Forskning

Den udsatte unge skal hjælpes med at sætte sig en kurs i sit liv, at lære at holde kursen (eller ændre den, hvis det skal til) for til sidst at blive sig selv i kursen, så kursen bliver til en livskurs.
Den udsatte unge skal hjælpes med at sætte sig en kurs i sit liv, at lære at holde kursen (eller ændre den, hvis det skal til) for til sidst at blive sig selv i kursen, så kursen bliver til en livskurs.

Nyt behandlingstilbud til udsatte unge

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan støtter man bedst udsatte unge i processen med at skabe eget liv?

En ny form for behandlingstilbud sætter fokus på primært de 14-18-årige udsatte, og formålet er, at de unge skal blive bedre til at sætte kursen i eget liv. De unge er selv med til at identificere ting i deres liv, som er problematiske, og som de gerne vil have hjælp til at klare. Måske er det ikke de samme ting, som andre ser. Jan Tønnesvang, der er autoriseret psykolog og professor ved Aarhus Universitet, kalder det en indkredsning af den enkeltes livsudfordring.

»For mig at se er den enkeltes udvikling og evne til at tage hånd om sit eget liv blandt andet afhængig af, hvordan han eller hun mestrer fire grundlæggende kompetencer i tilværelsen. De fire kompetencer vedrører menneskets teknikalitet, socialitet, refleksivitet og sensitivitet«, siger professor Jan Tønnesvang i forbindelse med omtale af det nye tilbud.

De fire kompetencer udgør sammen en helhed i forståelsen af, hvad der skal til, for at man kan klare sit liv på en god måde:

Teknikaliteten handler om faglighed, det vil sige at kunne gøre noget i tingsverdenen. Socialiteten handler om evnen til at indgå i sociale relationer. Sensitiviteten handler om at kunne mærke og regulere sine følelser. Og refleksiviteten handler om at kunne tænke sig om - at kunne bruge sin omtanke.

Ud over Jan Tønnesvang står chefpsykolog Marianne Schøler fra UngLiv.dk og Ungdoms­centret under Aarhus Kommunes Socialforvaltning bag tilbuddet.

Hvis de unge opnår kvalificeret selvbestemmelse, som behandlingen tilstræber, kan det være en ramme, der kan benyttes på tværs af flere forskellige sammenhænge som eksempelvis skole, skolefritidsordning og ungdomscentre.

Powered by Labrador CMS