"Aula kommunikerer for nuværende underligt i forhold til helt normale, skolepraktiske behov", siger Rasmus Edelberg.

Kun hver fjerde forældre foretrækker Aula frem for Forældreintra

Knap 30 procent af forældrene mener, at skolernes nye kommunikationsplatform, Aula, er et tilbageskridt i forhold til forgængeren, viser en ny undersøgelse.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolernes nye kommunikationsplatform, Aula, kritiseres af mange lærere for primært at være indrettet med det mål for øje at give forældrene en bedre oplevelse, end de havde i Forældreintra.

Aula var dømt til at skuffe lærerne

Men ifølge en ny undersøgelse, som A&B Analyse har gennemført for Folkeskolen, er forældrene heller ikke begejstrede for den nye platform.

Hvor tilfreds er du med Aula kontra Forældreintra? Det spørgsmål er forældrene blevet stillet i undersøgelsen, og vurderingen af skolernes nye kommunikationsplatform er nedslående.

22,8 procent vurderer Aula som bedre end det system, det afløste. 28,8 procent mener, den nye platform er et tilbageskridt. Hele 48,4 procent mener, at Aula hverken er værre eller bedre end Forældreintra.

I skolebestyrelsesforeningen Skole og Forældre kan formand Rasmus Edelberg godt genkende billedet. 

"Jeg tror, at mange af systemets funktioner simpelthen ikke bliver brugt, og at andre bruges forkert. Og så er der noget tilbage, der giver meget god mening", siger han.

Kommuner: Aula er ikke det system, vi blev lovet

Han understreger, at foreningen grundlæggende er tilfredse med, at der er kommet et system, der lægger vægt på sikker kommunikation mellem skole og forældre. 

"Men systemet kommunikerer for nuværende underligt i forhold til helt normale, skolepraktiske behov", siger han.

Kontaktbog savnes

I undersøgelsen peger mange forældre på den manglende kontaktbog og udfordringer med at navigere i systemet som problematisk ved Aula.

Rasmus Edelberg mener, at det i for høj grad er op til skolerne at finde løsningerne, frem for at Aula i sig selv indeholder enkle, intuitive løsninger.

"Kontaktbogen er et godt eksempel. Den er forsvundet, men det står ikke lysende klart, hvordan og til hvem man i Aula melder fravær, som alle forældre får brug for ind i mellem", siger han.

Han peger desuden på ugeplanen som et punkt, der udfordrer mange forældre.

Lærer advarede minister: Aula er et elendigt redskab for lærere

"Den er helt afgørende for, at skole og forældre har et fælles billede af, hvad der foregår i skolen, og hvor der er brug for mere støtte", siger Rasmus Edelberg. 

"Men den er ikke den del af systemet. Man kan klikke sig videre til den i læringsplatformen gennem Aula. Så det, der skulle være den samlede indgang, bliver pludselig til en omvej", siger han.

De gule gummistøvler

En af ambitionerne med Aula var at gøre op med den overvældende mængde af information, der kunne gøre Forældreintra uoverskueligt.

Det skulle blandt andet ske ved, at beskedsystemet skulle minde om det, forældrene i forvejen kender fra Facebook.

Sådan kommer Aula til at se ud - sociale medier er forbilledet

Men også beskedsystemet angiver mange forældre i undersøgelsen som mangelfuldt.

"Det skaber blandt andet frustrationer, at fællestråde oversvømmes med beskeder via svar alle-funktionen", siger Rasmus Edelberg.

"De forsvundne gule gummistøvler var et berømt eksempel fra Forældreintra på, at der var for meget overflødig information til forældrene. Men vi hører stadig om de gule gummistøvler til den store guldmedalje. Nu bare i en fællestråd i beskedsystemet".

Fælles vidensopsamling

Fra Skole og Forældres side anbefaler de skolerne at udarbejde klare principper for skole-hjem-samarbejde og kommunikation, som også inkluderer retningslinjer for brug af Aula.

Men Rasmus Edelberg efterlyser, at der kommer større fokus på systematisk at opsamle brugernes erfaringer og bruge dem til at videreudvikle Aula.

Lærer om Aula: Der er brugervenligheden til forskel

"Det vil vi gerne bidrage til, hvis vi kan. Både skolebestyrelserne lokalt og som landsdækkende forening. De fleste forældre er for nuværende ikke klar over, hvor de skal gå hen med deres input, og det er ikke rimeligt bare at lade det sejle i sin egen sø", siger han.

Blandt de forældre, der i undersøgelsen vurderer Aula positivt, angiver flere, at systemet er mere overskueligt, og at layoutet er bedre.

Det er særligt yngre fædre, der vurderer Aula som bedre end Forældreintra.