Mens vi venter: DPU åbner kandidatlinje for lærere, der vil arbejde i PPR

I årevis har lærere og kommuner efterspurgt PPR-psykologer med lærerbaggrund. Nu opretter Aarhus Universitet en PPR-linje for lærere på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.

Publiceret Senest opdateret

Det er mange år siden, lærere kunne læse cand.pæd.psyk. og dermed få den særlige skolepsykologuddannelse. Men de senere år er stemmerne, der har efterlyst PPR-psykologer med lærerbaggrund, bare vokset i styrke, og regeringen har lovet at se på nye  modeller for en psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger.

Men mens lærere og kommunale PPR-kontorer venter, har DPU, Aarhus Universitet, nu besluttet at udbyde en særlig PPR-rettet linje på den eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi.

Videreuddannelse for lærere

Den nye PPR-specialiseringslinje på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi ved DPU, Aarhus Universitet, åbner for optag i foråret 2024 og henvender sig til lærere, der ønsker at specialisere sig i opgaver knyttet til PPR.

På PPR-linjen opnår lærerne specialviden om bl.a.:

Samtænkning af almen- og specialpædagogiske indsatser

Tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

Mistrivselsproblematikker, problemforståelser og tilrettelæggelse af interventioner

Læs mere på kandidat.au.dk  

"Linjen er udviklet i tæt dialog med kommuner, PPR-ledere og skoleledere, og vi er overbeviste om, at den vil bidrage til at kvalificere samarbejdet mellem landets skoler og PPR-kontorer i de kommende år",  siger psykolog  og leder af Afdeling for Pædagogisk psykologi ved DPU Charlotte Mathiassen til dpu.dk

Powered by Labrador CMS