Bachelorprojekt

Lærerprofession-vinder: Idrætslærerne har mange handlemuligheder

"Når holdning bliver til handling giver det forvandling". Dette citat har Amalie Overvad Rasmusen taget afsæt i med sin bachelorprojekt, som især er rost for handlingsanvisninger til idrætsfagets udøvere og et godt sprog.

Publiceret

PRISER OG VINDERE

Førsteprisen på 10.000 kr., et boggavekort på 3.000 kr. fraAkademisk Forlag og en Mano-kande fra Kähler Design går til AmalieOvergaard Rasmussen for

Bachelor: Et fagmed uudnyttet potentiale

Andenprisen på 6.000 kr., et boggavekort på 3.000 kr. fra HansReitzels Forlag og en Mano-kande fra Kähler Design gik til JonasJensen for 

Bachelor:Arbejder I fællesfagligt eller flerfagligt? 

3. prisen 5.000 kr. og et boggavekort på 3.000 kr. fra HansReitzels Forlag og en Mano-kande fra Kähler Design gik til GryDamgaard Nielsen for

Bachelor: Nårlæreren er fremmedsproget  

7 gode greb

Amalie Overvad Rasmussen har i sit bachelor-projekt udarbejdet 7handlingsanvisninger, som hun kalder Idrætslærerenshandlemuligheder, her er et resumé. 

 1. Mål: Du må tydeliggøre mål og formål medundervisningen, for at gøre den meningsfuld foreleverne. Overvejdin dramaturgi, når du skal italesætte målene, og vis eleverne,hvad de skal lære samt hvordan de skal komme derhen.

 2. Evaluering: Suppler gerne karaktergivning med feedbackog overvej også din dramaturgi, når du evaluerer. Benyt refleksivtarbejde i din evaluering, eksempelvis logbog.

3. Samarbejde.  Du må stræbe efter at opnå en fælleskultur, som er en styrke. Sørg for at skabe synlighed og respektomkring teamet. Arbejd gerne sammen om den dynamiske årsplan ogformuleringen af en idrætspolitik.

4. Refleksion og didaktisk bevidsthed: Refleksion og herunderden didaktiske refleksionskompetence er omdrejningspunktet for endynamisk udvikling. Du må være skarp på fagets kernefaglighed, oggerne tydeliggøre denne sammen med dit team.

 5. Dynamisk udvikling: Tænk ikke udvikling af idræt somstatisk enten høj - eller lavstatus, men brug i stedet didaktiskerationalitet som grundlag for kontinuerligt at reflektere over ogudviklefaget.

 6. Idrætskultur: Du må kunne afdække skolens kultur, ogvære bevidst om relationen mellem kulturens artefakter, værdier oggrundlæggende antagelser. Dette er afgørende for at kunne foretageændringer i kulturen.

 7. Dig som idrætslærer: Meget tyder på, at du kan gøre denhelt store forskel. Tænk din undervisning ud fra didaktiskrationalitet, således der er sammenhæng mellem gennemførelse,planlægning og udvikling. Tag chancer - undervis også i områder duikke nødvendigvis selv mestrer færdighedsmæssigt.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det vigtigste, jeg har fundet frem til, er helt sikkert det med alle de muligheder, idrætslæreren har. Og at jeg som idrætslærer selv har meget stor indflydelse på, hvordan idrætsfaget udvikles."

Det siger Amalie Overvad Rasmussen, der netop har vundet Lærerprofession.dk's pris for bedste bachelorprojekt. Hun er fra Silkeborg, men arbejder nu i sit drømmejob som lærer på talentidrætslinjen på Sønderagerskolen i Herning. Hun havde med sit bachelorprojekt sat sig for at undersøge, hvordan idrætslæreren i og uden for undervisningen kan være med til at udvikle faget, så det giver eleverne mulighed for at udvikle kropslig og almen dannelse.

Priskomiteen fandt, at Amalie Overvad Rasmussen "med et spændende fagdidaktisk afsæt dykker ned i faget og diskuterer lærerens og fagteamets udfordringer og muligheder".

Om de mange timer med sit projekt siger Amalie Overvad Rasmussen til Folkeskolen:

"Det har været vildt spændende, og det har fanget mig, at der er så mange muligheder inden for idrætsfaget", siger hun og tilføjer:

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

"Som lærer har jeg meget store muligheder for at påvirke kulturen på min skole. Jeg kan se, at faget har et potentiale og mange muligheder. Med indførelsen af idrætsprøven skulle faget have en anden status. Men da jeg var i praktik oplevede jeg, at mange lærere hænger fast i gamle vaner. Her er det vigtigt at lærerne ikke læner sig tilbage, men i stedet dyrker kernefagligheden. Vi skal spørge os selv, hvad vi vil med det her fag", siger Amalie Overvad Rasmussen.

Prioriterer teamsamarbejdet

Især mener hun, at der skal arbejdes mere med team og findes en fælles referenceramme samt nye måder for, hvordan man arbejder med idræt på skolen.

Hvorfor mener du, at idrætsfaget - som beskrevet i eksempelvis rapporten "Status på idrætsfaget" - i mange år har lidt af en "eklatant nedvurdering"?

"Det gør jeg, fordi undervisningen i flere tilfælde har været uden mening, mål, intention og retning. Når der ikke er nogen retning bliver man opgivende. Jeg ser det som en teamopgave, men også et ledelsesansvar at udnytte de muligheder, der er i idrætsundervisningen".

 

Powered by Labrador CMS