Debat

Undervisning i mindfulness og stresshåndtering bør være en central del af vores skolesystem, mener Coach og psykoterapeut Stefan Enoch.

Coach og psykoterapeut: Sæt trivsel og følelsesmæssig intelligens på skoleskemaet

Skolen skal ikke kun have fokus på elevernes akademiske udvikling. For at skabe helstøbte mennesker, er vi nødt til at indarbejde mindfulness, konflikthåndtering, rollespil og mentorordninger i skolens fag. 

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Gennem tre årtiers erfaring som coach, terapeut og underviser med fokus på følelsernes rolle i vores liv, herunder en periode som fast lærervikar i folkeskolen, har jeg oparbejdet en dybdegående indsigt i arbejdet med menneskers mentale og emotionelle velbefindende.

Det har lært mig, at uddannelse ikke kun handler om akademiske præstationer, men i den grad også om trivsel for både elever og lærere. Ved at fremme en sund følelsesmæssig udvikling hos vores elever, kan vi skabe en skolekultur, der understøtter helhedsorienteret læring og udvikling. 

Jeg ønsker at sætte fokus på dette afgørende emne og foreslå en omfattende integration af følelsesmæssig intelligens på tværs af skolefagene. 

Styrk mental velvære for elever og lærere 

Trivsel i skolen er grundlæggende for elevernes generelle udvikling og fremtidige succes. Et skolemiljø, der prioriterer følelsesmæssig intelligens, vil ikke kun forbedre de akademiske præstationer, men også styrke elevernes mentale sundhed og sociale færdigheder.

Derfor foreslår jeg, at vi laver materialer og planlægger specifikke lektioner, der integrerer følelsesmæssig intelligens i eksisterende fag som dansk, samfundsfag og idræt. 

Ved at træne lærere i metoder til at inkludere følelsesmæssige aspekter i deres undervisning gennem workshops og kurser, kan vi sikre en kontinuerlig integration af disse vigtige emner i klasselokalet. 

Desuden bør undervisning i mindfulness og stresshåndtering være en central del af vores skolesystem. Ved at indføre regelmæssige mindfulness-sessioner som en del af skemaet og tilbyde workshops og kurser om stresshåndtering og mental velvære for både elever og lærere, kan vi ruste vores samfund med redskaber til at tackle de udfordringer, de møder i hverdagen. 

Eleverne skal lære at løse konflikter

Et andet vigtigt skridt er at tilbyde konfliktløsningskurser, hvor eleverne lærer konstruktive måder at løse konflikter på og forbedre deres kommunikationsfærdigheder. Ved at inkludere rollespil og praktiske øvelser i konfliktløsningssituationer kan vi udstyre vores elever med værdifulde redskaber til at håndtere konflikter på en positiv måde. 

Derudover bør følelsesmæssig refleksion integreres i læseplanen gennem diskussioner om følelser og personlig refleksion i forbindelse med litteratur- og kunstarbejde. Ved at opmuntre elever til at reflektere over deres egne følelser og forbindelser til tekster og kunstværker, kan vi fremme en dybere forståelse af både fagligt stof og personlig udvikling. 

Skolen skal inddrage forældre og elever i følelsesmæssig læring 

Mentorordninger kan også spille en væsentlig rolle i at støtte elevernes følelsesmæssige udvikling. Ved at organisere formelle mentorprogrammer, hvor ældre elever guider yngre i deres følelsesmæssige udvikling, kan vi skabe et støttende og inkluderende skolemiljø, hvor elever hjælper hinanden med at trives. 

Endelig er forældreinvolvering afgørende for at støtte den sociale og følelsesmæssige læring. Ved at arrangere informationsmøder og workshops for forældre om vigtigheden af følelsesmæssig intelligens, og hvordan de kan støtte det derhjemme, kan vi sikre en sammenhængende tilgang til følelsesmæssig udvikling både i og uden for skolen. 

I sidste ende handler det om at skabe et skolemiljø, der ikke kun dyrker akademisk succes, men også fremmer trivsel, empati og personlig udvikling hos vores elever. Etableringen af et tværfagligt curriculum for følelsesmæssig intelligens er en vigtig investering i vores børns fremtidige trivsel og succes i livet. Lad os tage dette skridt mod en mere helstøbt uddannelse for vores elever. 

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk