam, og at de fx skal mødes hver onsdag eftermiddag. For vi kan se, at mange lærere meget ofte arbejder meget mere bottom-up-agtigt og løser udfordringer, efterhånden som de kommer, og forsøger at lære af det”, siger Lars Qvortrup.

Ifølge Lars Qvortrup er der ”sikkert 117 forskellige forklaringer” på, at reformen ikke har leveret, hvad politikerne troede. ”Der er skoledagens længde, læringsmålene, om der kom mere bevægelse, blev intentionerne implementeret på den rigtige måde osv. osv."

"Det er alt sammen noget, der antageligt har haft betydning, men det er næppe hovedhumlen”.

Blev oplevet som et umyndiggørelsesregime

Lige nu har der tilsyneladende udviklet sig en bred konsensus om, at ”det hele var for styret, og det er derfor, at politikerne har lanceret frihedsdagsorden, hvor lærerne og skolerne i princippet selv skal bestemme”, siger han.

Konklusionen er Lars Qvortrup langt hen ad vejen enig i. Men han mener alligevel, at problemet kan defineres mere præcist.

”Lærerne og skolen oplevede en slags offentlig umyndiggørelse, ved at man satte de her alt for snævre mål op, og at man inden havde lockoutet lærerne”.

”Det gjorde, at lærerne, pædagogerne og lederne i den grad følte sig kørt rundt i manegen. Der var mange forskellige ting, som forstærkede hinanden. Det skabte en oplevelse af et umyndiggørelsesregime”, siger han.

Står bag begrebet ”den myndige lærer”

Lars Qvortrup står bag begrebet ”den myndige lærer”, og han har gjort det til sit erklærede mål, at han som forsker vil arbejde for at styrke lærernes professionelle dømmekraft.

Ifølge skoleforskeren handler det om, at lærerne med rank ryg oplever at have en ”masse faglig viden og erfaring”, de trækker på, når de foretager valg, og så ”handler det også om at have nogle etiske idealer for, hvad læreren vil med sin undervisning”.

Lars Qvortrup tilføjer hurtigt i sin analyse af problemer med reformen, at han ikke mener, at læringsmål i sig selv er umyndiggørende, ”for det gør man alle steder i uddannelsessystemet”.

Men læringsmålene, der kom med reformen, var alt for detaljerede, siger han.

”Der er ikke noget galt i, at man sætter mål for undervisningen. Men de må ikke være for snævre”.

”Det gjorde jo, at man som lærer havde en oplevelse af, at man efter en undervisningstime skulle kunne krydse a, b og c af, så man kunne fokusere på at få krydset de næste mål af i den næste time. Man føler sig umyndiggjort, når der er andre, der bestemmer, hvad man skal gøre”.

Folkeskolen skal myndiggøres

En styrkelse af folkeskolen bør derfor ifølge Lars Qvortrup i højere grad gå gennem en myndiggørelse af skolen end en frigørelse.

Hvad skal der til for, at folkeskolen bliver mere myndiggjort?

”Det er klart, at der skal være friere rammer om skolen, så lærerne og pædagogerne kan lave en undervisning, der passer til deres elever. Og de skal også kunne sætte nogle dagsordener på skolen og kunne sætte nogle særlige indsatser i gang, de vil satse på”.

”Men at tro at nu skal skolerne være fri i en eller anden abstrakt og absolut forstand, tror jeg simpelthen er uforeneligt med en folkeskole”.

Hvordan er dit billede af friere rammer anderledes end frihedsdagsordenen?

”Jeg synes, at frihedsforsøget i Esbjerg og Holbæk viser det meget godt, at det er myndiggørelsen, der skaber glæden og engagementet, fordi de oplever, at man tror på deres professionelle dømmekraft. Men man er jo også kommet frem til, at mange af tingene kan man faktisk godt uden at ændre på loven”, siger Lars Qvortrup og tilføjer, at hans første bog som emeritus vil omhandle læreres, pædagogers og sygeplejerskers udøvelse af professionelle dømmekraft.

”Grundlæggende tror jeg på, at der er nogle mere frugtbare begreber, end at vi taler om tvang kontra frihed. Vi kan få en uendelig lang diskussion om, hvornår folkeskolen er blevet fri nok, og hvis de får den totale frihed, får vi pludselig 1200 privatskoler. Det er ikke ideelt. Vi vil gerne have et ensartet tilbud over hele landet”, siger han.

Lars Qvortrup har meget svært ved at se, hvordan skolerne kan sættes helt fri, samtidig med at politikerne fortsat vil have ambitioner for, hvad skolen skal kunne.

”Folkeskolen vil altid være politisk styret. Bare se på Mattias Tesfaye, som skal føre frihedsdagsordenen videre, samtidig med at han også vil have mere fokus på praksisfaglighed. Det er jo som at sige til skolerne: ’I må gerne være frie, men I skal ikke være så frie, at I selv bestemmer, om der skal være mere eller mindre praksisfaglighed’".

”Så der ligger en selvmodsigelse, når politikerne taler så meget om frihed”.

Ifølge den nye emeritus vil en for stor frigørelse af offentlige institutioner desuden gøre det uklart, hvem der i sidste ende har ansvaret for institutionerne.

”Hvis der kommer en klage mod en folkeskole eller et ældrecenter, hvem falder klagen så tilbage på?”

Mere data vil styrke lærerne

I 2015 stod Lars Qvortrup i spidsen for et kæmpe forskningsprojekt, der skulle styrke lærernes professionelle dømmekraft ved at tildele lærerne flere data at basere deres undervisning på, så de mere præcist kunne opdage behov for specifikke indsatser og så efterfølgende finde ud af, om indsatsen havde hjulpet.

Projektet hed Program for Læringsledelse, hvor 13 kommuner i fire år indsamlede data fra spørgeskemasvar fra blandt andet elever, lærere og forældre.

Den gang udtalte han til Folkeskolen, at han forventede, at undervisningen på landets skoler inden for ti år ville være langt mere databaseret.

Oplever du, at undervisningen i folkeskolen er blevet mere databaseret?

”Der var en skolechef, som for ganske for nylig sagde til mig, at de som kommune fandt det nyttigt, at de kunne se, hvordan kommunens skoler klarer sig i forhold til hinanden. For så kunne de blive nysgerrige på hvorfor nogle klarer sig bedre end andre og undersøge, om det måske skyldes, at de organiserer sig på en mere hensigtsmæssig måde, har en bedre praksis for kompetenceudvikling eller organiserer de professionelle læringsfælleskaber bedre?”

”Det giver meget mere, end når vi sammenligner os med fx Finland, Singapore eller Canada, hvor vilkårene er anderledes”, siger han.

Forskningsprojektet sluttede i 2019, og Lars Qvortrup fortæller, at han ikke har overblik over, om kommunerne har fortsat brugen af projektets spørgeskemaer. Men han er ikke i tvivl om, at projektet var ”et godt kulturskift, som virkelig har noget for sig”.

Han lægger samtidig ikke skjul på, at projektets data ”til tider var for detaljeret og for meget. Og måske også pegede lidt for meget i en bestemt retning”.

Skulle han genprøve projektet, skulle data gøres mere ”rummelige”, som han kalder det. Men ambitionen om at gøre undervisningen mere databaseret tror han stadig på.

”Det er myndiggørende, at man har ordentligt værktøj, når man skal arbejde i sin have i stedet for at gå rundt med en negleklipper. På samme vis er det med undervisningen, at lærerne skal have redskaber, der styrker deres dømmekraft. Og her er forudsætningen, at man ved, hvad man gør, og hvad effekten er”, siger Lars Qvortrup og peger på forældremøder som eksempel:

”Dér kan man som lærer stille sig op og sige: ’Vi har gjort sådan og sådan det sidste års tid, fordi vi havde det her problem. Effekten har været sådan og sådan’. Det princip er jeg stadig stor tilhænger af”.

Alle niveauer skal føle sig myndiggjort

I den bedste af alle verdener ville alle på skoleområdet kunne udøve deres dømmekraft, peger Lars Qvortrup på.

”Det ideelle skolesystem er et stærk sammenspil mellem forskellige myndiggjorte aktører".

"Stærke lærere, pædagoger og ledere skal kunne udøve deres professionelle dømmekraft inden for nogle rammer i et samspil med den kommunale forvaltning, som vil noget med kommunens skoler, samtidig med at Undervisningsministeriet også sætter nogle rammer for, hvordan folkeskolen skal fungere”.

”Det er, når det samspil bliver skævt og en af parterne føler sig umyndiggjort, at det går galt”.