Forskning

Professor Jeppe Bundsgaard er meget klar i mælet om, at det vil være en virkelig dårlig ide at indføre offentlig indsigt i elevernes testresultater helt ned til klasseniveau.
Professor Jeppe Bundsgaard er meget klar i mælet om, at det vil være en virkelig dårlig ide at indføre offentlig indsigt i elevernes testresultater helt ned til klasseniveau.

Forsker: Jeg håber, at offentliggørelse af testresultater er en misforståelse

Det vil være stik imod forskningens anbefalinger, hvis man fremover vil offentliggøre resultaterne af de nationale test, siger professor Jeppe Bundsgaard. Han står meget uforstående over for, at det fremgår af et nyt lovudkast, at man fremover skal kunne søge indsigt i resultaterne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Professor Jeppe Bundsgaard er meget overrasket og ærgerlig over, at der er lagt op til at sløjfe fortroligheden om testresultaterne i lovudkastet til det nye bedømmelses- og evalueringssystem.

"Det vil være helt forfærdeligt at gøre testresultaterne tilgængelige. Og det siger jeg med klar baggrund i forskningen", siger professor Jeppe Bundsgaard fra Aarhus Universitet.

"Erfaringerne fra fx Sverige eller USA viser tydeligt, at offentlige resultater fører til ranglister og konkurrence mellem skoler og dermed til endnu mere teaching to the test, end vi har i de danske skoler i dag. Det er virkelig en dårlig ide, og det er meget frustrerende, hvis de ikke har forstået det", forklarer han.

Jeppe Bundsgaard var en del af den rådgivningsgruppe, der udarbejdede en lang række anbefalinger til fornyelsen af de nye nationale test.

Minister lægger op til offentlig indsigt i nationale test-resultater

Lærere og skoleledere er også imod

Jeppe Bundsgaard reagerer på en formulering om afskaffelse af den såkaldt paragraf 55b i et nyt lovudkast, der er sendt i høring.

Lovudkastet skal omsætte den brede aftale mellem politikere og folkeskolens parter, som blev indgået for få måneder siden, men hverken lærernes formand Gordon Ørskov Petersen eller skoleledernes formand Claus Hjortdal kender noget til, at man skulle være blevet enige om at gøre testresultaterne offentlige.

I lovudkastet står der, at testresultater og testopgaver ikke længere vil være fortrolige:

"Det foreslåede vil således indebære, at testresultater i anonymiseret eller aggregeret form, herunder for klasser, hold, skoler, kommuner og regioner samt på landsplan kan gøres offentligt tilgængelige, og at der kan gives aktindsigt i oplysningerne efter offentlighedslovens almindelige regler herom".

Forskerne var enige om, at resultater ikke skal være offentlige

At opgaverne ikke længere vil være fortrolige, overrasker ikke Jeppe Bundsgaard, for det blev besluttet som konsekvens af, at man opgiver de adaptive test og går over til lineær testning.

Men resultaterne er en helt anden sag. Han fortæller, at her var det så utænkeligt, at man ville overveje at offentliggøre testresultaterne, at det ikke engang var til diskussion.

Der var fuld tilslutning til, at man anbefalede at gøre så meget som muligt for at undgå teaching to the test.

Rådgivningsgruppen understregede, at der ikke bør knyttes politiske målsætninger til udviklingen i testresultater over tid, og at testene kun må bruges til pædagogiske formål, når lærerne finder det nyttigt.

En anden anbefalinger lød:

"Det anbefales i alle aspekter af nationale test (så som design, tilrettelæggelse, tidsmæssig placering og brug) at modvirke effekter i retning af teaching-to-the-test. Skoleejere og ledere har et særskilt ansvar for at sikre, at der ikke iværksættes tiltag med det primære formål alene at forbedre testresultater. Undervisning bør ikke tilrettelægges som træning i testlignende opgaver alene med henblik på forbedrede testresultater uden et begrundet pædagogisk sigte. Resultater fra nationale test alene bør ikke bruges til større beslutninger på lærer- eller elevniveau".

Enig anbefaling: Skift de adaptive test ud med nye, moderne test

Ikke noget, man indfører på side 78

Selv om det, der står i lovudkastet kun er, at man kan søge aktindsigt og at de kan gøres tilgængelige, er han ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis det bliver muligt, vil fx tænketanken Cepos med det samme gøre det og lave ranglister over skolerne.

Og så er man præcis i den konkurrecesituation, som han mener vil være umådeligt ødelæggende for undervisningen.

"Jeg håber virkelig, det er en misforståelse. Jeg kan ikke forstå, hvis politikerne skule være klar til at ødelægge undervisningen på en ideologisk baggrund".

"Jeg kan jo gætte på, at efter partnerne har vedtaget at gøre opgaverne offentlige, så er der en embedsmand, som ikke har kendt til historikken, der har misforstået det og tænkt, at det også betyder resultaterne.

"Men det må i så fald være en, der ikke har kendt til, at det hele tiden har været en forudsætning for socialdemokraterne, at resultaterne ikke var offentlige. Det her har altid været en kampplads, så det er ikke noget, man bare kan indføre på side 78 i et lovudkast", siger han med henvisningn til, at den markante lovændring først fremgår på side 78 i lovudkastet.

Læs mere

Rådgivningsgruppens anbefalinger

Powered by Labrador CMS