Forslag i Tønder: Meget mere og meget tidligere tysk i skolen

Et enigt børn- og skoleudvalg i Tønder vil satse stort på tysk i skolen. Eleverne skal undervises i sproget allerede fra børnehaveklassen. Tysklærerforeningens formand er begejstret for idéen, som vil give tønderelever 210 ekstra tysktimer i løbet af deres skoletid.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kommunen grænser op til det store land mod syd, og børn- og skoleudvalget mener, at en satsning på tysk vil være en stor gevinst på flere måder. 

"Med Tyskland liggende lige uden for døren er det naturligt, at vores børn får størst mulig indsigt i tysk sprog og kultur. Det vil få betydning både for de unge selv og for erhvervsudviklingen", siger udvalgets formand, Henrik Mehlsen i en pressemeddelelse. 

Forslaget fra udvalget går på, at eleverne i de første tre år skal have tysk som en integreret del af den almindelige undervisning. Sproget vil altså ikke være skemalagt før 3. og 4. klasse, hvor eleverne skal have én ugentlig lektion.

Sæt mål for den sproglige leg

I 5. og 6. klasse får eleverne yderligere en ugentlig tysklektion ud over de tysktimer, som ministeriet vejledende lægger op til den med skolereformen. De ekstra timer i 5. og 6. klasse tages fra den understøttende undervisning, så eleverne skal ikke gå længere i skole. Der bliver ingen ekstra tysktimer i udskolingen.

"Med tysk hele grundskoleforløbet igennem vil de unge blive klædt godt på til at begå sig sprogligt og kulturelt. Det vil styrke deres muligheder både nu i forhold til venskaber og senere i livet i forhold til job- og karrieremuligheder", mener Henrik Mehlsen.

Pædagogisk personale skal klædes på

Børn- og skoleudvalget har også tænkt ekstra uddannelse af lærere og pædagoger ind i forslaget. 

"Der er virkelig tale om en massiv satsning på tysk. Det giver selvfølgelig udfordringer, ikke mindst for lærere og pædagoger. Derfor er vi meget opmærksomme på behovet for kompetenceudvikling. Alle skal føle sig klædt godt på til opgaven", siger Henrik Mehlsen.

Sproglærerforeningen: Tidlig sprogstart kræver efteruddannelse af lærerne

Forslaget skal nu igennem kommunens økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Tyskforening: Tønder har fat i den lange ende

Tysklærerforeningens formand er udelt begejstret over udsigten til mere og tidligere tyskundervisning.

"Der skal ikke herske tvivl om, at Tønder Kommune her har fat i den lange ende. Det er et enestående tiltag med tysk lige fra børnehaveklassen, og det fremgår tydeligt, at Tønder Kommune har forstået, at det tager tid at lære et fremmedsprog", siger Flemming Nygaard og tilføjer, at forskningsresultater viser, at tidspunktet for begyndelse af sprogindlæring er vigtig.

"Jo før jo bedre. Eksempelvis falder elevernes evne til tilegnelse af sprogrytme og intonation fra 10-årsalderen", siger han.

Flemming Nygaard mener, at børn- og skoleudvalget rammer rigtigt med timetallet i forslaget til mere tysk.

"Det ser ud til, at den struktur, Tønder Kommune har valgt i grundskoleforløbet, er rigtig også hvad timetal angår. Det tager tid at tilegne sig et fremmedsprog, og her er antallet af timer vigtigt", siger han og håber på en domino-effekt.

"Lad os håbe, at Tøndertiltaget kommer til at danne skole i andre kommuner."