(1.736 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   47

Bachelor: Modtagelsesklasse eller almindelig klasse - vi ved ikke nok

Der er brug for forskning om, hvordan det går nyankomne tosprogede elever, der sættes modtagelsesklasser, og elever, der kommer direkte i en almindelig klasse, siger Anna Magnussen

0   71

Bachelorer: Læseundervisningen skal fortsætte efter begynderundervisningen

Elever har brug for systematisk læsetræning på mellemtrinnet, og det er muligt med projekter som Læseflow, siger Debbie Holm og Freja Wennerwald

5   99

Bachelorer: Turboforløb er uden langtidsvirkning for de dygtige

Lige efter et interventionsforløb med 'højt- og lavtflyvende' elever blev der målt signifikante forbedringer hos højtpræsterende elever i 2.klasse i matematik. Men i 4.klasse kan der ikke findes vedvarende forbedringer, viser Cecilie Carlsen og Tobias Kjelgaard i deres bachelorprojekt.

0   101

Bachelorer: Læringsmålstyret undervisning virker - i teorien

Der er for lidt tid til læringsmålstyring. Det resulterer i manual- og tjekliste-undervisning, hvor elevernes almene dannelse kommer i klemme, mener Bjarke Braa og Sara Lorenz.

0   115

Bachelor: Giv alle elever resurser til deltagelse

Fællesskabende didaktik, stilladsering og anerkendende kommunikation giver elever nye resurser til at deltage i undervisningen, siger Michella Nowakowska

0   102

Bachelor: Den fælles naturfagsprøve presser de enkelte fag

Biologifagets særkende risikerer at forsvinde i det tværfaglige samarbejde med fysik/kemi og geografi, men det kan også skærpe den faglige profil, siger Anne Line Braas

0   100

Bachelorer: En fantastisk tanke og en frustrerende praksis

Lærere ser positivt på ideen bag inklusion, men der er store problemer i hverdagen, siger Caroline Jensen og Lise Nørgaard, som peger på en række mulige forbedringer med koordinering og sparring

0   108

Bachelorer: Med kroppen som redskab i dansk

I logbøgerne fortæller eleverne, at de ikke lærer noget. Men lærerne kan se, at eleverne udvikler sig både fagligt og socialt under arbejdet med æstetiske læreprocesser, fortæller Line Kristensen og Kathrine Schweer

0   109

Bachelorer: Praktisk arbejde fremmer forståelsen

Praktisk arbejde i biologiundervisningen konkretiserer fagets abstrakte teori. Det stimulerer elevernes nysgerrighed, og den personlige oplevelse gør det nemmere at huske teorien, siger Ida Hansen og Nanna Bundgaard

0   112

Bachelorer: My Family på Skype med 2.klasse

Det er ikke nok at høre om andre kulturer, de skal opleves, siger Kathrine Bloch og Louise Wardinghus. Sammen med deres 2.klasse har de arbejdet sammen med en klasse i England

0   112

Bachelorer: Madkundskab - frikadellesløjd eller porten til sanseligheden?

Madkundskab kan være en vigtig ingrediens til elevernes dannelse, men mange steder opfattes det som et hygge- og pausefag, siger Annette Jensen og Anna Malmkjær

0   115

Bachelor: Arbejder I fællesfagligt eller flerfagligt?

Nogle lærere tror, at de arbejder fællesfagligt i naturfagene, men de arbejder faktisk parallel i de tre fag, siger Jonas Jensen

1   108

PD: Der er mange forklaringer på høj segregering

Skolekulturen skal ændres, der skal samarbejdes på tværs og procedurer skal følges, hvis inklusionen skal lykkes bedre, siger Ulla Feldthusen

0   117

PD: Elevsamtalen skal handle om andet end læring og skole

En god lærer-elev-relation kan betyde, at læreren kan forså, hvad der er vigtigt i elevens liv. Det kan være afgørende for, at læreren kan hjælpe eleven til at få noget godt ud af skolegangen, siger Margit Sejer og foreslår en samtalemodel med fokus på barnets livsverden

0   104

Bachelorer: Skønlitteratur udvikler identitet og empati

Gennem arbejdet med skønlitteratur kvalificerer man sine tilværelseskompetencer, og man bliver bedre til at mestre tilværelsens mange dimensioner, siger Gitte Kallestrup og Susanne Kristensen

0   112

Bachelorer: Den fælles naturfagsprøve frustrerer lærerne

Ministerium og skoler kommunikerer skævt, mange skoleledere har ikke støttet naturfagslærerne i processen med at indføre den nye prøve, og mange af lærerne har sat sig dårligt ind i læseplaner og prøvevejledning, fortæller May-Britt Jensen og Maria-Louise Nygaard

0   124

Bachelor: Wow, det kan være spændende

Elever, der har svært ved at lære, kan motiveres til at arbejde med og fortolke multimodale tekster – og styrke sociale kompetencer, viser Line Petersen i sit bachelorprojekt

0   122

Bachelor: Man lærer mere end det, der fremgår af målene

Laura Gandrup havde mål for undervisningen, men opgav læringsmålene. Eleverne opdagede, at de lærte andet og mere, end det det målsatte, fortæller hun

0   127

Bachelor: Elevrådsarbejdet kan gøres til levende demokrati

Skoleledere og kontaktlærere kan gøre elevrådsarbejdet relevant og interessant, siger Carsten Bering og stiller en række konkrete forslag

43   131

Bachelorer: Ministeriet har ikke implementeret de nationale test godt nok

Afsæt tid og resurser, så alle kan blive fortrolige med testene, gør dem frivillige eller afskaf dem helt, som det foregår nu, opstår der alt for mange fejl og misforståelser, siger Dina Wandall og Sabrina Ferguen