Tv om læsning på dk4

Læsning og skrivning er ikke kun en sag for skolen. Læsning og 
skrivning i skolen er ikke kun en sag for dansklæreren.

Publiceret

»Læsemagasinet« på dk4 ogfolkeskolen.dk

• Første udsendelse hedder »Læseleg med små børn«. Sammen medlæseforsker Kjeld Kjertmann og pædagogisk konsulent LenaBülow-Olsen ser magasinet på læse- og skriveleg med ordkort sammenmed to-treårige. Udsendelsen vises første gang på dk4 fredag den23. marts, klokken 18.30, og tirsdag den 27. marts, klokken20.00.

• Anden udsendelse hedder »De læser i børnehaven«. Sammen medHelle Bylander, der er master i sprogtilegnelse, og CarolineSehested, der er master i børnelitteratur, ser magasinet på skrive-og læseleg i børnehaven. Udsendelsen vises første gang på dk4søndag den 25. marts, klokken 20.30, og onsdag den 28. marts,klokken 18.30.

• Senere følger udsendelser om læsning og skrivning iindskolingen, faglig læsning på mellemtrinet og litteraturlæsningog hurtiglæsning i 9. klasse og ungdomsuddannelserne. Udsendelserneer på 25 minutter og kan også ses på folkeskolen.dk og påvidenomlaesning.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læsemagasinet 1 - se her (klik på de fire pile for fuld skærm)

»Vores fem-fem-fem-træning virker. Vi bliver meget hurtigere til at læse. Vi véd det, for vi har testet det«, siger Kim Jørgensen. Han går i 9. klasse på Vemmelev Skole mellem Korsør og Slagelse og er med i en af de otte tv-udsendelser om læsning og skrivning, som Folkeskolen er med til at producere. I »Læsemagasinet« på dk4 - og på folkeskolen.dk - sættes der fokus på, hvad der virker. Og på at give inspiration om læsning og skrivning til forældre, pædagoger og lærere. Sammen med hver udsendelse bringes artikler med ideer, forslag og baggrundsviden på folkeskolen.dk

Læsning i alle fag

»Den måde, vi træner med dobbeltcirkel, rollelæsning og quiz og byt på, gør det meget lettere og sjovere at lære noget i alle fagene. Også matematik - og også det lidt kedelige«, fortæller Anne Kanstrup, som går i 6. klasse på Eggeslevmagle Skole i Skælskør.

Men læseinteressen begynder tidligere

»Hvor står der rumskib?« spørger Viktoria på tre. »Dér«, svarer hendes far, mens han fører fingeren fra venstre mod højre under ordet.

»Jordboen er en kat, der hedder Misser«, lyder storesøster Mathildes kommentar. Hun er seks og kender historien. De to søskende er med i det første program, »Læseleg med små børn«, som sendes første gang fredag den 23. marts, klokken 18.30.

Videncenter for Læsning

I magasinprogrammerne sætter folkeskolen.dk fokus på læsning og skrivning i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning. Fra små børns nysgerrige leg med ord og bogstaver derhjemme og i børnehaven til arbejdet med at give eleverne gode læse- og skriveoplevelser og gøre dem til sikre læsere i indskolingen. Fra læsning i fagene på mellemtrinet til litteraturlæsning og træning i hurtiglæsning i udskolingen. Og fra brobygningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser til dansk og matematik på teknisk skole med læsesvage elever.

Læsemagasinet 2 - se her (klik på de fire pile for fuld skærm)L