På 10 af landets 18 læreruddannelser er der oprettet et såkaldt Playlab. På billedet ses det to etager store Playlab på Københavns Professionshøjskoles Campus Carlsberg

Lego Fonden: Vores investeringer skaber dybere læring og mere motivation

Det fører til bedre læring og bedre trivsel, når der kommer mere leg ind i undervisningen i folkeskolen, lyder det fra Lego Fonden, som her begrunder deres store donationer til legende læring i skolen og på læreruddannelsen.

Publiceret Senest opdateret

Siden 2018 har Lego Fonden investeret massivt i Danmark i udbredelsen af legende til læring til børn, fra de begynder i børnehaven, og til de forlader grundskolen. 

Og det er ikke så underligt. For Lego Fondens administrerende direktør Sidsel Marie Kristensen understreger i et mailsvar til Folkeskolen, at det er fondens ”primære formål at fremme læring gennem leg – ikke bare i Danmark, men i hele verden”.

Det er op til lærerne, hvordan de vil integrere legende læring, siger Lego Fondens administrerende direktør Sidsel Marie Kristensen.

For god undervisning er ifølge fonden netop legende læring, og det er uanset, om det er i en dansk folkeskole eller undervisning ”i en flygtningelejr i Bangladesh”, lyder det fra den administrerende direktør Sidsel Marie Kristensen.

Ifølge hende er der ingen tvivl om, at legende læring ”skaber dybere læring, større engagement og motivation”.

”Vi ved, at legen styrker børns trivsel, udvikling og livslange læring. Legen giver dem en række vigtige kreative, sociale, kognitive, fysiske og emotionelle færdigheder”.

Hilser kritikken velkommen

Sidsel Marie Kristensen siger, at Lego Fondens store Playful Learning-samarbejde med landets lærer- og pædagoguddannelser er et af fondens ”mest omfattende danske projekter”, og at målet med samarbejdet fra starten har været ”ambitiøst”.

”Professionshøjskolerne har haft et klart ønske om at styrke dagtilbud og skolerne til gavn for børn og voksne, og det er vi glade for at kunne bidrage en smule til”, siger hun.

Flere forskere advarer om, at fonde med deres millioninvesteringer er begyndt at drive skole- og uddannelsespolitik udenom det politiske system, og at fondspengene bliver for styrende for, hvad der får mest opmærksomhed i skolen.

Hertil svarer Sidsel Marie Kristensen, at fonden ”hilser debatten velkommen” og understreger, at fonden ikke støtter ”konkrete undervisningsområder”.

”Vi støtter derimod en legende undervisningsmetode, der kan bruges på tværs af alle fag og klassetrin. Det er en undervisningsmetode, som både styrker børnenes trivsel, udvikling og forskellige færdigheder, som de får gavn af nu, men også som voksne”.

Direktøren peger på, at Lego Fondens investeringer kun udgør ”en lille andel” af, hvad det koster at ”drive og udvikle en ordentlig uddannelsessektor”.

”Men vi skal skabe den størst mulige forskel for de midler, vi har til rådighed. Det gør vi gennem tætte partnerskaber med fx professionshøjskolerne – og vi er overbevist om, at de bedste resultater bliver skabt ved, at vi lader det være helt op til lærerne, hvordan de i sidste ende integrerer leg i deres undervisning”.