Mattias Tesfaye kan ikke umiddelbart genkende lærerformandens billede af, at folkeskolen skulle være overophedet. Han erkender dog, at det nok ikke er skolens skyggesider, han bliver præsenteret på, når han er på skolebesøg.

Er folkeskolen 'overophedet'?
Ja, lyder det fra lærerne. Tja, siger ministeren

Lærernes formand roser Mattias Tesfayes visioner for folkeskolen, men han understreger, at skolerne for tiden er så økonomisk pressede, at mange skoler p.t. er, hvad han kalder 'overophedede'. Ministeren kan ikke genkende billedet, men afviser det heller ikke.

Publiceret Senest opdateret

”Jeg er faktisk enig i alt, hvad Mattias (Tesfaye, red.) siger”, lyder det rosende fra lærerformand Gordon Ørskov Madsen.

Han sidder på børne- og undervisningsministerens kontor til et fælles interview til Folkeskolen om, hvilke overvejelser Mattias Tesfaye (S) foreløbig gør sig efter at have været minister for folkeskolen i et halvt år.

Gordon Ørskov Madsen roser blandt andet den socialdemokratiske minister for at sætte sig grundigt ind i tingene. ”Det har vi respekt for”, lyder det blandt andet fra lærernes formand.

Men der er et vigtigt men, som lærerformanden påpeger flere gange i løbet af interviewet.

”Vi kan have 1.000 gode ambitioner, og vi kan gøre alt det rigtige, men det nytter ikke noget, hvis virkeligheden ude på skolerne er et helt andet sted. Og det er den”.

”Skolen er mange steder overophedet, lærerne er overophedede. Og der er for mange elever, som ikke har en følelse af at være en del af undervisningsfælleskabet”, siger DLF-formanden.

DLF: Skal tage økonomien meget mere alvorligt

Interviewet finder sted dagen før, KL og regeringen bliver enige om at tilføre 2,4 milliarder til servicerammen, der er de penge, kommunerne kan bruge på alt fra daginstitutioner til folkeskoler, udsatte borgere og ældre til miljøindsatser og kollektiv trafik.

En økonomiaftale, som Gordon Ørskov Madsen i Skolemonitor har kaldt skuffende. Han mener, det kræver mindst det dobbelte at løse den pressede økonomi ude i kommunerne.

På ministerkontoret understreger lærerformanden, at han er oprigtigt bekymret for økonomien under folkeskolen.

”Hvis ikke vi som samfund forholder os til, hvordan vi sikrer en økonomi til folkeskolen, der ikke gør, at elever, lærere og skoleledere overopheder, så mister vi opbakningen til folkeskolen. Det er min store bekymring, og den synes jeg, at vi skal tage meget mere alvorligt, og jeg synes, at regeringen skal tage den mere alvorligt”, siger han.

Forinden har Mattias Tesfaye gjort det meget klart, at han ønsker en folkeskole, der kan rumme flere elever, og at det provokerer ham, at 10 procent af eleverne er segregeret fra almenundervisningen.

Undervisningsministeren afslører desuden, at regeringen går med overvejelser om at tilføre et stort millionbeløb til at løfte elever i almenundervisningen, der har svært ved dansk og matematik. Og at det vil løbe op i en regning på en halv milliard, hvis hver 10. elev skal have mulighed for at kunne trækkes ud til ekstra hjælp to lektioner om ugen.

”ikke ret mange penge, hvis vi sammenligner med…”

Gordon Ørskov Madsen rosen udsigten til penge til at styrke almenområdet.

”Vi skal investere i normalundervisningen. Det kan være i turboforløb, 'guldvask' i læsning og flere andre ting, vi faktisk ved virker. Vi skal så finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre. Det skal vi være grundige med”, siger han.

Lærerformanden understreger dog samtidig, at 500 millioner ikke er et stort beløb i sammenligning med, hvor mange ekstra penge kommunerne for tiden har været nødsaget til at tilføre til mere specialundervisning.

”En halv milliard er ikke ret mange penge, hvis vi sammenligner med, at udgifterne til specialundervisningen er steget med næsten en milliard på få år. Og at kommunerne har måttet tage pengene fra almenområdet”.

”Det gør specialområdet dyrere og dyrere, imens man sparer indsatserne, der ellers er med til at skabe en mere rummelig folkeskole. Det er den udvikling, vi skal have vendt”.

Sker det ikke, vil det få meget dystre konsekvenser for folkeskolen, mener Gordon Ørskov Madsen.

”Jo flere problemer, der er i normalundervisningen, desto mindre vil middelklassen bakke op om folkeskolen. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at Finansministeriet begyndte at indtænke, at investeringer i normalundervisningen gør specialområdet billigere, fordi der vil være færre, der ikke kan være i folkeskolens rammer”, siger han.

Tesfaye: Vi skal hjælpe børnene i en tidligere alder

Fra den anden side af det store mødebord på ministerkontoret siger undervisningsministeren, at han håber på, at lærerformandens regnemodel holder stik. Og at han er enig i logikken.

”Hjernen er plastisk. Hvis man ikke kan følge med i de mindste klasser, så starter man nok med at kigge ud ad vinduet, derefter begynder man at sidde lidt uroligt på stolen, så rejser man sig op i timerne og går lidt rundt på skolen. På et tidspunkt rykker man også pigerne i rottehalerne og kaster clips efter lærerne”, siger Mattias Tesfaye.

Ministerens pointe er med andre ord, at børnene ”reagerer på de omstændigheder, de nu en gang er placeret i”.

”På et tidspunkt kan det så udvikle sig til, at adfærden bliver så voldsom, at der er brug for særlig hjælp og specialundervisning. Men måske kan det faktisk være sådan, at hvis børn i en tidlig alder fik den støtte, de har brug for, så kunne de godt rummes i fællesskabet”, siger han.

Hvor bekymret bliver du, når hører opråbene fra lærerkredse og kommuner om, at økonomien er så presset, at de har været nødsaget til at spare nogle af de tiltag væk, som måske netop kan sikre, at flere kan rummes i klasserne?

”Jeg betragter de økonomiske bekymringer som et symptom på, at vi i stigende grad bruger pengene forkert. Når jeg spørger ministeriet, hvor mange penge vi bruger pr. barn, er beløbet faktisk stigende. Men når man så kigger ind i det beløb, så er udgifterne på almenområdet faldende, og udgifterne på specialområdet stigende”, siger ministeren.

”Hvis vi fortsætter sådan, udhuler vi almenområdet mere og mere, og så bliver det sværere og sværere at få Oskar og de 23 andre i klassen til at fungere”, siger ministeren med henvisning til en elev, hvis forælder havde fortalt ham, at udredningen af deres barn alene havde haft fokus på barnets adfærd og ikke på, hvordan klassen fungerede som helhed.

Tesfaye: Jeg ser nok ikke skolens skyggesider

Er du enig i Gordons analyse af, at folkeskolen er overophedet?

”Jeg er lidt i tvivl, om jeg er enig. Men jeg har nok ikke samme føling med skolen som Lærerforeningen. Som minister får man måske vist skolens solside og ikke skyggesiderne, når jeg kommer rundt. Så som minister skal jeg passe på med at tro, at jeg ser et gennemsnitligt billede af den danske folkeskole”, siger han.

Mattias Tesfaye understreger dog, at det irriterer ham, når han læser avisartikler om ”en masseflugt” fra folkeskolen.

”Jeg kan i hvert fald ikke genkende det i tallene. Efter kommunalreformen var der en ret markant stigning i andelen af børn, der valgte at gå på en fri- eller privatskole. Men lige nu er tallet nogenlunde stabilt, elevernes trivsel er nogenlunde stabil, og det faglige niveau – sådan i træskolængder - er nogenlunde stabilt.”.

”Vi kan ikke være tilfredse”

Undervisningsministeren understreger dog, at han ikke mener, at ”vi kan være tilfredse med situationen i den danske folkeskole”.

”Men den er heller ikke ved at brænde ned om ørerne på os”, siger han og tilføjer, at han naturligvis også følger med i de kommunale budgetter, ”og der er nogle kommuner, hvor alarmklokken ringer”.

”Men jeg synes generelt set, at den danske folkeskole har det nogenlunde”, kommer det fra Mattias Tesfaye.