Oversigt: Her er de pædagogiske modebølger

PÆDAGOGIKKENS MODEBØLGER

Howard Gardner (mange intelligenser)

Mange intelligenser: Teori udviklet af udviklingspsykolog HowardGardner om, at mennesket kan være intelligent på ni forskelligeområder, og at de områder fungerer relativt uafhængigt afhinanden.

Læringsstile

Teori om, at der er fire forskellige måder at lære nyt stof på,og at vi alle har vores foretrukne. Undervisningen bør ifølgeteorien tilrettelægges, så flere læringsstile tilgodeses.

Pals

Står for positiv adfærd i læring og samspil. PALS har tilhensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende ogproaktiv skolekultur.

LP-model

Er en forkortelse for læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP eren pædagogisk analysemodel, som giver lærere og pædagoger redskabertil at forstå de faktorer, som udløser, påvirker og opretholderadfærds-, trivsels- og læringsproblemer.

Nest

Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme eren del af samme klassefællesskab. Undervisningen er tilrettelagtefter specialpædagogiske principper.

Flipped learning

Også kaldet flipped classroom. Begrebet dækker overundervisning, hvor der inddrages små korte videoforedrag, primært iforberedelsen.

Cooperative

Undervisningsform, der gennem strukturerede samarbejdsprocessersøger at skabe en ny dynamik i klasseværelset. Fokus på fysiskaktivitet.

Portfolio

Metode, der tager udgangspunkt i at samle elevens arbejde medhenblik på at kunne dokumentere og reflektere over egen læring.

Reading recovery

Undervisningsprogram til børn, der har brug for mere hjælp tilat lære at læse og skrive, end det er muligt at give dem iklassen.

Evidens

Evidensbaseret pædagogik: Forestilling om, at den pædagogiskepraksis er baseret på den for tiden bedste tilgængelige viden,herunder især forskning.

Målstyring

Pædagogisk tankegang, hvor læringen sigter efter fastsatte målfor, hvad eleverne skal kunne.

Dannelse

Citat fra Gyldendals Den Store Danske: »Dannelse er et af devanskeligste pædagogiske begreber at få hold på; men det udtrykkeren bestræbelse på at finde et undervisningsindhold, der udgør etsamlet hele, og står derved i modsætning til usammenhængendeinformationer og ensidig specialisering rettet mod erhverv ogekstrem individualisering«.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Pædagogikkens modebølger skyller ind over skolen

 

 

VORES METODE:   Grafen over pædagogiske modebølger er blevet til ved en simpel søgning på folkeskolen.dk. Her er det blevet talt op, hvor mange artikler, anmeldelser, debatindlæg med mere der hvert år har nævnt det pågældende begreb mindst en gang. Det er altså ikke nødvendigvis tekster, der har det pågældende begreb som hovedemne.

Af praktiske årsager har vi valgt kun at undersøge begreber, som relativt nemt kunne identificeres i søgningen. Således har vi for eksempel søgt på »LP-model« frem for »LP«, som begrebet af og til omtales som. Det var ikke praktisk muligt at sortere i søgeresultaterne, så vi fik frasorteret omtalerne af Lærernes Pension og af vinylbaserede musikmedier fra de ønskede omtaler af et pædagogisk koncept. Af samme grund har vi søgt på »Gardner« frem for »mange intelligenser«.

Vi har valgt at fokusere på tiden fra 2001 og frem til 2018, fordi vi med sikkerhed ved, at alt, vi har udgivet i fagbladet Folkeskolen og på folkeskolen.dk i den periode, er tilgængeligt.