Skolevægring

Hyrdebrev mod digitale skoler stopper 15-årigs skolegang lige før eksamen

Skoler og kommuner må ikke bruge private onlineskoler som skoletilbud til for eksempel elever med skolevægring, skriver ministeriet i et brev til samtlige kommuner. 

Publiceret

Cirka halvdelen af eleverne på det private onlineskoletilbud Den Frie Digitale Skole får deres skolegang betalt af den folkeskole eller kommune, hvor de burde gå i skole. 

Men det sætter et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nu en stopper for.

”Folkeskoleloven giver ikke mulighed for, at undervisning i folkeskolen, herunder specialundervisning og sygeundervisning, overlades til private virksomheders online undervisning hverken med eller uden betaling", skriver styrelsen under Børne- og Undervisningsministeriet i et brev til alle landets kommuner. 

"Baggrunden for dette er blandt andet, at folkeskolens undervisning efter folkeskoleloven skal varetages af undervisende personale, der er underlagt skolens leders ansvar og instruktionsbeføjelser inden for de mål og rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen”, lyder det videre i brevet. 

Elev har skrevet til ministeren

Brevet til kommunerne

Uddrag af Stuks vejledningsbrev:

"Styrelsen gør (...) opmærksom på reglerne for varetagelse af undervisningen i folkeskolen og på, at privat undervisning, der udelukkende er onlinebaseret, kun kan benyttes af forældre, der vælger at hjemmeundervise deres børn i henhold til kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler."

"Folkeskoleloven giver ikke mulighed for, at undervisning i folkeskolen, herunder specialundervisning og sygeundervisning, overlades til private virksomheders online undervisning hverken med eller uden betaling. Baggrunden for dette er blandt andet, at folkeskolens undervisning efter folkeskoleloven skal varetages af undervisende personale, der er underlagt skolens leders ansvar og instruktionsbeføjelser inden for de mål og rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen."

Én af eleverne på Den Frie Digitale Skole er ’Sebastian’ (redaktionen kender hans rigtige navn) på 15 år, som netop har fået besked om, at han skal forlade skolen til vinterferien, få måneder før sin afgangseksamen.

Beskeden har fået ham til at skrive et brev til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S). 

Her skriver han, at han har autisme, og at han blev drillet i folkeskolen og ikke rigtig forstod, hvad der foregik mellem de andre elever i frikvartererne. Han fik angst og social fobi og kom ikke i skole. 

For ham betød den kommunale henvisning til Den Frie Digitale Skole alt:

”Her blev jeg mødt med forståelse, accept og endda anerkendelse, selvom jeg falder uden for normen. Her var der plads til os alle. Og det var ikke længere forkert at være ambitiøs og deltage aktivt i undervisningen. Det gav mig en stor taknemlighedsfølelse at andre end min familie satte pris på mig, som jeg er, også selvom jeg er optaget af faglige udfordringer”, skriver han i sit brev til ministeren.

Meget billigere end specialskole

Et fuldt skema på Den Frie Digitale Skole koster 3500 kroner om måneden plus 1000 kroner ekstra i kommunikationsgebyr, når skolen varetager undervisningsopgaven for en kommune. 

Det er billigere end en folkeskoleplads og meget langt under prisen for en specialskoleplads.

”Det er klart, at det her ikke må være en spareøvelse. Men lige præcis for Sebastian har det været det rigtige. For ham har det, at han kan sidde herhjemme i trygge omgivelser frigivet så meget energi til andre ting. Her kan han undgå at føle sig mærkelig, og det har været så godt for hans selvtillid”, fortæller Sebastians mor til Folkeskolen.

Hun ønsker, at sønnen har et socialt fællesskab med andre, men måske ikke på samme måde som neurotypiske børn.

”Han har haft kammerater, men lige nu er han et sted, hvor han ikke rigtig har mulighed for et socialt liv som de fleste andre på grund af sin angst. Men han kan tale længe med en af de andre elever online om strengteori, som de begge to er optaget af”, fortæller hun.

”Hvis man ikke kender til autisme, ved man ikke, hvor meget det dræner at komme ind i et klasselokale fuld af lugte, larm og samtaler, man ikke forstår”.

Er på gymnasieniveau i matematik

Sebastian får ikke eneundervisning, men timer på hold med andre på samme faglige niveau. Han kan få gymnasiematematik og ekstra meget tysk, fordi det interesserer ham.

”Selvfølgelig skal man ikke gå i digital skole i mange år, men det er virkelig et godt alternativ”, siger Sebastians mor.

Leder af Den Frie Digitale Skole Anni Pilgaard Christiansen forstår godt, at ministeriet vil stoppe kommuner i at opbevare elever med særlige behov på en sofa hjemme og spise dem af med en onlineundervisningstilbud til 4500 kroner om måneden frem for at finde det helt rette skoletilbud til dem. 

”Jeg tænker, at ministeriet er bange for, at vi bliver brugt som en sovepude for kommunerne – at de får opbevaret nogle elever billigt. Og det kan jeg godt forstå, for det ser jeg ind i mellem. Vi laver selv en progressionsplan for, hvordan eleverne kommer videre – for det er på ingen måde mit mål at beholde eleverne her". 

Hun er dybt bekymret for de elever, hvor alternativet til en onlineskole med daglig læring er ingenting. 

"Nogle gange har man bare prøvet alt, og så kan vi i hvert fald sikre, at eleven ikke står fagligt stille, mens han eller hun er fraværende fra skolen. Og nogle gange ser jeg, at der kun skal tre uger til hos os, før de får lyst til at komme i skole igen”, siger hun.

Anni Pilgaard Christiansen understreger, at eleverne får gedigen undervisning med faglige krav og lektier, så de ikke står stille i deres læring, og at de får en faglig selvtillid.