(1.681 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   104

PD: Bevægelsesvejlederen skal arbejde for at ændre skolekulturen

God vejledning giver læreren ejerskab til de nye aktiviteter, siger Stine Falch Grinderslev i sit diplomprojekt.

0   109

PD: Lærerne skal arbejde bevidst med lærer-elevrelationen

Som inklusionsvejleder får Kristine Mygind henvist mange elever, der føler, at de ikke kan leve op til omgivelsernes krav. Når deres selvopfattelse skal opbygges, er relationsarbejdet vigtigt, siger hun i sit diplomprojekt

0   108

PD: Mange lærere arbejder ikke bevidst med regnestrategier

De nationale test er tidsspilde, men der findes pædagogiske test, som kan støtte arbejdet med regnestrategier. Vejlederne skal støtte matematiklærernes tilegnelse af nødvendig viden og redskaber, siger Maria Grove i sit diplomprojekt

9   154

Bachelor: Grammatik fylder for meget i tysk

Mange elever gider ikke faget tysk, men det kan der gøres noget ved, siger Lina Riis Lundgaard i sit bachelorprojekt. Eleverne skal motiveres gennem succesoplevelser, og grammatik skal bruges i en konkret kontekst og være sjov.

0   141

Bachelor: Mundtlighed skal styrke den demokratiske dannelse

Der er brug for mere plads til mundtlighed i danskundervisningen, men vær opmærksom på, at kammeratfeedback kan have negative konsekvenser, siger Niclas Sørensen i sit bachelorprojekt.

2   289

PD: Giv skoler resurser efter socioøkonomiske kriterier

Elever med barske opvækstbetingelser skal og kan hjælpes til at klare faglige og sociale udfordringer. Relationen mellem elev og lærer er vigtig, for at udsatte elever kan udvikle selvtillid og gåpåmod. Men der er brug for ændringer, som skolen ikke kan klare alene, siger Anne Blak

4   289

PD: Vær bevidste om jeres sprog

Kommunikation og sprog giver skolens fællesskaberne mening. Relationerne mellem de professionelle og eleverne er afgørende for at realisere et inkluderende fællesskab. Fællesskaberne er mangfoldige i skolen, siger Pernille Karlsson i sit pædagogiske diplomprojekt

0   294

PD: Fortæl hvorfor I vil ændre noget og gå i dialog med forældrene

Skolen presses udefra, men det dur ikke blot at stritte imod – eller uden videre at give efter. Stil de rigtige spørgsmål til begrundelserne for ny praksis og organisatoriske ændringer – og gå i tæt dialog med alle interessenter, siger Jens Kristian Lund i sit pædagogiske diplomprojekt

0   315

PD: Alle elever, der har vanskeligheder med læseforståelsen, kan hjælpes

Udskolingslever, der har vanskeligheder med læseforståelse, kan hjælpes ved at tilbyde dem korte intensive forløb i små grupper. Men inden det sker, er vigtigt at teste typen og omfanget af deres vanskeligheder, siger Stine Eliasson i sit pædagogiske diplomprojekt.

2   325

PD: Samtaler og godt fællesskab støtter elever med autisme

Eleverne med autismespektrumforstyrrelser kan opleves nørdede, når de fokuserer på detaljer, men narrative samtaler kan hjælpe dem, så de bedre kan agere i sociale sammenhænge og uddannelsesforløb, viser Lone Vinthers PD-projekt.

20   1517

Er fagligheden på vej ud af læreruddannelsen?

Tynd vejledning, bachelorprojekter uden tilknytning til skolefagene og censorer, der ikke ved noget om fagene. Hvor er læreruddannelsen på vej hen?

3   666

Censorer: Studerende har for lidt fokus på fag i bachelorprojekter

Langt hovedparten af de kommende lærere skriver i dag bacheloropgave om generelle pædagogiske problemer. Censorformand frygter at fagenes specifikke didaktik glider i baggrunden.

2   208

Ved lærerprofession.dk’s prisfest: Husk at passe på skolen

Vi skal passe på skolen og sørge for, at eleverne udvikler sig fagligt og personligt. Her skal læreren være garant, sagde Jeanette Sjøberg, næstformand for DLF’s undervisningsudvalg, da hun talte ved prisoverrækkelserne til lærerprofession.dk.

1   224

Prisvinder: Lærerne skal være opmærksomme på køn

Lærerprofession.dk’s særpris 2016 gik til Emilie Lundsgaard. Hun har skrevet om, hvordan lærere og elever taler om køn i skolen. Og det har gjort hende selv mere bevidst, før hun skal starte som lærer på Utterslev Skole.

0   209

Ekstrapriser til to dygtige lærerformidlere

Ditte Matthiesen og Heidi Højen Andersen blev vinderne af Formidlingsprisen ved fejringen af Lærerprofession.dk. De to kvinder kan dermed se frem til et weekendophold på et Sinaturhotel.

0   167

Ellen Trane til prisvindere: I er faglige fyrtårne

”Det er en stor opgave at være lærer”, lød det fra undervisningsministeren i en videohilsen til prisvinderne af Lærerprofession.dk. Hun understregede lærerens betydning for børns udvikling og roste lærerprofession.dk-initiativet.

0   162

Bachelorprojekter hyldes: Nu er prisfesten i gang

Lige nu hædres landets bedste pd- og bachelorprojekter til lærerprofession.dk’s prisuddeling, som holdes for femte år i træk. ”Det er lærernes cavlingpris” siger rektor.

0   244

Diplomvinder: En øjenåbner hvor meget sproget betyder i matematik

Mette Thompson har vundet blandt diplomprojekterne i Lærerprofession.dk med en opgave om matematiske kompetencer som fundament i en evalueringskultur.

1   233

Bachelor-vinder: Fem elementer skaber kreativitet

Så er første vinder i Lærerprofession.dk kåret. Prisen for bedste bachelor-projekt er gået til Rebecca Delf, som har skabt sin egen model for, hvordan man fremmer kreativitet i undervisningen. Faglig fordybelse er vigtigt, men også modstand fra materialet.

1   282

Her er de syv bedste

Årets bedste bachelor- og diplomprojekter fra lærerverdenen er fundet. Lærerprofession.dk's dommerkomiteer af forskere, lærere, skoleledere, skolechefer og undervisere fra læreruddannelsen har voteret, og mellem de 23 nominerede projekter har de valgt de syv opgaver, som belønnes ved en prisfest 11. november.