Ti undervisningsforløb, der nu er obligatoriske for elever i Tønder Kommune

Elever i Tønder skal kende Vadehavs-regionen godt

Tønder Kommune lancerer ti obligatoriske undervisningsforløb for elever om natur og kultur omkring Vadehavet. Et forløb på hvert klassetrin. Kommunen prioriterer, at eleverne kender til området og har sat penge af blandt andet til bustransport.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg bor ved Vadehavet" hedder et undervisningsmateriale, der giver elever mulighed for at lære forskellige steder at kende i deres nærområde. Eleverne i 8. klasse skal arbejde med matematik og historie ved en bunker på Rømø, 5. klasserne skal vide mere om kniplinger og i 3. klasse er emnet natur/teknologi om Vidåen og Vadehavet.

 

Penge til bustransport

Tønder Kommune har afsat 450.000 kroner om året til mere Vadehavsviden til betaling af bustransport og entré-udgifter til museer. Pengene er sat af frem til og med 2019.

"Vi synes, det er vigtigt at kende den jord, vi træder på", siger formanden for Børne- og Kulturudvalget Henrik Mehlsen (S).

"Vi har læringsforløb fra dagtilbud til og med 8. klasse nu, og snart får vi også koblet 9. klasserne på i et projekt om iværksætteri. Vadehavsområdet byder på rigtig meget. Naturen er nummer et, men også kulturen og vores museer synes vi, det er vigtigt, at alle elever får kendskab til. Efter 2019 evaluerer vi projektet og ser om det skal fortsætte".

Han fortæller, at det har betydet noget for beslutningen, at Vadehavet er blevet nationalpark, og at man godt kan blive træt af at blive tudet ørerne fulde om udkants-problematik. For Tønder og Vadehavet har meget at byde på og vil gerne gøre mere opmærksom på sig selv.

 

Også en science-strategi

Ønsket er, at få Vadehavet til at gå op i en højere enhed med kommunens strategi på science-området. Læringsforløbene er designet, så de lever op tilFælles Mål. Kommunen har besluttet, at forløbene skal være obligatoriske, så hvert klassetrin har sit læringsforløb, hvor naturvejledere og kulturformidlere for eksempel kan hjælpe med at fortælle om områdets kendte møbeldesigner Wegner og om Højer Mølle.

Ideen bag projektet kommer fra nogle af de lokale formidlere indenfor natur- og kulturområdet. Der er en gratis undervisningsportal med over 160 opgaver, der er udviklet gennem de seneste ti år for at give eleverne viden om Vadehavsområdet.

"Vi ønsker at fremme brugen af området, og så er det tænkt som en science-strategi også. Vi ønsker at tænke natur og kultur sammen, og vi har som så mange andre den udfordring, at eleverne ikke i særlig høj grad vælger at læse videre indenfor naturvidenskaben", fortæller skolekonsulent Lene Nørgaard fra Tønder Kommune.

"Det handler ikke bare om at tage på udflugt men om at vi ønsker at hjælpe lærerne med en større systematik og en større forståelse for Vadehavsområdet. Så når børnene har gået i dagtilbud og i skole, så kender de deres kommune. Derfor er det blevet et obligatorisk forløb".

Lene Nørgaard fortæller, at områdets attraktioner jo hele tiden er blevet benyttet, men nu er det planen, at de skal bruges endnu mere. Andre kommuner og turister vil også kunne drage nytte af det store materiale.

Nogle af undervisningsforløbene i "Jeg bor ved Vadehavet" er hentet fra den gratis undervisningsportal "Mit Vadehav" mens andre er udviklet, så de spiller sammen med Fælles Mål. Nogle af undervisningsforløbene indeholder små quizzer, mens andre sætter eleverne i gang med historiske rollespil. I 4. klasse får eleverne mulighed for at opleve at leve nogle timer som i jernalderen. Det sker i Hjemsted Oldtidspark. Et andet forløb handler om fødekæder i Vadehavet.

Læs mere

"Jeg bor ved Vadehavet"