Sigtet er, at det nye evalueringssystem skal være meningsfuldt og anvendeligt både for elever og deres forældre, pædagogisk personale og ledere på den enkelte skole og i kommunen, skriver undervisningsministeren sammen med de øvrige parter i Sammen om skolen.

Alle parter i Sammen om skolen: Test og evaluering skal give mening for jer

Undervisningsministeren, Lærerforeningen og de øvrige parter i partnerskabet har sendt et fælles brev til skoler, lærere, forældre og elever, der bl.a. opfordrer dem til stille og roligt og sammen at finde ud af, hvordan de vil arbejde med alle de nye evalueringsredskaber.

Publiceret Senest opdateret

Test og evaluering i folkeskolen skal være meningsfulde og anvendelige både for elever, forældre, lærere og ledelse lokalt på hver enkelt skole.

Det understreger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og de øvrige parter i Sammen om Skolen-partnerskabet i et fælles brev til skoler, lærere, elever og forældre, efter at lovgivningen om det nye test- og bedømmelsessystem blev vedtaget i går.

"Vi ved, at I er optaget af at blive klar til arbejdet med bl.a. meddelelsesbogen og skoleudviklingssamtalerne, som træder i kraft 1. august. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at dette ikke betyder, at alle systemer og processer skal være klar fra skoleårets begyndelse. Det tager tid at skabe en stærkere evalueringskultur, og der er ingen nemme eller hurtige løsninger. Intentionerne bag aftalen kan ikke realiseres uden lokal dialog og samarbejde om de bedste lokale løsninger blandt engagerede og dygtige medarbejdere og ledere både i og rundt om skolen, og i samarbejde med elever og forældre", hedder det i brevet.

Ministeren opfordrer altså, ligesom formand for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg Regitze Flannov tidligere har gjort, skolerne til at klappe hesten og ikke købe et af de mange tilbud på en digital 'meddelelsesbog' til erstatning for elevplanerne, før man lokalt har talt igennem, hvordan man vil bruge den.

Med den politiske aftale og gårsdagens vedtagelse i Folketinget er de hidtidige nationale test lagt i graven. I stedet kommer Folkeskolens Nationale Færdighedstest, som skal være pædagogisk anvendelige og meningsfulde for både lærere, elever og forældre:

"Vi har lagt vægt på, at bl.a. udvikling af de nye test og det tilhørende it-system kræver grundige forberedelser og inddragelse af både praktikere og faglige eksperter. Derfor er de nye test først klar til skoleåret 2026/27. I den mellemliggende periode anvendes overgangstest med nogle af de samme principper som de nye test. Bl.a. vil testene i overgangsperioden også være lineære og skal gennemføres i starten af skoleåret, men foregå i et mere simpelt it-system med færre funktionaliteter og mere simple visninger", hedder det i brevet.

Det fælles brev er underskrevet af børne- undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, formand for Lærerforeningen Gordon Ørskov Madsen, formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen Henning Bach Christensen, formand for BUPL Elisa Rimpler, formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg og formand for Danske Skoleelever Mille Borgen Mikkelsen.