Langt flere dimittender har fået et job i 2014 end i de fire foregående år.

Nyuddannede lærere får job med det samme

Ledigheden blandt nyuddannede lærere har ligget stabilt på knap 45 procent i de tre forudgående år, men nu er den styrtdykket til 17 procent. Det viser en dugfrisk opgørelse fra Lærernes A-kasse. Faldet skyldes, at erfarne lærere er skiftet til andre brancher eller er gået på efterløn 'før tid', vurderer a-kassens formand.

Publiceret
Ledigheden blandt dimittender er faldet fra knap 45 procent i de tre foregårende år til 17 procent i år, viser opgørelsen fra Lærernes A-kasse.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I faktiske tal er 1.544 af de 1.864 dimittender i a-kassen kommet i job, mens 320 er ledige. Det viser opgørelsen fra Lærernes A-kasse.

"Det er glædeligt, at vores dimittender kommer i arbejde og ikke skal vente på en stilling med fare for, at de søger over i andre brancher", siger a-kassens formand, Gordon Ørskov Madsen.

Når skolerne har ansat betydeligt flere dimittender i år, skyldes det først og fremmet, at erfarne lærere enten har søgt over i andre brancher eller er gået på efterløn, før de egentlig havde tænkt sig, fordi de ikke kan overskue læreropgaven, efter at skolereformen og arbejdstidsloven er trådt i kraft, vurderer Gordon Ørskov Madsen.

DLF vil dokumentere den nye skolevirkelighed

Selve flugten fra lærerfaget kan hverken a-kassen eller Lærerforeningen pt sætte tal på.

"Men for et halvt år siden viste en medlemsundersøgelse fra DLF, at to ud tre lærere overvejede at søge over i et andet fag. Samtidig hører vi fra lærerværelser og møder med tillidsrepræsentanter, at folk søger væk. Det følger vi op på, så i løbet af et par måneder kan vi sætte tal på, om der for eksempel er flere, som er gået på efterløn end sædvanligt".

To ud af tre lærere overvejer at skifte branche

En stor årgang er ikke pludselig gået af

Intet tyder på, at der er ansat flere lærere trods indførelsen af en længere skoledag.

"Den længere skoledag finansieres først og fremmest af, at lærerne har fået flere undervisningstimer. Det kan vi se på stillingstallet. Over de seneste ti år er antallet af stillinger faldet med 12 procent, og det skyldes hovedsageligt generelle besparelser. Siden sidste år er der igen gennemført besparelser, så stillingstallet er ikke øget markant", siger Gordon Ørskov Madsen.

Ledighedskurven knækket

Det markante fald i dimittendledigheden kan heller ikke forklares med, at en stor gruppe lærere er på vej ud af arbejdsmarkedet.

"Det har vi kendt til længe, og det rykker sig ikke på blot ét år. Der er ikke pludselig en stor årgang, som er gået af i år. Det ligger på nogenlunde samme niveau som i 2013. Vi er nødt til at afdække den præcise årsag til, at der er ansat flere dimittender, for hvis det skyldes, at flere forlader faget, kan vi hurtigt mangle på lærere, ikke mindst i yderområder, hvor der er langt til en læreruddannelse. Vi skal holde på de lærere, vi har", siger a-kassens formand.

Alle parter må være interesseret i et fælles billede

DLF har inviteret Undervisningsministeriet, KL og Skolelederne til en drøftelse af, hvordan det går med lærernes nye arbejdstid ude på skolerne.

"Det må interessere alle parter. Vi kan ikke holde til, at vi får en slags meldinger fra lærerværelserne, mens Undervisningsministeriet siger, at det går godt, og KL vil have lærerne til at tale med deres skoleleder om problemerne. Vi er nødt til at finde et fælles billede, for det skal være attraktivt at være lærer. Det er vigtigt, at lærere kan udfolde deres engagement", siger Gordon Ørskov Madsen.

Lærernes A-kasse: Brandærgerligt, hvis vi ikke må hjælpe nyuddannede

De nye arbejdsvilkår skræmmer tilsyneladende ikke de nyuddannede, men det overrasker ikke a-kassens formand.

"Når man er nyuddannet, vil man prøve sit fag af. Senere viser det sig, om de kan finde sig til rette i det. Da vi havde en arbejdstidsaftale, havde nyuddannede ekstra forberedelsestid i de første to år. Nu er det op til den enkelte skole at indsluse dem, og vi vil også følge op på, hvordan skolerne håndterer den opgave".

Sværere for skolerne at skaffe læreruddannede vikarer

Når man tager alle lærere med, er ledigheden faldet fra 3,7 procent i august 2013 til 2,6 procent et år senere. Den lave ledighed kan gøre det svært for skolerne at finde læreruddannede vikarer.

Lærernes A-kasse har succes med at finde vikarer til skolerne

"Hvis ikke skolerne kan finde uddannede lærere, må de ansætte dem, der er bedst til opgaven. Men der er trods alt stadig ledige lærere, som vi håber, skolerne vil bruge, selv om der vil være længere imellem dem", siger Gordon Ørskov Madsen.

Skole i gang med at udvikle undervisningsmaterialer til vikarer

I Vejle ønsker Kirkebakkeskolen kvalitet i vikartimerne og er blandt andet ved at udvikle undervisningsmaterialer, som vikarer kan bruge.

"Vi prøver at dække vikartimerne med kendte voksne, men det er ikke altid muligt. Derfor er vi ved at lave en procedure for, at en vikar skal tale med årgangsteamet, som så klæder vedkommende på. Det kan lade sig gøre, fordi klasserne arbejder parallelt", fortæller skoleleder Anette Leonhard.

DLF kritiserer kompetence-milliarden: Ingen penge til vikardækning 

"Så har en vikar altid noget at ty til. Noget er træningsmateriale, mens de større elever måske skal skrive et refleksionsbrev over et læringsforløb. Det skal de gøre alligevel, så de er motiveret for at arbejde i vikartimerne", siger Anette Leonhard.

Skolen har materialer liggende elektronisk, som elevene i udskolingen selv kan hente og arbejde med. Samtidig er skolen ved at udvikle yderligere materialer, som knytter sig til det enkelte fag og er tilpasset det enkelte klassetrin.