PD-projekt:

Tina Vestergaard Pedersen, vinder af Lærerprofession.dks særpris 2014, sammen med undervisningsminister Christine Antorini.
Tina Vestergaard Pedersen, vinder af Lærerprofession.dks særpris 2014, sammen med undervisningsminister Christine Antorini.

Drenge og piger i skolen bliver tema for Lærerprofession.dk’s særpris 2015

Mange drenge bliver tabere i skolen og uddannelsessystemet. Hvorfor? Hvad kan der gøres? Gode svar på sådanne spørgsmål i bachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter vil Lærerprofession.dk i år hædre med en pris på 10.000 kroner.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 2013 og 2014 blev særprisen givet for projekter, der diskuterede udfordringer og problemer med it-støttet undervisning og digitale læremidler. I år og næste år sætter man fokus på udfordringer med og handlemuligheder for at give alle elever - både drenge og piger - de bedste muligheder i skolen og uddannelsessystemet.

Uafhængige dommere

De vindende projekter om drenge-pige-temaet - et professionsbachelorprojekt og et pædagogisk diplomprojekt - findes af en komité, som består af lektor Frans Ørsted Andersen fra Aarhus Universitet, lektor Helle Bjerresgaard fra University College Syddanmark, og uddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard fra konsulentfirmaet Mangfold.

Cecilie Nørgaard siger:

"Særprisen 2015 sætter fokus på et aktuelt og vigtigt emne. Drengene underpræsterer i skolen og uddannelsessystemet, både hvad angår karakterer, tilstedeværelse og uddannelsesvalg. Det optager mig meget ikke mindst set i relation til, at vi i skolen på en gang møder drenge og piger forskelligt og stereotypt. Når man har en dreng foran sig, så er der en forestilling om, at han er urolig, ikke kan koncentrere sig så lang tid, og ikke er så skoleegnet, som man i stereotypen forestiller sig, at piger er. Det kan spænde ben for den enkelte dreng. Undersøgelser viser, at stereotyperne eksisterer, og at drengene klarer sig mindre godt. Med det in mente, synes jeg, det er fantastisk, hvis der kommer mere fokus på udfordringerne og bliver skrevet flere opgaver inden for området - både i læreruddannelsen og i efter- og videreuddannelsen."

Sidste frist for indstillinger fra professionshøjskolerne er - ligesom for projekter med alle mulige andre temaer - mandag den 24.august.

Indstillede projekter offentliggøres løbende på Lærerprofession.dk, og i oktober nomineres så et antal opgaver, som de uafhængige dommere vurderer. 

I 2014 fik lærer Stinne Roed Sørensen førsteprisen for bachelorprojektet "Litteraturlæsning med nye medier," og Maya Rabjerg fik førsteprisen for sit pædagogiske diplomprojekt "Læselyst - brobygning mellem fritidslæsning og læsekompetence". Tina Vestergaard Pedersen blev tildelt særprisen for bachelorprojektet "Web 2.0 og didaktisk design i danskundervisningen.

LÆRERPROFESSION.DK'S PRISER I 2015 

 Ideer til temaer

Ved prisuddelingen i november og på sitet bad Lærerprofession.dk deltagerne komme med ideer til temaer for særprisen. Blandt de mange forslag var fx "bevægelse i undervisningen", "den kritiske stemme", "inklusion", "faglig læsning", "feedback", "innovation og entreprenørskab", "kernefaglighed", "målstyret undervisning", "så lærere kan forstå det" og "udvikling af fællesskaber".

Blandt indsenderne er der udtrukket otte vindere af bogpræmier: Martin Andersen, Storevorde, Jørgen Bærenholdt, Aalborg, Bodil Christensen, Hirtshals, Anne Jørgensen, Roskilde, Bodil Riiskjær, Silkeborg, Maja Holdorf, Odder, Anne Kongstad, Fredericia, og Per Graff, Gladsaxe.

Powered by Labrador CMS