Niels Jørgen Jensen oplever, at folkeskolens lærere står i kæmpe dilemmaer hver dag, fordi der stilles krav på den ene side om alt, hvad eleverne skal lære i forhold til Fælles Mål, test og prøver og på den anden side om praksisorienteret, afvekslende og varieret undervisning.

Silkeborg-formand går efter næstformandsposten i DLF

Medlem af DLF's hovedstyrelse siden efteråret 2020 Niels Jørgen Jensen stiller op til næstformandsposten i Danmarks Lærerforening, når der er valg til september.

Publiceret Senest opdateret

Formand for Silkeborg Lærerforening Niels Jørgen Jensen, 48, har siddet i DLF's hovedstyrelse på landsplan siden efteråret 2020, hvor han kom ind som suppleant på den plads, der blev ledig efter Gordon Ørskov Madsen, da han blev ny formand for lærerne.

Onsdag har han meddelt sine kredsformands- og hovedstyrelseskolleger, at han melder sig som kandidat til at blive næstformand i Danmarks Lærerforening.

"Det er et stort ansvar og en stor vigtig opgave. Refleksionerne og samtalerne - også på hjemmefronten - har været mange, men ender ved samme resultat: Jeg opstiller som næstformand i Danmarks Lærerforening", siger han.

"Jeg ønsker at lægge alle mine kræfter i, at vi som en velfungerende fagforening fortsat står stærkt i en tid, hvor der i den grad er behov for et stærkt fællesskab i DLF", lyder det videre fra Niels Jørgen Jensen.

Ny næstformand til september

Der er valg til næstformands- og formandsposten i Lærerforeningen på kongressen i København til september. Foreløbig er der én kandidat til hver post, nemlig henholdsvis Niels Jørgen Jensen og Gordon Ørskov Madsen. Kandidater skal melde sig senest den 29. august kl. 16, så man kan nå at afvikle en valgmødeturne før selve kongressen. Alle medlemmer af Lærerforeningen kan deltage i valgmøderne, men det er kongressen, der vælger formandskabet.

Det er kun en uge siden, at næstformand i Lærerforeningen gennem 12 år Dorte Lange meddelte, at hun ikke genopstiller, når næstformandsposten er på valg på kongressen til september.

Den melding har været afgørende for Niels Jørgen Jensens beslutning:

Der skal tages et nationalt politisk ansvar for, at skolen kan lykkes. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt.

Niels Jørgen Jensen

"Det er nu, muligheden er der", forklarer han. "Jeg stiller op for at bringe min person og mine kræfter i spil og arbejde i det, jeg synes er en velfungerende forening".

Niels Jørgen Jensen har været tillidsvalgt i mange år og blev næstformand i Silkeborg i 2011 og formand i 2016. I de år, han nu har siddet i hovedstyrelsen, har han vænnet sig til at have en del arbejdsdage i København, så han er forberedt på, hvad der kan blive hans nye opgave.

Stiller lærerne i et dilemma

Og der er nok at tage fat på for DLF's ledelse, oplever Niels Jørgen Jensen.

"Det vigtigste for mig er de store dilemmaer, lærerne står i hver dag, og som skyldes den politiske rammesætning af folkeskolen, som er præget af paradokser", siger han.

"På den ene side er skolen styret af meget specifikke krav og opfølgninger, så lærernes tid er fyldt op med ting, der skal nås. Samtidig ønsker man en dansk folkeskole, der er praktisk orienteret og varieret og en undervisning, der er tilpasset den enkelte, som man kan inkludere mange forskellige elever", siger Niels Jørgen Jensen.

Han kalder begge ambitioner for folkeskolen for fornuftige, men at ambitionerne er svære at løfte for lærerne på samme tid.

"Begge dele er jo fornuftigt nok, men det stiller lærerne i et meget stort dilemma, fordi det er svært at håndtere på samme tid, og jeg oplever ikke, at lærerne er særlig godt hjulpet i forhold til det", oplever Niels Jørgen Jensen.

Politikerne skal tage mere ansvar for økonomien

Han mener, at Lærerforeningen i høj grad kan bidrage med forslag til meget mere systematik i arbejdet med at skabe en varieret og spændende undervisning. Og så står økonomien også høj på hans liste.

"Vi har en kæmpe opgave i grundlæggende at få italesat Danmarks folkeskole som grundlaget for både et uddannelsessystem og et velfungerende samfund og ikke bare en velfærdsudgift på linje med alle mulige andre udgifter".

"Der skal tages et nationalt politisk ansvar for, at skolen kan lykkes. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt", lyder det fra næstformandskandidaten.