Debat

Hvordan skal faget IT se ud?

I fremtiden bør vi revidere fagene på vores skoleskema samt kompetencemålene. Jeg så gerne at man slog Etik, Filosofi og Psykologi sammen i et fag, der kunne hedde "Livsanskuelser", og endnu vigtigere - Faget "IT", som skal gøre eleverne klar til den digitale fremtid.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eleverne skal i faget IT- og mediefag opnå viden om hvordan teknik fungerer, hvordan man gebærder sig i en digital tidsalder, samt lære om etik og normer på internettet. Eleverne skal også være i stand at lære nye teknikker, på egen hånd, samt kunne agere i et postfaktuelt samfund, med tvivlsomme kilder. Faget skal lære eleverne om selvstændighed og lære dem at benytte IT på den for situationen/opgaven mest hensigtsmæssige måde.

Kompetenceområderne: "Praksis", "Normer og etik", "Bæredygtighed" og "Fremtidsperspektiv". Faget kommer naturligvis til at trække nogle paraleller til nogle af de ting, som pt indgår i faget Dansk - herunder film/Videoproduktion, programmering (Som er på skemaet i nogle tilfælde) og så en god portion kildekritik som noget af det vigtigste i vores postfaktuelle tidsalder. 

Etik er en vigtig del her. Eleverne skal vide lidt om internetjura og selvfølgelig den nye persondatalov og konsekvenserne ved overtrædelse, samt vide noget om hvor svært det er at slette eksempelvis uploadede billeder. Faget skal også have temaer såsom "Hævnporno" og "Identitetstyveri" på listen over obligatoriske temaer. Jeg tænker faget som både et praktisk anvendeligt fag og et diskussionsfag. 

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Rent praktisk bør der også være moduler, der omhandler hvordan hardware er sat sammen rent fysisk. Ikke fordi eleverne skal vide, hvordan man samler en computer fra A til Å, men for at de har en basal grundviden om hvor deres grej kommer fra. I forlængelse af sidstnævnte, bør genanvendelse også være et tema - formentlig primært i udskolingsklasserne, da det kan være ret komplekst. Eleverne bør være bevidste om, at der eksempelvis er guld i deres mobiltelefoner, eller at kobolt (Som også anvendes i blandt andet mobiler) primært udvindes i Afrika og under dybt kritisable forhold. 

For mig at se, bør IT helt klart være et selvstændigt fag, så vi ikke behøver at belemre eksempelvis dansklærere med at lære at kode eller programmere. Hvor skal timerne så komme fra, vil nogen måske spørge...? Man kan skære ned på antallet af dansk- og matematiktimer. Personligt tror jeg slet ikke vi skal være bange for at anskue skoleskemaet på en helt ny måde. Der kommer nye fag, og andre bliver skilt fra eller lavet om. Intet er statisk. 

Powered by Labrador CMS