Et nyt, stort projekt er mundet ud i 11 tværsproglige forløb til grundskolen. Her ses en opgave, hvor eleverne i 8. klasse skal få kortene til at danne den samme sætning på tre forskellige sprog.

Nyt flersprogsmateriale til læreruddannelsen og  klasselokalerne

Et stort samarbejde på tværs af Syddansk Universitet, læreruddannelserne og grundskoler er endt ud i nye undervisningsmaterialer, der skal styrke arbejdet med flersproglighed.

Publiceret Senest opdateret

Ni tværsproglige forløb til læreruddannelsen og 11 til lærerne og eleverne i grundskolerne.

Det er resultatet af to års arbejde, Det Nationale Center for Fremmedsprog netop har præsenteret. 

For selvom tværsproglighed, flersprogsdidaktik og translanguaging så småt er ved at sprede sig blandt sproglærere og -forskere, har det været sparsomt med undervisningsmaterialer.

Det fortæller Laila Kjærbæk, der har været leder af projektet Tværsproglighed i læreruddannelsen, som materialerne stammer fra. Til daglig er hun lektor på Institut for Sprog- og Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

”Jeg har aldrig været i tvivl om, at det er enormt værdifuldt at arbejde tværsprogligt i skolen. Alligevel blev jeg glædeligt overrasket over at høre, hvor positive erfaringer lærerne har haft med forløbene”, siger hun.

Find materialerne

På det Nationale Center for Fremmedsprogs hjemmeside kan du både finde inspirationsmaterialet til sproglærere i grundskolen og til sprogundervisere i læreruddannelsen

”Vi har lærere, der fortæller, at nogle af de elever, der normalt ikke er aktive i undervisningen, lige pludselig er ivrige efter at deltage. Mange lærere vidste heller ikke, at der var så mange forskellige sprog i deres klasser”. 

Støtte til den uvante lærer

De 11 forløb til grundskolen spænder over alle klassetrin og henvender sig til alle sprogfagene i skolen – herunder også dansk og dansk som andetsprogsundervisningen.

Materialerne er udviklet på landets professionshøjskoler. Sprogundervisere fra alle seks læreruddannelser har undervist deres studerende i flersprogsdidaktik. Herefter har de studerende besøgt skoler og afprøvet en række tværsproglige forløb med elever og lærere. Til sidst har alle parter evalueret forløbene.

”Nogle lærere har været lidt utrygge i starten, fordi de er vant til at bruge sprog i klasselokalet, som de selv kender godt”, siger Laila Kjærbæk.

”Langt de fleste er dog endt med at være begejstret for at bruge flere forskellige sprog i undervisningen”.

Derfor håber Laila Kjærbæk også på, at de nye inspirationsmaterialer kan hjælpe nye lærere i gang med en mere tværsproglig undervisning.

”For jeg kan kun opfordre til, at man kaster sig ud det. At arbejde tværsprogligt handler om at skabe en sprogglæde og styrke elevernes sproglige opmærksomhed. Det kan gavne alle elevernes sprog og gør ofte eleverne selvhjulpne i sprogundervisningen hurtigere”.