Anmeldelse

På med gummistøvlerne

Leg og læring befrugter hinanden, trivslen øges og tværfaglighed ligger lige for. Der er i det hele taget ikke grund til at lade være med at bruge udeskole som metode og bogen her er et godt sted at blive inspireret.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Udeskolen

Forfatter: Vivian Thrysøe

500 kroner

104 sider

Forlag: Meloni

Udeskole er ikke bare at gå en tur i skoven med eleverne, mener  Vivian Thrysøe, som er  forfatter til denne bog. Udeskole er en undervisningsmetode, der åbner sig mod naturen og det omgivende samfund. Eleverne lærer at bruge alle deres sanser og får konkrete erfaringer. Leg og læring flyder sammen.

Forfatteren er uddannet pædagog og skriver, på basis af de erfaringer hun har fra sit arbejde med udeskole. Bogen er en inspirationsbog tiltænkt indskoling og specialundervisning.

I Udeskolen bliver mulighederne i alle fire årstider gennemgået grundigt. Forfatteren har forslag til korte projekter og lange forløb, der strækker sig over et helt år. Hun opridser mange pædagogiske fordele ved at flytte undervisningen ud. Metoden er brugbar både enkeltfagligt og tværfagligt og stort set alle fag kan komme i spil: natur og teknologi, bevægelse, billedkunst, dansk, matematik, og teknologiforståelse.

Bogen rummer her vejledning i, hvordan undervisningen kan organiseres, så flere fag kan gå sammen og tilføre flere voksne og kompetencer. Ligeledes er der vejledning i, hvordan eleverne bliver interesserede og undersøgende - lige fra, at de selv kan samle ting ind, fotografere ting derude til de stiller spørgsmål. Efterfølgende kan der på skolen arbejdes videre med at evaluere arbejdet, og lave en udstilling for forældrene og andre interesserede.

Ofte indebærer udelivet, at der sker ændringer i klassens sociale samvær, idet eleverne oplever hinandens ressourcer og kompetencer på en ny måde. Eleverne lærer af hinanden og får et fællesskab, der udvikler deres sprog og styrker trivslen i klassen. Eleverne synes mere opmærksomme end i den sædvanlige undervisning på skolen. Der er gode muligheder for at få alle med. Det er nemt at differentiere undervisningen, så den skaber også gode muligheder for at arbejde med inklusion, mener forfatteren.

Bogen er bygget op, så den kan bruges som opslagsbog, hvilket især er til gavn for nye pædagoger og lærere. Der er mange gode og brugbare råd til lærernes og klassens forberedelse. Til lærerne: Hvad skal vi have med? For eleverne: Hvor skal vi hen? Hvilken årstid er det? Hvad ved vi? Til begge parter: Hvordan finder vi det, vi har forberedt?

Udeskolen bærer præg af, at forfatteren har stor erfaring med at knytte naturen tæt til skolen og har haft en stor professionel glæde ved samarbejdet med eleverne. Bogen er spækket med gode billeder, illustrationer og henvisninger. Den er absolut anbefalelsesværdig.