Mange af specialskolernes elever kan umuligt leve op til de Fælles Mål for almen skolen, lyder det fra specialskoleledernes faglige klub i Skolelederforeningen.
Mange af specialskolernes elever kan umuligt leve op til de Fælles Mål for almen skolen, lyder det fra specialskoleledernes faglige klub i Skolelederforeningen.

Ordførere giver specialskoler håb om at få særlige læringsmål til deres elever

Både den forrige og den nuværende undervisningsminister har afvist ideen om særlige læringsmål for elever med et kognitivt niveau under skolealderen. Alligevel har to specialskoleledere fået ny tro på sagen. To ordførere har lovet dem at tage et møde med Ellen Trane Nørby.

Publiceret

Henvendelse til udvalg

Forenklede Fælles Mål

I de Fælles Mål har man ikke tænkt ind, at en del af voreselever har et funktionsniveau, der ligger fra nul til seks år. FynsAmt udarbejdede i sin tid læseplaner for specialskolerne, somskolerne har taget udgangspunkt i i deres undervisning. For at denationale Fælles Mål også kan være brugbare for specialskolerne, erdet vigtigt at tænke vores målgruppe ind i både beskrivelse ogevaluering af målene.

Trivselsmålingerne og test

Et af visiteringskriterierne til vores skoler er elevens iq. Detbetyder, at en stor del af eleverne skal have endog meget storhjælp til at udfylde nationalt stillede test ogtrivselsundersøgelser. Skolerne har fra Undervisningsministerietfået en tilbagemelding om, at vi skal foretage individuellevurderinger af, om eleverne skal deltage i trivselsundersøgelsen,men målinger, hvor under halvdelen af eleverne deltager, giver ikkemening. Der bør udarbejdes nationale udgaver aftrivselsundersøgelser, test og evalueringsredskaber tilspecialskolernes målgruppe, alternativt at skolerne skal havemulighed for bruge eget materiale, som er udviklet på baggrund afmange års erfaring og viden.

Fra de fynske specialskolers henvendelse tilFolketingets børne- og undervisningsudvalg

Eksempel på forenklet mål

Målet i musik efter 2. klasse:

  • Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
  • Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalskeaktiviteter.
  • Eleven kan lytte og udtrykke sig om musik.

Et forenklet mål til specialtilbud:

  • Eleven er aktivt interesseret i sang, spil og bevægelse.
  • Eleven kan deltage i musikalske aktiviteter.
  • Eleven kan lytte til musik og opleve forskellige musikalskeudtryk.  

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Seks fynske specialskoler fortalte for halvandet år siden Folketingets børne- og undervisningsudvalg, at skolereformen ikke tager hensyn til elever, som har et funktionsniveau mellem nul og seks år. Derfor efterlyste specialskolerne forenklede mål til deres elever og også særlige redskaber til at måle elevernes trivsel med.

Fynske specialskoler efterlyser forenklede mål til deres elever

Det ønske afviste daværende undervisningsminister Christine Antorini (S) at opfylde, og det samme gjorde Ellen Trane Nørby (V), da undervisningsordfører Anette Lind (S) spurgte til sagen i før sommerferien i år. Det skete, efter at Anette Lind havde haft et møde med Skolelederforeningens faglige klub for specialskoleledere.

Ellen Trane afviser ideen om særlige læringsmål for specialskolernes elever

Manglen på særlige mål et landsdækkende problem

Den faglige klub har overtaget det politiske benarbejde, da det ikke kun er specialskolerne på Fyn, som har problemstillingen inde på livet. Ønsket om særlige læringsmål er landsdækkende.

"Vi har fået mange henvendelser fra specialskoler, som er voldsomt frustrerede. Der er en klar tilkendegivelse fra hele landet om, at dette problem skal løses", siger skoleleder Annie Nielsen fra Rævebakkeskolen i Nyborg.

Fynske specialskoler savner fortsat forenklede læringsmål for deres elever

Hun sidder i bestyrelsen for specialskoleledernes faglige klub og forsøger sammen med skoleleder Mette Karlsson fra Pilehaveskolen i Assens at få partiernes uddannelsesordførere til at interessere sig for sagen. Mette Karlsson er tilknyttet den faglige klub i Skolelederforeningen ad hoc.

Både elever og lærere har krav på respekt

Både Christine Antorini og Ellen Trane Nørby har henvist til, at Fælles Mål er bindende for alle elever, og at undervisningen skal svare til den enkelte behovs forudsætninger. Desuden må specialskolerne undervise på et lavere klassetrin, end elevernes alder svarer til.

Antorini: Elever på niveau med førskolebørn er omfattet af folkeskolens krav

"De to ministersvar bærer præg af, at de er formuleret af embedsværket, for de er stort set enslydende", siger Mette Karlsson.

Annie Nielsen undrer sig over, at hverken ministre eller embedsmænd har sat sig ind i, hvad det er for elever, specialskolerne taler om.

"Mange af vores elever har et kognitivt niveau mellem nul og seks år. Man kan så vælge at sige, at de ikke findes, men det gør de altså", siger Annie Nielsen.

Selv om mange af eleverne ikke kommer til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, og for nogens vedkommende skal have hjælp og støtte igennem hele livet, har de krav på samme respekt og bevågenhed som andre børn og unge, mener Mette Karlsson.

Det samme gælder lærerne, tilføjer Annie Nielsen.

"Vores lærere får at vide, at de skal nedbryde Fælles Mål, så de passer til eleverne. Men de får ikke ekstra tid til dette arbejde", siger hun.

Enkelte kommuner udarbejder egne læringsplatforme

Ud over Anette Lind har de to skoleledere haft møde med Merete Riisager fra Liberal Alliance, Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, Anni Matthiesen fra Venstre og senest Marianne Jelved fra Radikale Venstre.

Marianne Jelved har efterfølgende skrevet til Annie Nielsen og Mette Karlsson, at hun og Anni Matthiesen er enige i, at der er behov for særlige læringsmål. De vil derfor bede Ellen Trane Nørby om et møde.

"Vi ved, at Odense, København og Svendborg er i gang med at udarbejde læringsplatforme til deres specialskoler. Det har store kommuner muskler til, men det har små kommuner ikke. Desuden får vi mange forskellige platforme, hvis kommunerne laver hver sin, og vi bør have én, som gælder for hele landet. Det har vi pointeret over for Marianne Jelved, og det lytter hun meget til", siger Mette Karlsson.

Øjenkontakt med ministeren kan gøre en forskel

Annie Nielsen og Mette Karlsson sætter deres lid til, at Marianne Jelved og Anni Matthiessen har større gennemslagskraft, end Socialdemokratiets Anette Lind havde før sommerferien.

Ordfører: Hvorfor skal specialskoler sammenlignes med almenskoler?

"Måske kan de noget i fællesskab, også fordi de får øjenkontakt med ministeren, når de tager et møde fremfor at stille spørgsmål på skrift. Måske giver det et andet flow", siger Mette Karlsson.

Specialskoleledernes faglige klub og de seks fynske specialskoler hjælper gerne med at udvikle et nationalt materiale.

"Det bliver ikke nemt, fordi specialskolerne ser meget mere forskellige ud i dag end i amternes tid. Men vi er sikre på, at det kan lade sig gøre, og vi samarbejder gerne med Undervisningsministeriet om det", forsikrer Annie Nielsen.

De to skoleledere har ikke fået at vide, hvornår Marianne Jelved og Anni Matthiesen får sat et møde i stand med Ellen Trane Nørby.

Powered by Labrador CMS