Two high school students studying together in library.
I skolen læser de to elever omtrent lige meget. Men statistisk er der større sandsynlighed for at eleven til højre vil kaste sig over læsningen, når hun har fri. Piger er nemlig bedre til at få lavet deres lektier, bekræfter ny undersøgelse af 5.-klassers læsevaner.

Ny undersøgelse: Det er ikke skolens skyld, at drenge læser mindre end piger

Skolen er feminiseret og formår ikke at motivere drenge til at læse, lyder fordommen. Men faktisk ser det ud til, at skolen mindsker forskellen på den tid drenge og piger sider med næsen i bøgerne. I skolen læser de nemlig lige meget, viser data.

Publiceret Senest opdateret

Det er almindeligt kendt, at drenge læser mindre end piger i skolealderen, og det er en almindelig antagelse, at det er en af årsagerne til, at de som gruppe betragtet klarer sig dårligere i uddannelsessystemet. Det er også en udbredt forestilling, at skolen og lærerne er dårlige til at motivere drengene til at læse.

Men en ny undersøgelse viser, at det nok ikke hænger sådan sammen, fortæller Emil Smith, Postdoc på DPU og en af forskerne bag undersøgelsen ’Understanding Gender Inequality in Children’s Reading Behavior: New Insights from Digital Behavioral Data’.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af 2.652 5-klasses elevers brug af læseapp’en Bookbites gennem 218 dage, og det er, med forskerens egne ord, nogle ’ret vilde data’.

”Normalt undersøger man læsevaner ved at spørge eleverne om, hvor meget de læser på for eksempel en uge. Det er der en masse fejlkilder i, men de data, vi har adgang til i denne undersøgelse, er ret unikke, og vi ser en masse potentiale i dem”, siger Emil Smith til folkeskolen.dk.

Simpel analyse

Analysen, som ligger til grund for undersøgelsen, er på en måde ret simpel, fortæller Emil Smith.

”Det, vi har kigget på, er, hvornår drengene læser, og hvornår pigerne læser. Det vigtigste vi kan udlede er, at i de timer, hvor de er i skole, læser de næsten lige meget. Men når de får fri, læser pigerne en hel del mere på hverdagseftermiddage og -aftener. Det er der, forskellen opstår, for i weekender og ferier har vi ikke observeret den store forskel”.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen analyserer kønsforskelle i læseadfærd for 2652 5. klasses elever gennem 218 dage ved hjælp af data fra læseapp’en Bookbites. Læseadfærd skal forstås som tid brugt på læsning.

Undersøgelsen har ikke kigget på, hvad børnene læste udenfor app’en. Forskerne mener dog, at det er en meget lille potentiel fejlkilde, fordi andre undersøgelser viser, at der ikke er kønsforskel i forhold, hvor meget børn læser digitalt overfor analogt.

Det taler imod forestillingen om en feminiseret skole, der ikke formår at motivere drengene til at læse, mener Emil Smith.

Hans resultater antyder, at skolen er lige god til at motivere begge køn til at læse, og den forskel, der er imellem drenges og piges læselyst, skyldes forhold udenfor skolen.

”Uden skolen ville drenge læse endnu mindre, og der ville være større kønsforskel”, siger han.

”Skolen får skudt mange ting i skoene i debatten om drenges manglende læselyst, men vi kan ikke se i vores data, at den skulle være dårlig til at få drengene til at læse. På den måde er undersøgelsen et vigtigt indspark”.

Piger er mere pligtopfyldende

Læsemønstrene, hvor piger læser mere end drenge på hverdagseftermiddage og -aftener, peger på, at det er lektielæsningen, som gør forskellen, siger Emil Smith.

Der er andre studier, som peger på det samme: Piger er mere pligtopfyldende i forhold til hjemmearbejdet.

”Det store spørgsmål er selvfølgelig så, hvorfor drenge ikke er motiveret til at bruge deres tid på lektier”, fortsætter han.

”En teori er, at der blandt nogle af drengene hersker en forestilling om, at det ikke er kongruent med maskulin identitet at være meget optaget af skolen. Der findes også en anden stereotyp forestilling blandt nogle drenge om, at de skal være kloge uden at gøre en indsats – deres klogskab skal være en medfødt ting, de ikke behøver at arbejde for”.

Den forklaringsmodel er ikke noget, man kan udlede af forskernes data fra læseapp’en, men det er mønstre, man har fundet i andre studier af skolebørn, fortæller Emil Smith.

Drenge skal have mere struktur på tiden derhjemme

Undersøgelsen siger heller ikke noget om, hvordan man kan få drengene til at læse mere, fortæller Emil Smith.

”Men vores data tyder på, at de har behov for hjælp til at strukturere deres tid, så der bliver afsat tid til at læse. Det bliver der i skolen, og det virker. Måske skulle der også afsættes til læsning i hjemmene”.

Powered by Labrador CMS