Bachelorprojekt

Hvis elever har interesse og færdigheder indenfor e-sport, kan spillene som et effektivt redskab til moderne engelskundervisning, siger Anders Vestergaard

Bachelor: Elever, der dyrker e-sport klarer sig bedre i engelsk

Computerspil i undervisningen kan styrke elevers sprogtilegnelse, men det kræver, at læreren har et godt kendskab til spillene, siger Anders Vestergaard i sit bachelorprojekt.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk    præsenterer ogoffentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og debedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.
- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist her:
- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år treprojekter til præmiering. Læs om formålet og sedommerkomiteerne her:
Lærerprofession.dk drives i fællesskab afprofessionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.
- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, HansReitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Spillene har været en nærmest grænseløs platform til at anvende engelsk i mange forskellige scenarier", fortæller Anders Plambeck Vestergaard om sine 15 års erfaring med internationale online engelsksprogede computerspil. Nye tider, ny teknologi og nye muligheder kræver lærerere, der skaber innovativ undervisning, mener Anders Vestergaard, som i en praktik på Bakkeskolen i Esbjerg har været med i en af deres Sport+klasser, hvor der går en masse drenge, der spiller computerspil på professionelt niveau. De dyrker det, man kalder e-sport. Han blev imponeret over et højt sprogligt niveau i klassen, sammenlignet med hvad han havde mødt hos jævnaldrende i tidligere praktikker. Det får ham til at spørge: "Hvordan kan e-sports computerspil anvendes i engelskundervisningen, og kan det styrke elevers sprogtilegnelse, motivation og deltagelseslyst" i problemformuleringen til sit professionsbachelorprojekt ved læreruddannelsen i Esbjerg ved professionshøjskolen UC Syd. E-sport bygger bro til virkeligheden

Eleverne i Sport+klasserne på Bakkeskolen dyrker sport i både skole- og fritid på eliteniveau. Sportsgrenene er Counter Strike: Global Offensive (Skydespil), fodbold og springgymnastik. Skolen samarbejder med elevernes hold og trænere, og det forventes af eleverne, at de yder en indsats både fagligt og professionelt. Både skolegang og træning skal tages seriøst. Målet er, at alle elever skal få et godt grundlag for at komme videre i livet og blive uddannelsesparate. Anders Vestergaard har interviewet pædagogisk leder på Bakkeskolen Christian Warming, som fortæller, at skolen har et mål om, at åbne elevernes øjne for at de læringsstrategier, de benytter sig af i spil, også kan bruges i andre sammenhænge. "For eksempel møder man en masse setbacks når man spiller, men man knokler alligevel på. De setbacks får man også i mange andre sammenhænge, hvor det er lige så vigtigt at knokle på. Der er mulighed for at bygge bro til mange af de erfaringer eleverne møder i spillene. Det kan også være erfaringer med kommunikation, rollefordeling og samarbejde. Der er mange paralleller", siger han. Anders Vestergaard undersøger sit projekt, hvilke spilgenrer eleverne på Bakkeskolen selv har spiller, og om de ville have lyst til at deltage i engelskundervisningen, hvis computerspil er en del af den. Han har brugt et spørgeskema i to 9.klasser - en almen klasse og en Sport+klasse. Sport+klassen består af fire drenge, der dyrker e-sport, mens i almenklassen går drenge og syv piger. Han sammenligner deres karakterer med en tastetest, han har foretaget og kommer med forskellige bud på, hvordan e-sport kan bruges i engelsk. Større ordforråd og højere karakterer

En svensk undersøgelse fra 2015 'Out-of-school digital gameplay and in-school L2 english vocabulary outcomes' lavet af Pia Sundqvist og Peter Wikström viser, at elever, som spillede engelsksprogede computerspil mere end fem timer om ugen, skrev de bedst vurderede essays, anvendte et mere avanceret ordforråd i opgaverne, og fik de højeste karakterer. De havde et større ordforråd og deltog hyppigere i spontane samtaler. Anders Vestergaard tager udgangspunkt i Stephen Krashens teorier om sprogtilegnelse, som siger, at det spontane sprog, vi bruger i samtale, primært bliver tilegnet ved at bruge og omgive sig med sproget. De elever, som spiller mere, får højere karakterer både for deres mundtlige og skriftlige arbejder. "Da skriftlighed og literacy kommer af at studere sproget ifølge Krashen, kan dette tyde på, at de, der spiller i fritiden, også har haft større motivation for at tillære sig sproget i skoletiden", skriver han. Computerspil er en potentiel ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst. De mange muligheder, nogle spil tilbyder, giver plads til udvikling af fantasi, men tvinger også spilleren til at tage stilling og handle, siger Anders Vestergaard. World of Warcraft og Counter Strike

I projektet præsenterer han to undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i konkrete spil: World og Warcraft og Counter Strike. Forløbene er fleksible, så de kan bruges til andre spil i samme genre. World of Warcraft er et såkaldt 'Massive Multiplayer Online Role-Playing Game' (MMORP), som er for flere spillere, hvor der indgår rollespil. Spillets verden er åben og konstant i gang, og den person, man er i spillet, udvikler sig, efterhånden som spillet skrider frem. Målene oftest nogle spilleren selv vælger i form af missioner. Counter Strike er et et såkaldt 'First Person Shooter' (FPS), hvor målet primært at skyde modstanderne i en lukket bane, og vinde de runder man spiller. FPS-spil lægger op til, at eleverne i praksis øver sig mundtligt gennem spontan kommunikation. Kommunikationen foregår fra spiller til spiller, hvorved der er minimal mulighed for at interagere med spiluniverset. Derfor er det mulighederne for og måden, spillerne kommunikerer på, der er afgørende for mundtligt afkast understreger han. De fleste MMORPG-spil indeholder ofte mere tekst. Spillerens rolle eller karakter påtager sig for eksempel missioner fra computerstyrede mennesker, som har en baggrundshistorie, et mål og en belønning. Når spilleren klarer missionen, kommer der endnu en tekstboks. Så for at orientere sig skal man læse flere linjer.

Læreren skal have kendskab til spillene

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

E-sports computerspil kan inkluderes og anvendes i undervisningsforløb. I planlægningsfasen kræver det, at læreren orienterer sig i spillets genre og dets potentielle indhold. Indholdet afgør, hvad der kan læres - lovgivning og Fælles Mål afgør, hvad der skal læres. Derfra er det lærerens ansvar at afgøre hvilken didaktik. der skal anvendes; hvordan eleverne skal klare opgaven, hvordan de skal arbejde, og hvilke mål de skal nå. "Det, vi og lærerne har afholdt os fra indtil videre, er at bruge spillene på en søgt måde. De elever, vi har på e-sports-linjerne, ved så meget om de spil, de spiller, så hvis man som lærer ikke ved lige så meget og alligevel forsøger at inddrage spillene, så falder det til jorden. Man skal prøve at finde meningsfulde toninger og måder at involvere det på, for ellers er vi nervøse for at det blegner lidt. Spørgsmålet er, om lærerne er i stand til at stille relevante opgaver. De er glimrende undervisere, men de har ikke nok indsigt til at stille de rigtige opgaver. De kender ikke den verden", siger skolens pædagogiske leder, Christian Warming. Der er er mange måder at anvende e-sport-computerspil på. Meget tyder på, at det styrker sprogtilegnelsen, og at de, der spiller mere end fem timer om ugen, får højere karakterer, end dem der ikke gør. Alle klasser er forskellige, og alle elever er unikke, derfor vil resultater altid variere. Men hvis elever har interesse og færdigheder indenfor e-sport, virker spillene ikke blot som en oplagt mulighed, men også som et effektivt redskab til moderne engelskundervisning, mener Anders Plambeck Vestergaard.

"Men det er lærerens evne til at vurdere og udnytte spillenes indhold og facetter, der afgør, hvordan spillene anvendes, og hvilke videns- og færdighedsmål der skal prioriteres", slår han fast i bachelorprojektets konklusion. Læse hele projektet her: