Lærerprofession.dk

De bedste professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Læs mere om de faglige netværk

Nyeste

Fik du læst?


INDSTIL DE BEDSTE PROJEKTER

Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte bachelor- og diplomprojekter fra skoleområdet, så studerende og undervisere kan hente inspiration til, hvordan gode projekter ser ud.

Som eksaminator eller censor skal du inden 20. august indstille de projekter, som er originale, inspirerende og kan være med til at udvikle lærerprofessionen og skolen.

Indstillingsskema