Debat

Det "undrer og ærgrer os, at man blot lukker ned for brugen af onlineskoler," skriver formand for Autismeforeningen Karina Bundgaard.

Formand for Autismeforeningen: Hundredvis af børn står til at miste deres skoletilbud

Elever kommer "uden tvivl" til at betale en stor del af prisen, når der bliver lukket ned for onlineskoler, som ellers er lykkedes med at undervise en elevgruppe, som skolesystemet har svært ved at nå, lyder advarslen fra Autismeforeningen.

Publiceret Senest opdateret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

I Folkeskolen fortæller 15-årige ”Sebastian”, at han har fået besked om, at han skal forlade sin skole efter vinterferien, få måneder før afgangsprøven. Årsagen er en skrivelse, der i slutningen af november blev sendt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) til samtlige af landets kommuner, hvoraf det fremgår, at kommunerne ikke må gøre brug af private onlineskoler.

I Autismeforeningen kender vi til mange børn som Sebastian. Børn med autisme, der i årevis er blevet forsøgt inkluderet i en skole, der ikke har kunnet tilgodese deres behov, og som konsekvens har udviklet komorbide lidelser som angst, depression og OCD.

I vores seneste inklusionsundersøgelse oplyste 45 procent af respondenterne, at deres barn har oplevet ufrivilligt skolefravær. 16 procent af respondenterne oplyste, at deres barn har haft ufrivilligt skolefravær i mere end et år. 

Samtidig viser en opgørelse foretaget af fagbladet Folkeskolen, at kun seks ud af ti skoler giver skolevægrende børn den sygeundervisning, de efter loven har krav på. 

Ifølge formanden for landets skoleledere, Claus Hjortdal, skyldes den manglende sygeundervisning, at ”sygeundervisning er en meget dyr foranstaltning, og hvis vi holder fast i retskravet, går der for alvor hul på kommunekassen.”

Onlineskoler virker – så hvorfor lukke dem?

For Autismeforeningen er det tydeligt, at onlineskolerne er lykkedes med at undervise og engagere en gruppe af børn, som skolesystemet ellers har svært ved at nå. Børnene har profiteret af, at onlineskolerne har kunnet tilrettelægge forløb tilpasset deres individuelle behov, og de har fået succesoplevelser både fagligt og socialt. Oplevelser, som har bidraget til, at de har fået mod på at starte i et fysisk skoletilbud igen.

Når kommuner køber tilbud i onlineskoler, tænker vi, det skyldes, at de ikke ser andre muligheder. Stuk er bekendt med, at mange elever ikke tilbydes den sygeundervisning, de har krav på. 

Derfor undrer og ærgrer det os, at man blot lukker ned for brugen af onlineskoler, da det uden tvivl bliver eleverne, der kommer til at betale en meget stor del af prisen. 

De mister deres skoletilbud uden at kunne få en erstatning. De mister deres fællesskab uden at kunne inkluderes i et nyt. De vil blive presset i skoletilbud, der ikke kan rumme dem for så at blive så belastet, at psykiatrien igen må sygemelde dem. De risikerer at blive tabt.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk