"Vi står ved en milepæl, hvor vi må spørge os selv, hvor vi er på vej hen", siger Frederikshavns socialdemokratiske borgmester Birgit Hansen.

”Vi skærer ikke længere ind til benet, vi skærer i marven nu”

Den kommunale økonomi er så presset, at man i København nu appellerer til, at Mette Frederiksen viser sig som børnenes statsminister. Og en nordjysk kommune peger på, at der kan blive behov for at fjerne opgaver fra kommunerne.

Publiceret Senest opdateret

En bombe under folkeskolen. Så klart tegnede lærernes formand i marts billedet af den økonomiske situation ude i kommunerne.

Siden gik lærerkredsene i landets seks største byer sammen i et fælles opråb om den trængte økonomi. Et opråb, der tirsdag blev besvaret i et fælles brev fra de ansvarlige skolepolitikere i de seks byer med budskabet: ”Vi deler jeres analyse af behovet for investeringer”.

Onsdag valgte skolens parter så også at gå i sammen i endnu et brev, hvor de blandt andet pegede på, at der sidste år var budgetoverskridelser på skoleområdet i 87 af 98 kommuner.

Og ringer man til politikere rundt om i landet, står de nærmest i kø for at fortælle om situationens alvor.

Sparer hele vejen rundt

I Frederikshavn beskriver den socialdemokratiske borgmester Birgit Hansen kommunens økonomi for så presset, at ”vi skærer ikke længere ind til benet, vi skærer i marven nu”.

Ligesom i resten af landet er den nordjyske kommune især presset af stigende udgifter til det specialiserede område.

På skoleområdet betyder det i Frederikshavn, at man har været nødsaget til at afskedige 24 lærere og pædagogisk personale. Men borgmesteren understreger, at det er hele vejen rundt i kommunens budget, at pengene ikke længere rækker.

”Det er ikke sjovt at være med til at afskedige og finde besparelser. Det gør vi også på ungeindsatser, og det gør vi også på sosu-området. Og det gør vi også på Park og Vej”, siger Birgit Hansen, som også sidder i KL's bestyrelse som formand for klima- og miljøudvalget.

Borgmester: Vi må spørge os selv, hvor vi er på vej hen

Hun mener, at udgifterne er blevet så store, at kommunerne ikke vil være i stand til at fastholde det nuværende serviceniveau på de centrale velfærdsområder.

”Jeg mener, at vi står ved en milepæl, hvor vi må spørge os selv, hvor vi er på vej hen. Vi bliver simpelthen nødt til at tale højt om, at vi står et sted, hvor borgerne kalder på højere service og flere hænder. Men virkeligheden er, at vi bliver nødt til at skære ned på servicen”, siger hun.

Kan det løses ved de nuværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL, eller skal der mere til?

”Der er brug en større debat om, hvor vi er på vej hen. Det kan godt være, at vi kan få en pulje, men det handler om noget meget mere grundlæggende. Så man kan spørge, om der er noget, vi skal af med”, siger den nordjyske borgmester og peger på, at det kan blive nødvendigt at indsnævre de kommunale opgaver.

”Vi er oppe på et diskussionsniveau, hvor man med rette kan stille spørgsmålet, om kommunerne fremover kun skal koncentrere sig om dagtilbud, folkeskolen og ældre- og handicapområdet. For vi er sat i verden for de kernekommunale områder, og vi kan ikke blive ved med at klippe en hæl og hugge en tå”, siger Birgit Hansen.

København: Vi kan ikke sikre stabil finansiering af skolerne

I landets hovedstad sendte Enhedslisten, Konservative, SF og Venstre mandag en fælles udtalelse ud om, at der ikke er mulighed for at ”sikre stabil og robust finansiering af Københavns skoler og institutioner”.

Ligesom i resten af landet oplever København stigende udgifter, som samlet har ført til uforudsete udgifter for 114 millioner kroner.

Borgerrepræsentationen har derfor blandt andet besluttet, at alle skoler og daginstitutioner skal finde besparelser fra 0,75 procent. Og også administrationen skal spare.

Ifølge børne- og ungdomsborgmester i København Jakob Næsager (K) er besparelserne så store, at de vil kunne mærkes af de københavnske børn.

”Foreløbig er rammebesparelserne kun etårige, men udgifterne forsvinder jo ikke bare, hvis ikke der sker noget. Indtil videre betyder det også, at vi må udskyde vedligeholdelse af skolerne og planlagte indkøb”, siger borgmesteren.

Borgmester til Mette Frederiksen: Vis at du er børnenes statsminister

Han kritiserer Folketinget for at løbe fra de store ekstraregninger, kommunerne netop nu kæmper med at dække ved at finde besparelser på blandt andet på skoleområdet.

”Der er en lang række bunde udgifter, vi ikke kan styre. Vi har fx ingen indflydelse på, hvor mange børn der får stillet en diagnose. Men når de gør, følger der automatisk en masse ekstratilbud med som fx en friplads til fritidsordning og transport. Der er også kommet ekstra mange udlændinge til landet, der skal i modtagerklasse. Alt sammen udgifter, vi ikke har fået flere penge til at dække”, siger han.

Står det til Jakob Næsager, bør Folketinget dække de udgifter, kommunerne ikke selv har nogen indflydelse på.

”Vi synes ikke, det er fair, at regeringen giver os en lovbunden regning, vi ikke har indflydelse på, og som vi ikke har råd til at betale. Derfor appellerer vi nu på det kraftigste til, at statsministeren står ved sin selverklærede titel som børnenes statsminister. Ellers løber hun og regeringen fra ansvaret”, siger han.

Sønderjyske politikere tog til Christiansborg

I Sønderborg Kommune er øgede udgifter på socialområdet skyld i, at der sidste år først skulle spares 5 millioner på skoleområdet, og siden er alle skoler blevet bedt om at finde besparelser for én procent.

Og næste år skal der muligvis findes over 30 millioner kroner på børne- og uddannelsesområdet, oplyser formanden for udvalget Jesper Smaling (S).

Sammen med formanden for social, senior- og handicapudvalget tog han for tre uger siden turen til Christiansborg for at gøre opmærksom på de store økonomiske udfordringer.

I et såkaldt foretræde for socialudvalget gjorde de to udvalgsformænd det klart, hvor alvorlig situation er.

”Her forklarede vi blandt andet, at udgifterne til anbringelser på tre år er steget med knapt 42 millioner om året fra 178 til 220 millioner. Det er en voldsom stigning".

"Vi vil rigtigt gerne prioritere vores folkeskoler og daginstitutioner, men når udgifterne stiger, og der er indtil videre ikke er fulgt penge med fra Christiansborg, så bliver konsekvensen, at det går udover vores skoler og dagtilbud”, siger børne- og uddannelsesudvalgsformand Jesper Smaling (S).

Tror du, at det har gjort en forskel, at I mødtes med udvalget?

”Jeg håber, at det har været med til at så nogle frø til de nuværende økonomiforhandlinger, og man har lov til at bevare håbet, indtil der er nogen, der slukker det. Håbet er dog desværre blevet slukket ved forhandlingerne de seneste to år”.

”Men jeg må også sige, at jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi skal reducere vores velfærd og skære på vores skoler, dagtilbud, offentlig transport og alt muligt andet, vi ikke kan lide, når den nationale økonomi er så sund, som regeringen giver udtryk for”, siger han med henvisning til, at finansministeren tirsdag opjusterede forventningerne til det finanspolitiske råderum frem mod 2030 med 16 milliarder.