Anmeldelse:

Har du LGBTQ+ perspektiver med i undervisningen?

Kønsforståelse, normkritik og safe spaces er noget der fylder meget for børn og unge i dag. Og om noget bør skolen da føles som et trygt rum at færdes. Det giver denne bog en hånd med. 'LGBTQ+ i skolen' er en bog, der giver let tilgængelige bud på, hvad inkluderende undervisning er og hvordan det kan gøres.

Publiceret

Fakta:

LGBTQ+ i skolen

Forfattere: Annette Hildebrand Jensen og Mette de la Motte Gundersen

337,59 kroner

184 sider

Forlag: Dafolo

Som en blanding af teoribog og undervisningsmateriale, går bogen 'LGBT+ i skolen' til emnerne køn og seksualitet fra både pædagogiske og didaktiske vinkler. Den stiller skarpt på genkendelige, konkrete praksisser, som kan ændre elevernes trivsel og oplevelse af inklusion gennem tre kapitler.

I første kapitel klæder forfatterne, Annette Hildebrand Jensen (lærer, cand.pæd.pæd. og klinisk sexolog) og Mette de la Motte Gundersen (cand.mag. og klinisk sexolog), kompetent læseren på til at forstå LGBTQ+ i et dannelsesperspektiv. I andet kapitel uddyber de, hvordan det påvirker eleverne, hvis man ikke indtænker dette perspektiv i sin undervisning. Det gør de gennem fokus på at skabe rum for mangfoldighed i skolen, og det værdsætter jeg virkelig. Her er seksualiteter og køn ikke noget ”nogle andre” oplever – det er noget der er nært for alle.

Det tredje kapitel er det længste og klart bogens fokus. Det består udelukkende af undervisningsforløb og de didaktiske refleksioner, der knytter sig til dem. Det tilbyder i alt 10 forskellige forløb i fag som matematik, dansk og idræt. Forløbene er konkrete og lige til at gå til. På forlaget Dafolos hjemmeside kan der downloades materialer til nogle af forløbene, for eksempel en spilleplade og spillekort til udprint. Alt arbejdet der kan gøres for lærerne er virkelig gjort her. Det er lige til at gå til.

Det er skønt at se en bog om køn og seksualitet være så relevant i forhold til de fag, der er på skoleskemaet i forvejen. For det er jo desværre et faktum, at de timeløse fag har trange kår i den faktiske skolehverdag, hvis ikke de kobles til eksisterende undervisning. Og det giver mening at koble det til undervisningen, for især køn fletter sig ind i mange læreres praksis, når der for eksempel skal deles hold i galgeleg, laves nye pladser i klassen eller formes grupper til gruppearbejde.

Overordnet set, så er det opløftende at se en bog, der har er så fokuseret på at koble teorien til praksis, men stadig har en teoribogs faglige dybde. Teori og praksis kobles blandt andet helt tæt i de korte didaktiske afsnit der er før hver punktgennemgang af en opgave. Eksempelvis er der et afsnit i en opgave til Håndværk og design, som handler om at have en opmærksomhed på, hvordan en opgave formuleres – om man taler om ”normalkroppe” når man designer tøj, og hvordan man forholder sig til, at nogle er tykke, tynde, høje og lave, i sin formulering af opgaven til eleverne.