Anmeldelse

Noveller

Noveller

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

CL (Cooperative/Collaborative Learning) er en struktureret, pædagogisk metode, der aktiverer alle elever fagligt. Noveller er en genre, eleverne skal lære at genkende og at fortolke. Denne bog, som er beregnet for elever i 5.-7. klasse, leverer fem nyere noveller med tilhørende CL-forløb. Umiddelbart er en rigtig god ide blevet ført ud i livet - men der mangler noget. Der er flere problemer, som især har med lærermålgruppen at gøre.

Fakta:

Titel: Noveller

Forfatter: Trine May

ISBN: 9788702120646

Pris: 211,25 kroner

Sider: 120 sider

Serie: Læs genrer med CL

Type: Bog

Forlag: Gyldendal

Hvis man kender CL, har man ikke brug for bogen. Hvis man ikke kender metoden, mangler man hjælp til gruppedannelsen og til, hvilke ændringer man kan foretage, hvis antallet af elever ikke passer eller ændres undervejs i et forløb.

Et lignende problem er der med selve novellearbejdet. Hvis man er danskfagligt stærk, kan man undervise i genren og hjælpe eleverne med fortolkning. Man vil også kunne påvise, hvordan nogle af novellerne er mindre genrefaste. Så behøver man ikke denne bog. Den mere usikre dansklærer får ikke hjælp til hverken fortolkning eller genre, heller ikke i vejledningsdelen bag i bogen.

Der er to typer illustrationer. Den ene slags viser udmærket, hvad der står i den faglige del. De øvrige illustrationer er ikke lavet til novellerne, men er placeret, så man kan perspektivere til dem. Flere af dem er udmærket valgt, men heller ikke her får man hjælp. Hvis man for eksempel ikke kender til maleren og billedhuggeren John Kørner, virker illustrationen malplaceret. Fire linjer i vejledningsdelen ville være nok.