Den filosofiske samtale tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og giver eleverne mulighed for at argumentere for egene synspunkter, siger Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jacqueline Gorgulla Pedersen
Den filosofiske samtale tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og giver eleverne mulighed for at argumentere for egene synspunkter, siger Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jacqueline Gorgulla Pedersen

Bachelorer: Litteraturundervisning skal være dialogisk

NOMINERET BLANDT DE TI BEDSTE I 2020 Analysemodeller og arbejdsspørgsmål hæmmer elevernes engagement i litteraturundervisningen, siger Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Pedersen.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer ogoffentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og debedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist på sitet. 

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år treprojekter, der tildeles priser. Læs om formålet og sedommerkomiteerne på skærmen. 

Lærerprofession.dk drives ifællesskab af professionshøjskolerne ogfagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, GyldendalUddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Litteraturundervisningen i danskfaget bliver ofte en rutinepræget gennemgang af det læste stof, hvor der fokuseres på analysemodeller, handlingsopbygning og afkodning, mens elevernes personlige oplevelser af bøgernes tema sjældent inddrages", siger Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jacqueline Gorgulla Pedersen i deres professionsbachelorprojekt fra læreruddannelen i Haderslev ved Professionshøjskolen UC Syd.

Det betyder, at eleverne ikke får mulighed for at involvere og engagere sig i læseoplevelsen. For at komme den rutineprægede undervisning til livs har Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Pedersen udviklet en model, som de kalder De 3 F'er. Modellen tager udgangspunkt i at læring er dialogisk, og den beskriver tre forskellige typer samtaler, som kan bruges i undervisningen: en faglig, en fordybelsesmæssig og en filosofisk samtale.

"Vi vil bryde med den tekst- og læserorienterede litteraturundervisning, som hersker i danskundervisningen i dag og tilføje et dialogisk aspekt til litteraturundervisningen", siger de.

De tre F'er

Den faglige samtale er en klassesamtale, som skal give eleverne den nødvendige viden, så de kan forstå teksten. Måske er der begreber, tidsperspektiver eller andet, som eleverne ikke har forstået, men som skal opklares, inden der kan arbejdes videre med teksten.

Den filosofiske samtale tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden. Her har eleverne mulighed for at argumentere for egene synspunkter og lytte til klassekammeraters synspunkter.

Fordybelsessamtalen er en samtale i klassen, som skal få eleverne til at komme dybere ind i teksten. Her kan der stilles spørgsmål som "Hvordan udvikler hovedpersonen sig?", "Hvad kan der ske i fremtiden på baggrund af de hændelser, der har været omdrejningspunktet i teksten?" og "Hvad mener eleverne er vigtigt eller ikke vigtigt i teksten?"

I analysen undersøger de også, hvordan man gennem klassesamtaler kan skabe større samspil mellem mundtlighed og skriftlighed.

 

Hvad er en bazooka?

I to år har de fulgt en 5.-6. -klasse på en skole i Kolding, hvor de har observeret litteraturundervisningen. Her oplevede de, at den dialogiske klasseundervisning hjalp eleverne til i fælleskab at opklare forskellige begreber i teksten. For eksempel bruger eleverne hinanden til at finde frem til, hvad en bazooka er.

I undersøgelsen tager Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jacqueline Gorgulla afsæt i Olga Dysthes begreber om det dialogiske læringsrum og Mikhail Bakhtins antagelse om at dialog er en aktiv og social handling, som leder til en fælles forståelse eller mening.

"Ifølge Dysthe er det vigtigt, at eleverne refererer til dét, som andre har sagt og enten modsiger det eller bygger videre på det. Det er selve kernen i det flerstemmige og dialogiske klasserum", siger de i deres professionsbachelorprojekt.

De konkluderer, at modellen De 3 F'er kan skabe en fælles referenceramme og give eleverne konkret viden om den verden, litteraturen udspiller sig i.

Læs hele projektet her:

Powered by Labrador CMS