Der er brug for, at professionsskolerne og Styrelsen for Videregående Uddannelser sætter sig sammen for at finde en løsning på de store pointforskelle til optagelsessamtalerne til læreruddannelsen, mener uddannelsesminister Ulla Tørnæs.

Minister om optagelsessamtaler: Forskellen skal mindskes

Det går ikke, at pointene til optagelsessamtalerne på læreruddannelsen ligger løsere i hånden på nogle uddannelsessteder end andre, mener uddannelsesministeren.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fremover bør der ikke være bedre muligheder for at blive optaget på læreruddannelsen, hvis man søger ind i Hjørring frem for et andet læreruddannelsessted. Men der vil altid være forskel på, hvordan ansøgere bliver bedømt, når det sker via en optagelsessamtale. Det skriver uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i et skriftligt svar til Folketingets uddannelsesudvalg.

"En optagelsesproces baseret på interviews foretaget af forskellige interviewere - og med ansøgere med forskellige baggrunde - vil nødvendigvis indeholde forskelle i bedømmelserne. Jeg lægger afgørende vægt på, at disse forskelle minimeres. Afsættet for optagelsessystemet må være, at den samme præstation bliver bedømt på samme vis uanset, hvor man går til optagelsessamtale", skriver Ulla Tørnæs.

DF: Minister må forklare skæv pointfordeling på læreruddannelsen 

Svaret kommer efter, at folkeskolen.dk i starten af april skrev, at der er store forskelle på det antal point, ansøgerne opnår ved deres optagelsessamtale afhængig af, hvor den finder sted. Det viste den årlige evaluering fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Professionshøjskolerne for andet år i træk. I år var der således en forskel på gennemsnitligt hele syv point mellem ansøgere, som var til samtale i Hjørring og på Metropol på Frederiksberg.

Minister: Parterne skal drøfte nye initiativer

Det fik Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl til at kræve en forklaring fra uddannelsesministeren. Han bad hende redegøre for, hvordan hun vil håndtere problemet. I sit svar angiver ministeren, at Styrelsen for Videregående Uddannelser skal finde løsninger sammen med professionshøjskolerne.

"Set i lyset af de seneste tal har jeg bedt Styrelsen for Videregående Uddannelser drøfte spørgsmålet med professionshøjskolerne med henblik på at iværksætte initiativer, som yderligere kan fremme en ensartet bedømmelse", skriver Ulla Tørnæs.

Stor forskel på nåleøjets bredde på de forskellige læreruddannelsessteder 

Dekan på UCC Tove Hvid, som er en del af den styregruppe, som følger optagelsessamtalerne, har tidligere sagt til folkeskolen.dk, at professionshøjskolerne har fokus på at mindske forskellen gennem kurser for dem, der fortager optagelsessamtalerne. Det nævner ministeren og peger på, at der også er udformet "en uddybet beskrivelse af bedømmelsesgrundlaget for de enkelte vurderingskriterier samt en udfoldet beskrivelse af pointskalaens niveauer".

DF: Gør pointene til en del af krediteringssystemet

Jens Henrik Thulesen Dahl er enig i, at der er behov for, at styrelsen og professionshøjskolerne skal diskutere nye måder til at indskærpe pointforskellene mellem uddannelsesstederne. Men han mener, at der skal mere til end en almindelig snak.

"Det er vigtigt, at vi får indført en systematik omkring det her. Jeg mener, at problemstillingen hører hjemme i kvalitetsstyring- og krediteringssystemerne, så der bliver arbejdet helt systematisk med det, fordi de bliver målt på det. Det er ikke nok med en opfordring. Det er den samme problematik, vi oplever med karaktergivning generelt, hvor der også er nødt til at være et beredskab og en metode at arbejde efter", siger han til folkeskolen.dk.

Evaluering: Markant flere dumper læreruddannelsens optagelsessamtale 

For at opnå adgang til lærerstudiet skal kvote 2-ansøgerne (ansøgere med under 7 i snit fra den adgangsgivende eksamen) opnå mindst 30 point ved optagelsessamtalerne. Såfremt der er flere med en score på over 30, end der er plads til, er det de ansøgere med de højeste pointtal, der kommer ind på studiet. Optagelsessamtalerne blev introduceret i sommeren 2013 i forbindelse med, at kravet om 7 i snit for kvote 1-ansøgere blev indført. 

Læs mere

Læs hele ministerens svar