Odense Kommune og den lokale lærerkreds afholder fællesdag, så de ansattes ytringsfrihed kan forbedres.

Kommune og lærerkreds i fælles front for ytringsfriheden

Over halvdelen af Odenses lærere oplever, at kommunen begrænser ytringsfriheden: "Der skal ske noget for at ændre den her kultur", siger formanden for den lokale lærerkreds.

Publiceret

det viste undersøgelsen

  • 53 % oplever, at Odense Kommune forsøger at begrænsemedarbejdernes offentlige ytringer
  • 63 % oplever kritisable forhold på deres nuværendearbejdsplads
  • 58 % oplever, at den økonomiske krise, fx risiko for fyring,har påvirket dem negativt i forhold til at ytre sig om kritisableforhold på arbejdspladsen
  • 37 % oplever, at de ikke kan ytre sig frit over ledelsen påderes arbejdsplads

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hele 53 procent af lærerne i Odense Kommune fortalte i efteråret, at de oplevede, at kommunen: "forsøger at begrænse medarbejdernes offentlige ytringer". Siden dengang har kommunen været igennem en højtprofileret tjenestesag, hvor en lærer har fået en skriftlig advarsel - blandt andet for "negative holdninger".

Med jobbet som indsats: Erik Schmidt for en tjenstlig advarel for negative holdninger

I går mødtes Odense Lærerforening så med de tre skolechefer for at diskutere, hvordan de ansattes ytringsfrihed kan sikres.

"Vi var inviterede for at se, hvordan vi kom videre. Der er ikke blevet fulgt op på den undersøgelse, som vi lavede i efteråret 2013", siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

Ikke bare flere ord Kommunens lærere mener, at det er tid til at gøre noget.

"Det var vigtigt for os, at der ikke bare blev sagt flere ord, men at der også blev handlet i forhold til de udsagn, der blev givet i undersøgelsen", siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

"Der skal ske noget for at ændre den her kultur, og det er vi godt klar over ikke bare sker med et fingerknips. Og det oplevede vi også lydhørhed for. Derfor landede vi på, at lave en fælles dag om trivsel og samarbejde med fokus på ytringsfrihed", siger hun.

Fællesdagen kommer til at ligge i løbet af efteråret, den bliver for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Deltagerne skal komme med konkrete forslag til, hvordan kulturen omkring de ansattes ytringsfrihed kan blive bedre.

Alex Ahrendtsen: Odense Kommune har ondt i ytringsfriheden

Træk advarslen Erik Schmidt, der indtil sommerferien var lærer på Agedrup Skole fik i foråret en advarsel blandt andet for "negative holdninger" - den advarsel var også et emne på mødet.

"Vi opfordrede meget kraftigt til, at man trak advarslen til Erik Schmidt tilbage. Det ville være et utroligt godt signal i forhold til alle de ord, der er skrevet om ytringsfriheden. På den måde ville de vise 'at ytringsfrihed ikke bare er noget, vi skriver om, men også noget, vi forventer rundt i kommunen'. Desværre fik vi ikke noget svar på mødet", siger Anne-Mette Kæseler Jensen.