Debat

Social dumping på Skolen Sputnik

”Overenskomster er det bærende element på det danske arbejdsmarked, og jeg finder det fuldstændig ubegribeligt, at Københavns Kommune benytter sig af undervisningstilbud, som ikke ønsker at overenskomstdække underviserområdet.”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Social dumping i Københavns Kommune

Københavns Kommune har valgt at benytte private undervisningstilbud. Kommunen har dermed også et ansvar for at skabe fair og sund konkurrence på dette område, og også for at skabe ordentlige - og aftalte - løn- og arbejdsvilkår. 

Hovedaftalen regulerer både lønmodtagernes og arbejdsgivernes opførsel. Den indeholder en række konkrete regler blandt andet grænseaftalen, som afgør hvem der kan overenskomstdække hvilke fagområder. Overenskomster er det bærende element på det danske arbejdsmarked, og jeg finder det fuldstændig ubegribeligt, at Københavns Kommune benytter sig af undervisningstilbud, som ikke ønsker at overenskomstdække underviserområdet. Dette kaldes social dumping. Social dumping er, når en arbejdsgiver ansætter underbetalt arbejdskraft under dårligere forhold. 

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Københavns Kommune bryster sig af at stille krav om, at alle, der løser opgaver for dem, skal arbejde på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Københavns Kommune mener, at de går forrest i kampen mod social dumping og sikrer, at de ydelser, som de køber tilbyder medarbejderne fair løn- og arbejdsvilkår. I 2018 blev gennemført en større kampagne København mod social dumping,og det er beskrevet, hvordan kommunen sikrer deres køb af ydelser mod social dumping gennem klausuler i deres kontrakter. I forlængelse heraf kan det være, at det er på tide at se nærmere på de kontrakter, som kommunen tegner med det private udbud af specialskoler.

Vi har et stort ansvar i indsatsen for at bekæmpe social dumping. Det har store konsekvenser i form af dårligere løn og arbejdsvilkår, som har negative virkninger langt ind i vores organisation og for vores samfund. Vi skal ikke acceptere, at Sputnik ikke vil tegne overenskomst med DLF, og vi skal ikke acceptere, at Københavns Kommune benytter sig af tilbud, som ikke er overenskomstdækket. Det er ødelæggende og fuldstændig uacceptabelt! 

Alle børn har ret til undervisning i overensstemmelse med folkeskoleloven

Alle børn i Danmark har ret til undervisning, og elever, som modtager undervisning i et dagtilbud, skal selvfølgelig også have undervisning i overensstemmelse med folkeskoleloven, i samme omfang som alle andre elever i folkeskolen. 

Københavns Kommune er som alle andre forpligtede til at følge folkeskoleloven og dermed også forpligtede til udelukkende at benytte sig af skoletilbud, som overholder folkeskoleloven og tilbyder undervisning i overensstemmelse hermed. Det betyder, at undervisningen på Sputnik skal varetages af lærere, der har gennemført uddannelsen til folkeskolelærer eller anden læreruddannelse, men altså ikke af pædagoger.

Skolen Sputnik og Sputnik STU vil ikke tegne overenskomst for deres undervisere

Københavns Lærerforening har siden 2015 forsøgt at indgå overenskomst med Skolen Sputnik og Sputnik STU. Dette er ikke lykkedes, og derfor har LC og hermed også DLF overtaget sagen i 2017. LC har nu benyttet sig af det mindst indgribende lovlige middel og indledt blokade mod Sputnik, som betyder, at medlemmer af DLF, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet ikke må søge stillinger ved Sputnik. Dette for at få Sputnik til forhandlingsbordet.

Socialpædagogernes Landsforening har tegnet overenskomst for det pædagogiske personale

SL og Sputnik har indgået en overenskomst for det pædagogiske personale på skolen, men denne overenskomst dækker ikke lærerne, som varetager undervisningen. Sputnik har været af den overbevisning, at deres lærere er omfattet af den overenskomst, som de har indgået med SL, og dermed også været af den overbevisning at DLFs blokade var ulovlig og rejste sagen i arbejdsretten. Arbejdsretten har netop afgjort denne uge, at DLFs blokade er lovlig, - der er en klar grænseaftale. Det betyder, at DLF har retten til at tegne overenskomst for underviserne på Sputnik.

Jeg forventer, at Sputnik melder deres ankomst ved forhandlingsbordet, så LC/DLF kan tegne overenskomst for underviserne på skolen, og Københavns Kommune dermed fortsat kan benytte sig af undervisningstilbuddet hos Skolen Sputnik og Sputnik STU. Ligeledes forventer jeg, at SL for fremtiden overholder grænseaftalerne og organiserer det pædagogiske personale, og lader DLF, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet organisere underviserne.