Debat

Man bliver så glad i låget, når man har været til netværksmøde.

TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK, DER MEDVIRKER TIL UDSYN

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK, DER MEDVIRKER TIL UDSYN

Nogen gange ville det være rart med éen ekstra hånd. Man kan ikke det hele selv, men med hjælp og inspiration fra ens netværk, kan man pludselig en masse.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Foto: Lisbeth Kodal

#Fil 2

Torsdag den 01.09.2016 var der netværksmøde i Varde Kommune for skoleledere og internationale koordinatorer under overskriften ”Ta’ din skoleleder under armen…. og kom til netværksmøde”. Netværket er tværkommunalt og har eksisteret siden 2012. Målet er at fremme, understøtte og medvirke til internationalisering. Møderne afholdes 2 – 3 gange i året.

I Varde Kommune har man som mål, at alle elever i grundskolen får udsyn og derved forståelse for andre måder at leve, handle og agere på. Derfor har kommunen vedtaget, at alle skoler skal have en international koordinator, som er på forkant med nye muligheder og projekter, der kan tilgodese implementering af ”den internationale dimension”. Den internationale koordinator skal orientere sig inden for de lokale og de nationale netværk bl.a. eTwinning, Eramus+ og NordPlus. For at understøtte og medvirke til et større personligt og fagligt netværk inviterer Varde Kommune også skoleledere, internationale koordinatorer, konsulenter og andre interesserede fra Esbjerg, Fanø og Billund Kommune.

Deltagerne i netværket er meget aktive og bidrager stort til alle møderne. Nogen har op til flere både store og små projekter i gang, nogen har forespørgsler, som man i fællesskab forsøger at imødekomme, og andre har spørgsmål til ”hvordan kommer vi nu bedst i gang med at….”. Alle deltagerne har medejerskab til netværket, hvilket kommer til udtryk, når man f.eks. er forhindret. Der er ingen, som ”bare ikke” møder op. Skulle en deltager være forhindret, sender vedkommende altid en begrundelse og en hilsen. Det er ”medejerskab”.

Til hvert møde er der en dagsorden med et tilbagevendende punkt ”bordet rundt”, hvor deltagerne kan spørge, informere, fortælle og eksempelvis udveksle udenlandske kontakter. Videndeling foregår desuden i en fælles konference på Skolekom. Fra hvert møde samles links, informationer og diverse præsentationer (f.eks.power points) i en Padlet, som også lægges ud i konferencen. Denne Padlet er fra det seneste møde: https://padlet.com/Lkodal/varde01092016.

Som skole er man forpligtet i forhold til de Forenklede Fælles Mål, som Undervisningsministeriet har fastlagt. Her står der bl.a., at eleverne skal kommunikere på fremmedsprog (engelsk/tysk) samt bruge de digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende. Den internationale koordinator skal f.eks. hjælpe kollegerne med at finde de midler og værktøjer, der kan medvirke til, at tilgodese international kontakt og kommunikation.

Et netværk er på deltagernes præmisser – og er altså ikke et kursus. Varde Kommune faciliterer møderne, men deltagerne beslutter selv et overordnet mål for netværket samt indholdet, der aftales fra gang til gang. I 2012 vedtog netværket i Varde Kommune følgende mål:

 • at være på forkant med internationalisering i skolen
 • at optimere den pædagogiske implementering af Den Internationale Dimension på skolerne
 • at få en bedre og bredere viden
 • at få et fagligt og personligt velfungerende netværk med skoler i Billund, Varde, Fanø og Esbjerg Kommune
 • erfarings- og ideudveksling

Mødefrekvensen er typisk 2 møder i året á 2 timer og 1 møde á 4 timer. Overskrifter og indhold har f.eks. været:

 • Cloud cooperation – hvordan samarbejder vi på tværs af grænser ”i skyen”
 • Den Internationale Dimension i den nye skolereform 
 • De nye Erasmus+ programmer samt NordPlus junior
 • Internationalisering; implementering, medejerskab samt Erasmus+. Hvad kan faciliterende mødeledelse udrette?
 • Globale og lokale netværk – hvordan bruger vi vores netværk internationalt (videndeling)
 • Virtuelt samarbejde – med fokus på eTwinning
 • Hvordan styrker man internationaliseringen i kommunen? •
 • Luk verden ind (global undervisning)
 • Ta’ din skoleleder under armen…. og kom til netværksmøde. Forventningsafklaring; skoleleder/international koordinator

I forbindelse med denne artikel blev deltagerne i Varde Kommunes tværkommunale netværk bedt om at beskrive fordelene ved netværket:

 • Inspirerende 
 • Gode informationer. Videndeling.
 • Opløftende
 • Man opmuntres
 • Spejle sig i andres metoder, materialer, ideer eller arbejdsforhold
 • Erfaringsudveksling
 • Sammenhold og tilhørsforhold til en gruppe. Vi kender hinanden.
 • Fortrolighed
 • Face-to-face møder – kortere vej ved evt. senere henvendelser

Det tværkommunale netværk rækker langt både lokalt, nationalt og internationalt, hvilket på alle områder bidrager til at give netop eleverne udsyn og mulighed for international kommunikation med jævnaldrende. Næste netværksmøde bliver ultimo november, hvor fokus vil være på de muligheder, som EU’s Eramus+ programmer tilbyder.

Netop ved at mødes med sit netværk bliver alle internationale koordinatorer og andre interesserede effektivt opdateret, ”klædt på” og får italesat både ideer og udfordringer. ”Man bliver så glad i låget af at deltage!”

I Varde Kommune glæder vi os allerede til at mødes igen til november.

 • Tak for et rigtig godt netværksmøde i går. Super og inspirerende oplæg. Rigtig god idé med samtale-delen med de øvrige deltagere.

o   Citat: Pia Lolk, Bohrskolen

 • Tak for et godt møde, det er nu rart at mødes og få lidt ny inspiration. Jeg går altid oplivet derfra, så tak for det.

o   Citat: Lise Hadrup, VGE, Varde

Powered by Labrador CMS