Der er brug for at udvikle et testredskab til elever med meget begrænset dansk ordforråd, da Ordblindetesten ikke egner sig til afdækning af ordblindhed hos denne gruppe elever, lyder det fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd ventes klar om et år

En standardiseret ordblindetest til elever uden basalt dansk ordforråd skulle have været klar i begyndelsen af i år, men corona har betydet forsinkelser. I stedet ventes testen at være færdigudviklet i slutningen af 2023 eller begyndelsen af 2024.

Publiceret Senest opdateret

Fire gange har et flertal i Folketinget indgået aftaler om en ordblindepakke. Den første kom i 2019, og et af punkterne gik på at sikre, at alle ordblinde elever opdages – også de, der har dansk som andetsprog.

Konkret betød aftalen, at der skal udvikles en ordblindetest til elever med begrænset ordforråd. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle Center for Læseforskning på Københavns Universitet have overdraget testen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i begyndelsen i år, men på grund af corona bliver den forsinket med op til et år.

Derfor er der brug for en ny test

Det har ikke været muligt at få et interview om, hvorfor der er behov for en særlig test til elever med et begrænset dansk ordforråd. I stedet svarer STUK på skrift.

”Ligesom hos elever med dansk som modersmål kan læsevanskeligheder hos elever med dansk som andetsprog skyldes ordblindhed. For at kunne tilbyde den rette støtte og undervisning er det vigtigt at kunne afdække ordblindhed og adskille ordblindhed fra andre læsevanskeligheder”, skriver styrelsen til folkeskolen.dk/specialpædagogik.

Brug af den almindelige Ordblindetesten kan føre til fejlagtig (over)diagnosticering af ordblindhed blandt elever med begrænset dansk ordforråd, betoner STUK. Vejledningen til denne test fraråder således, at man bruger den til elever med meget mangelfulde danskfærdigheder.

”Da Ordblindetesten ikke egner sig til afdækning af ordblindhed hos elever med meget begrænset dansk ordforråd, er der brug for at udvikle et testredskab til denne gruppe elever”, uddyber STUK.

Ukendt hvor stort behovet er

Det er svært at sige, hvor mange elever der vil få glæde af testen til elever med et begrænset dansk ordforråd, da STUK ikke ved, hvor mange elever med dansk som andetsprog der er testet ordblinde med enten Ordblindetesten eller en anden ordblindetest.

”Nogle elever med dansk som andetsprog med et tilstrækkeligt basalt dansk ordforråd vil allerede være testet med Ordblindetesten eller en anden ordblindetest. Men der er elever med et begrænset dansk ordforråd, som endnu ikke har fået afdækket, hvorvidt deres læsevanskeligheder skyldes ordblindhed. Det er denne elevgruppe, som den kommende ordblindetest skal kunne afdække”, forklarer STUK i sit skriftlige svar.

Den nye test bliver sprogneutral

Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat en grænse for, hvornår en elevs danskkundskaber er for begrænsede til, at Ordblindesten bør anvendes. Men ordblindetesten til elever med begrænset dansk ordforråd skal være sprogneutral og ikke forudsætte et basalt dansk ordforråd.

”Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som ikke knytter sig til et specifikt sprog, så den nye test skal kunne give svar på, i hvor høj grad den enkelte elev tilegner sig eller er i stand til at tilegne sig færdigheder i fonologisk omkodning – uafhængigt af elevens kendskab til dansk”, skriver STUK.

Den nye test bliver en tilpasset version af en dynamisk afkodningstest, som hidtil er blevet brugt til at opspore elever, som er i risiko for ordblindhed, og til at teste voksne med begrænsede danskfærdigheder for ordblindhed. Ifølge STUK bruges den dynamiske afkodningstest med succes.