I sidste uge mødte DLF's to næstformandskandidater foreningens medlemmer i Kolding for at fortælle om, hvordan de kan supplere formanden, hvis de bliver valgt.

De to bud på lærernes næste næstformand havde første stop på deres Danmarksturné

Lærerforeningens delegerede skal på foreningens kongres senere på måneden afgøre, om Regitze Flannov eller Niels Jørgen Jensen bliver ny næstformand efter Dorte Lange.

Publiceret Senest opdateret

De to kandidater til at blive Danmarks Lærerforenings kommende næstformand er i disse dage på turné rundt i landet for at gøre deres hoser grønne hos medlemmerne. Torsdag var første stop, da de to kandidater kom på besøg til debat på det lokale lærerkredskontor i Kolding.

Her slog den ene af de to dog hurtigt fast, at der ikke nødvendigvis er de store modsætninger mellem dem.

”Der er ikke væsentlige holdningsforskelle imellem os, når det kommer til DLF's strategi og grundlæggende politik”, konstaterede Regitze Flannov undervejs i debatten.

”Vi har udviklet os meget i Danmarks Lærerforening"

Niels Jørgen Jensen og Regitze Flannov er nemlig ikke bare enige om det meste. De er også enige om, at næstformandens vigtigste rolle i DLF bliver at supplere formanden og understøtte den kurs, foreningen er på nu.

"Som næstformand vil jeg lægge stor vægt på at komme ud og netop forklare vores medlemmer vores samarbejdsstrategi", sagde Regitze Flannov.

”Vi har udviklet os meget i Danmarks Lærerforening. Jeg vil gerne fokusere på, at vi får en bedre organisationsbevidsthed, og hvordan de enkelte led kan støtte op om de strategiske mål for foreningen”, sagde Niels Jørgen Jensen om sin vision for næstformandsarbejdet.

”Jeg stiller op for at understøtte den strategi, politik og projekt, vi er i gang med i DLF. Og jeg mener, at jeg kan tilføje nogle ideer og resurser”, sagde Regitze Flannov om grunden for sit kandidatur.

Regitze Flannov har været tillidsvalgt i DLF siden 1997, hvor hun blev tillidsrepræsentant og siden 2012 som medlem af DLF’s hovedstyrelse, hvor hun nu er formand for undervisningsudvalget.

Niels Jørgen Jensen har været aktiv i DLF siden 2002. I dag er han formand for Silkeborg Lærerforening og har siden efteråret 2020 været Gordon Ørskov Madsens suppleant i hovedstyrelsen.

Fuld støtte til Sammen om Skolen

Begge kandidater gjorde det klart, at de varme fortalere for DLF’s deltagelse i Sammen om Skolen.

Under debatten blev de begge spurgt til, hvordan partnerskabet harmonerer med DLF's arbejde for sikre bedre løn- og arbejdsvilkår for lærerne.

”Ja, det er et kæmpe paradoks”, medgav Regitze Flannov.

"Jeg kan godt forstå, hvis medlemmerne tænker: ’Hvorfor gør de nu det? Skal de ikke hellere skaffe noget bedre jobsikkerhed?’. Men tingene hænger sammen", sagde Niels Jørgen Jensen.

”Men jeg har i lang tid brugt enhver lejlighed til at fortælle vores medlemmer om, hvorfor Sammen om Skolen er en god ide, selv når jeg skulle holde oplæg om noget helt andet. Jeg har aldrig oplevet, at folk ikke ender med at have forståelse for Sammen om Skolen, hvis man giver sig tid til at afmystificere det for dem. Som næstformand vil jeg lægge stor vægt på at komme ud og netop forklare vores medlemmer vores samarbejdsstrategi”, sagde hun.

Niels Jørgen Jensen fortalte, at han er enig i, at DLF’s deltagelse i Sammen om Skolen kan virke som et paradoks for udenforstående.

”Lige nu er noget af det, der fylder allermest for os de mange afskedigelser af lærere, vi står overfor”, sagde han.

”Samtidig sidder DLF og taler om for eksempel prøveformer i folkeskolen. Jeg kan godt forstå, hvis medlemmerne tænker: ’Hvorfor gør de nu det? Skal de ikke hellere skaffe noget bedre jobsikkerhed?’. Men tingene hænger sammen. Hvis vi skal overbevise nogen om, at samfundet skal investere i skolen, så skal vi forklare dem om indholdet af det, lærerne laver, og hvordan det hænger uhyggeligt meget sammen med kvaliteten”, uddybede han.

Finanslovsforslag er uambitiøst

Mødet fandt sted få timer efter præsentationen af regeringens finanslovsforslag. Et forslag, der havde fået den fungerende og formentlig kommende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen til at kalde det for "en god dag".

Den kommentar fik en anden fagforeningsmand til at beskrive fagbevægelsen som ”bovlam”. En af tilhørerne til debatten ville gerne vide, hvor på det spektrum de to kandidater befandt sig.

”Det er ikke en god dag”, slog Regitze Flannov fast. ”Det er en møgdag. For de penge, der ryger ind, er færre, end dem, der ryger ud. Det er et uambitiøst finanslovsforslag”.

Den udlægning bakkede Niels Jørgen Jensen op om.

”De 35 millioner, man tilfører, er en utilstrækkelig lappeløsning”, sagde han om regeringens udspil.

Forskellige styrker i forhold til formanden

Debatten varede to timer, men da den nærmede sig sin afslutning, mente en kvindelig tilhører fortsat, at det var svært at træffe et valg mellem de to kandidater, fordi de er enige om meget.

Hun bad dem derfor sige lidt om, hvordan de hver især kan supplere DLF’s formand.

”Det spørgsmål kan I ikke svare det samme på”, tilføjede hun.

Niels Jørgen Jensen fremhævede en evne til at kunne se de store sammenhænge og have overblik i forhold til at kunne analysere.

”Jeg vil kunne anvise nye veje at gå som forening”, sagde han. ”Derudover er jeg et trin tættere på skolen end formanden, og det vil fortsat være som næstformand. Jeg tænker stadigvæk som en lærer”.

Regitze Flannov fortalte, at hun ser sig selv som en, der kan levere diversitet i forhold til formandskabet. 

”Historisk har DLF brugt diversitet målrettet i vores kommunikation, og det skal vi fortsat gøre”, sagde hun. ”Jeg synes, jeg kan supplere med min måde at kommunikere og være synlig på, som vi kan bruge strategisk i vores arbejde.