Behov for trivselsmedarbejdere

Ny toårig uddannelse passer til trivselsarbejdet i skolen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Birgitte Hermann har selv opfundet ordet scholalog, og hun mener, at funktionen bør findes på enhver skole. Fordi der tales om stigende uro i klasserne, manglende disciplin, trivselsproblemer hos elever - og lærere - samt at lærerne er for pressede til også at have tid til at udføre gennemgribende klasserumsarbejde.

'Vi kan ikke skabe en kvalificeret folkeskole med stressede lærere, udisciplinerede elever og dårligt fungerende klasser', siger Birgitte Hermann.

Men for at udføre funktionen som scholalog mener hun, at det kræves, at man har en læreruddannelse samt ti års lærererfaring.

At man har et rart og rummeligt lokale til sit arbejde, og at scholalogens arbejde aldrig bliver skemalagt.

Birgitte Hermann har gjort sig mange tanker om, hvordan man kan uddanne lærere til scholaloger - eller hvad trivselsmedarbejderne nu ellers skulle hedde. Blandt andet har hun henvendt sig til Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), hvor professor Niels Egelund siger, at den nye toårige pædagogisk-psykologiske kandidatuddannelse faktisk giver den baggrund, der er brug for til arbejdet.

'Indtil 1990 havde vi observations-lærerne med særlige kvalifikationer til at løse problemer i klassen eller for en elev eller en lærer. Skolepsykologernes oprindelige funktion var også at give gode råd til lærere eller skoleledere om klassens problemer og skolens tilrettelæggelse, men i dag er der et vældigt pres på skolepsykologerne om helt andre ting såsom visitationer og samtaler med forældre. I dag er skolepsykologerne kun sjældent på skolerne, fordi de har travlt med alt muligt andet', fortæller Niels Egelund. [[strong]]Ny uddannelse fra i år[[/strong]] De tidligere treårige kandidatuddannelser, cand.pæd.psych.

og cand.pæd.pæd., eksisterer ikke mere. De sidste skal være færdiguddannede i august 2004. Skolepsykolog kan man altså ikke uddanne sig til mere. På grund af EU-harmonisering skal psykologuddannelser være femårige universitetsuddannelser. Men for folk med en mellemlang videregående uddannelse er der nu mulighed for at tage den nye toårige pædagogisk-psykologiske kandidatuddannelse på DPU. De første begynder på studiet til september i år.

Ifølge Niels Egelund har DPU modtaget 369 ansøgninger til den nye kandidatuddannelse, og 90 er blevet optaget.

'Den nye uddannelse passer netop til arbejde med rummelighedsspørgsmålet i skolen i dag. Den retter sig ikke mod diagnosticering eller om at finde ud af, hvorvidt et barn behøver specialundervisning eller ej. Det er psykologernes arbejde. De andre hedder pædagogiske psykologer, og jeg tror, de vil få arbejde som skoleledere, konsulentjob på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), ledere af observationsskoler og lignende', siger Niels Egelund.

'Så en scholalog - eller hvad det nu skulle hedde mere mundret - passer faktisk fint til den uddannelse'.

hela

Powered by Labrador CMS