'At kommunene i landets yderområder har en høj andel af elever i specialundervisning skyldes ikke nødvendigvis, at de er ringere end andre til at inkludere', siger Niels Egelund.
"At kommunene i landets yderområder har en høj andel af elever i specialundervisning skyldes ikke nødvendigvis, at de er ringere end andre til at inkludere", siger Niels Egelund.

Eleverne får i højere grad specialundervisning i udkantskommuner

I det forgangne skoleår fik 5,5 procent af eleverne i grundskolen specialundervisning. Tallet trækkes i høj grad op af kommuner i yderområderne. I Langeland og Samsø Kommuner var andelen næsten det dobbelte af landsgennemsnittet. Forskellen bunder i elevernes sociale baggrunde.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Andelen af elever i grundskolen, som fik specialundervisning i skoleåret 2012-2013, var størst i kommuner i yderområderne, viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet på baggrund af oplysninger fra skolerne pr. 30. april 2013.

Det er også grunden til, at andelen af elever, der får specialundervisning, er faldet fra 11 procent i 2011-2012 til 5,5 procent i det forgangne skoleår.

Udskillelse på fire procent er et realistisk mål

Udskillelse på fire procent er et realistisk mål

I den økonomiske aftale med kommunerne fra 2012 har kommunerne forpligtet sig til at bringe andelen af elever, der får specialundervisning, ned på fire procent i 2015. Det er et realistisk mål, vurderer Niels Egelund.

"Nogle kommuner har arbejdet med inklusion i lang tid, men andre er først gået i gang i år, og andre igen er slet ikke kommet i gang i endnu, så det vil være muligt at nå ned på fire procent. Men man skal ikke regne med at kunne komme længere ned end tre procent i 2020, for der vil altid være elever, som har brug for et særligt tilbud. Tre procent svarer til niveauet i begyndelsen af 00'erne, og det er et spørgsmål om at skabe vilkår for inklusion i den almene undervisning, hvis det skal indfries", siger han.

Mindst specialundervisning blandt de yngste elever

Mindst specialundervisning blandt de yngste elever

På grundskolens yngste klassetrin er andelen af elever i specialundervisning mindst. I 0. klasse var blot to procent af eleverne henvist til specialundervisning i 2012-2013.

Fra 1. til 6. klasse var andelen samlet på fem procent, mens andelen fra 7. til 9. klasse var på syv procent.

Mest specialundervisning var der i 10. klasserne, hvor hele 12 procent af eleverne modtog specialundervisning, altså mere end dobbelt så mange som landsgennemsnittet for samtlige klassetrin.

Uændret andel elever i specialklasser og på specialskoler

Uændret andel elever i specialklasser og på specialskoler

I forhold til skoleåret 2011-2012 var andelen af elever, som gik i enten specialklasser eller på specialskoler og lignende, stort set uændret.

I skoleåret 2011-2012 gik 2,7 procent af alle landets grundskoleelever i en specialklasse i folkeskolen. Skoleåret efter var den tilsvarende andel på 2,6 procent. Andelen af grundskoleelever på specialskoler, dagbehandlingstilbud eller behandlingshjem faldt tilsvarende 0,1 procentpoint - til 1,6 procent.

Powered by Labrador CMS